QUẶNG - HỢP KIM Flashcards Preview

PHÈN - QUẶNG - HỢP KIM > QUẶNG - HỢP KIM > Flashcards

Flashcards in QUẶNG - HỢP KIM Deck (18)
Loading flashcards...
1

gang có tính chất ntn, thành phần và ứng dụng gì?

- tchat: giòn cứng hớn sắt
- C từ 2-5%, có các nguyên tố khác Mn, Si, P và S.
- UD: gang trắng: luyện thép, gang xám: đúc bệ máy, ống dẫn nước.

2

thép có tính chất ntn, thành phần và ứng dụng gì?

- tchat: có tính đàn hồi, cứng và ít bị ăn mòn hơn sắt.
- thành phần chính là sắt, C từ 0,02% tới 2%, ngto khác.
- UD: chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao động, vật liệu xây dựng.

3

xecpentin

3mgo.2sio2.2h2o

4

fenspat

na2o.al2o3.6sio2

5

thủy tinh lỏng

k2sio3 và na2sio3

6

tecmit

al, fe2o3.

7

boxit

al2o3.2h2o lẫn sio2, fe2o3

8

cromit

feo.cr2o3

9

xementic

fe3c

10

manhetic

fe3o4 (giàu sắt nhất)

11

hemantit đỏ

fe2o3

12

hemantic nâu

fe2o3.nh2o

13

pirit sắt

fes2

14

xiderit

feco3

15

đồng thau

cu-zn

16

đồng thanh

cu-sn

17

đồng bạc

cu-ni

18

hợp kim inva

ni-fe