random words 4 Flashcards Preview

random selection > random words 4 > Flashcards

Flashcards in random words 4 Deck (22):
1

zabavit, zadržet

impound

2

získat zpět, vyzvednout

reclaim - riklejm

3

naúčtovat si

charge

4

pozornost

attention

5

nejmenší

least

6

porazit,přemoci

defeat-difýt

7

znovu se vrátit (připojit)

rejoining society - ridžojning

8

pracovní pobyt, stáž

stint

9

dát ránu, vrazit jí

punch - panč

10

likvidace, zbavení se

disposal - dispousl

11

dopředu

forward - fód

12

citovat

quote - qvit

13

odolný

durable - djůrbl

14

odpovědět

respond

15

určitost, specifičnost

specifity - spcifidý

16

úmylsně, záměrně - zastaralý

wilfully - wilflý

17

připustit,uznat

admit - edmit

18

záměrně, úmyslně - novější

purposely - prpsly

19

přestávka, pauza

recess - rýces

20

předstírat

pretend

21

opuštěný, nevázaný

abondoned - eabendnd

22

ubohý, žalostný

wretched - writčid