Random Flashcards Preview

Extra Vocab > Random > Flashcards

Flashcards in Random Deck (63):
1

Stabòk

Starbucks

2

Tradiktè

Translator

3

Toulede

Both

4

Mirak

Wonder

5

Atiran

Attractive

6

Veso

Dishes

7

Tradwi

Translate

8

Mechan

Bad

9

Nenpòt jan

Kanmenm

Anyway

10

Toutini

In the nude

11

Etènel

Eternal

12

Pouse

Push

13

Peze

Press

14

Ke

That or than

15

Ti kè

A loving heart

16

Kolè

Tight

17

Ou pedi yon fèy

You lost a sheet

18

Ou menm menm

Yes, it’s you

19

Dwa

Law

20

Toutan

Forever

21

Chalè

Heat

22

Pran kabann

Sick or sad

23

Kodenn

Turkey

24

Rapel

Remind

25

Vantay

Fan

26

Lis

List

27

Anmègden

Annoying

28

Apresye

Appreciate

29

Devwa

Homework

30

Vòl

Flight
Robbery

31

Prudans

Caution

32

Nenpòt lè

Whenever

33

Kelkeswa

Whatever

34

Kisa konsa

Like what

35

Po

Skin

36

Toujou -verb-

Always

37

-phrase- toujou

Still

38

Sòti

Go out
Take out
Exit

39

Sote

Jump
Ski
Explode

40

Sak fèt nan Karimi rete nan Karimi

What happens in .. stays in ...

41

Likòn

Unicorn

42

Reyini

To meet

43

Difisil

Difficult

44

Prezante

Present

45

Alèz

Comfortable

46

Mwayen

Way
Manned
Method

47

Pran swen de ou

Take care of yourself

48

Fyansay

Engagement

49

Pitit pitit

Grandchild

50

Evidaman

Evidentially

51

Vizite

Visit

52

Sije

Subject

53

Antouka

In any case
(Anyway)

54

Piblik

Public

55

Prive

Private

56

Konsantrasyon

Concentration

57

Minè

Minor
(Small)

58

Finans

Finance

59

Enjenye

Engineering

60

Edikasyon

Education

61

Lekòl sekondè

High school

62

Sikoloji

Psychology

63

Fizik

Physics