random Flashcards Preview

random selection > random > Flashcards

Flashcards in random Deck (160):
1

vyprávění, popis obrázku

narration

2

pracovní doba

working hours

3

předpokládám

presume

4

prodavačka

saleswoman

5

většina z nich

most of them

6

většinou

mostly

7

řešení

solution

8

tržnice

marketplace

9

navíc

moreover

10

příslib, ujištění

assurance, aešůrens

11

účtenka

receipt - rysít

12

spíše

more like, rather

13

předem

beforehand

14

outdoor

venkovní

15

výhodná koupě, ujednání

bargain - bárgin

16

sjednat, vyjednat (spíše používají)

negotiate

17

importantly

co je však důležité, významně

18

komfortní

comfortable

19

výběr

choice

20

prodejce

vendor - vendr

21

způsob

way

22

balení

wrapping

23

požádat

ask

24

safety of purchase

bezpečnost nákupu

25

místo!!!!

instead of

26

jedinou

the only

27

na rozdíl od

unlike

28

rozdělit

divide, split (rozdělit slovo)

29

buď

either

30

nahradil

replace

31

rozšířený

widespread

32

podmínky přijetí

acceptance conditions

33

předtím

previously

34

nepochopitelné

incomprehensible

35

assume

domnívám se

36

Také jsem si všimnul

So i noticed

37

zahájit

commence

38

let the brewing commence

nechť započne vaření

39

rozdrtit to

crush it

40

troufám si říct

i dare say

41

nadhodnotit

overestimate - ovrestimejt

42

schopnosti

abilities

43

nicméně

nevertheless, however - nevrdeles

44

přivolal, zavolal

summoned - samnd

45

pouze

merely - mirly

46

byl jsem pouze zvědavý

i was merely being curious

47

běžně označované jako

commonly reffered to as

48

zkušební závod

a tryout

49

zajímavý objekt

intriguing object - intčríging

50

ohromte mě

astonish me- astoniš
astonished - ohromený

51

křivé obvinění

false accustion - akjůzejšn

52

v souladu s , shoda

in accordance with - eakordenc

53

zatímco, když

whilst - wajlst formálnější než while

54

zdálo se být

apparently - eaparntly
apparently the car was undamaged

55

naštvat, rozlobit

annoy
naštvaný - annoyed

56

studentská ubytovna - kolej

dormitory - dormčrý

57

pokusit se

attempt - eatempt

58

skrýt

conceal - konsíl
concealed - skrytý

59

očividný, zjevný

obvious - obvijs
obviously - zjevné

60

muchlování

snogging

61

debil

git

62

slick git

uhlazenej debil

63

sedni si vedle mě

sit beside me

64

I would by delighted

budu rád / bude mi potěšením

65

vzhůru nohama (svět)

topsy-turvy

66

kufr

trunk - črank

67

hlavní silnice

trunk road

68

poblouznění, poblázněni, posedlost

infatuation - infačuejšn

69

obeznámený, informovaný, uvědoměn

aware - eawér
awarness - uvědomělost

70

ošálit, oklamat

deceive - dsíf

71

reckon - rekn

myslím, mám za to, počítat, hádat

72

zaručit se za

vouch for

73

postrach, hrozba

menace - menys

74

neobyčejně, nesmírně, mimořádně

exceedingly - ixsídingly
exceeding - mimořádný, nebyčejný,nesmírný

75

jednoznačně, jasně

unequivocally - aneakvivkly
unequivocal - jednoznačný, jasný, nesporný - aneakvivikl

76

výhody a nevýhody, pro a proti

pros and cons

77

uvolněný, pohodový

laid-back

78

ochotný

willing - viling

79

dopad, účinek

impact - impekt

80

rozsah, škála

range - renč

81

crowded

přecpaný - uncrowded

82

podnikatel

entrepreneur - očrprnr

83

postoje

attitudes - atytjůds

84

důvěryhodný

trustworthy - tčrastworthy

85

spoléhat na

rely on - rilaj

86

celkový

overall - ouvról

87

lack - lek

nedostatek

88

dovolit si, dopřát si

afford- eafórd

89

rozpustit

disband - disbend

90

rozpadl

disbanded

91

skromný

modest - modist

92

vybavený čím

equipped - ikvipd

93

zoufalý, bez naděje

hopeless - houpless

94

zachování, udržení něčeho

retention - ritenšn

95

úmyslný, zaměrný

intentional - intenšnl

96

ohromný, senzační

stunning

97

vystrašený

frightened - frajtnd

98

brko,cívka, špulka

quill - kvil

99

vážně, závažně

gravely - grejvly

100

získat, nabýt, pořídit si, osvojit si

acquire - aekvajr

101

zranitelný

vulnerable - valnrbl

102

pokusit se

attempt - eatempt

103

přípitek, toust

toast

104

vyšinutý, nepříčetný

deranged - dyrenčd

105

vhodný

proper - propr

106

objednávání

ordering

107

přesvědčit, přemluvit

persuade - prsqvejd

108

pravidelné intervaly - pravidelně

equally - ikvly

109

uklidnit se

calm down

110

zvědavý

curious - kjůrijs

111

mladík

lad - léd

112

kojenec, malé dítě

infant - infnt

113

ujistit se, ubezpečit

assure - aešůr

114

zasloužit si

deserve

115

být vyhozen

be expelled

116

povolit, dovolit

permit

117

úmysl, účel

intention

118

popřít, zapřít

deny - dynaj

119

vytočený, naštvaný, dopálený

riled-rajld

120

očekávat, čekat na

await

121

podněcování, rozvratná činnost

sedition - sedyšn

122

povstání, vzpora

uprising - aprajzing

123

vtrhnout, vpadnout

invade - invejd

124

knučet, skučet

whine - wajn

125

požehnaný, obdařený

blessed - blesd

126

pozvánka

invitation card

127

vzhůru nohama - něco

upside down

128

rozlít, vysypat kabelku

spill

129

kabelka

handbag

130

počechrán, rozčepýřen

ruffled - rafold

131

kamaradi

mates

132

přeceňovaný

overrated - ouvrrejtyd

133

najednou

suddenly - sadnly

134

blaženost

bliss

135

báječný, nádherný

blissful

136

na

upon - e..pon

137

vyhnout se, vyvarovat se

avoid

138

vinit, obviňovat

blame

139

chtíč, touha

lust - last

140

veselý, dobře naladěný

chirpy - čr...py

141

sebejistý, sebevědomý

assured - eašůrd

142

sebejistota

assurdness - easůrdnes

143

self-esteem

sebeúcta, hrdost

144

věrnost, oddanost

commitment

145

skomírající, stonající

ailing - ejling

146

propadlé tváře - dutý

hollow

147

toužit, žádat, dychtit

crave - krejv

148

stravování

feeding

149

dojemný příběh

sob story

150

mrzutý, nevrlý

grumpy - grampy

151

rozmazlovat

pamper - pempr

152

fracek, fakan

brat - bret

153

lpící, oddaný

attached - eatečd

154

připadá mi to, jeví se mi to

appear

155

náklonnost, sympatie

attachment - eatačment

156

vyhodit(šaty), vyřadit

discard - diskárd

157

prosit, žádat, žadonit

beg

158

záchvat vzteku

tantrum - tenčrum

159

zadek

arse

160

uražen

offended
offending - problematický