Realiseren Flashcards Preview

Realiseren KT-FA > Realiseren > Flashcards

Flashcards in Realiseren Deck (14):
1

Kenmerken Business Model Canvas

- ingezet om te bepalen welk verdienmodel het concept heeft
- model focust zich op het creëren van waarde voor de gebruiker aan de ene kant en efficiëntie voor de opdrachtgever aan de andere kant
- kosten en baten moeten met elkaar in verhouding zijn
- kijkt naar financieel levensvatbaarheid van het concept, wie je klanten zijn en wat je allemaal nodig hebt

2

twee typen inkomsten *stromen*

1 transaction revenues (eenmalige betaling van een eenmalige klant)
2. recurring revenues (doorlopende betaling dmv waardecreatie of service)

3

typen inkomsten *bronnen*

1. Asselt sale (prod > verkoop)
2. usage fee (hoe meer gebruik hoe meer betalen
3. subscription fee (abonnement)
4. lending, renting, leasing
5. licensing
6. brokerage fees (makelaardij)
7. advertising

4

Customer Segments: mass market

focus op meerderheid geen onderscheid in groepen of behoeften

5

Customer segments: nice market

focus op specifieke groepen

6

Customer segments: segmented

onderscheid in subtiele verschillen en problemen

7

Customer segements: diversified

verschillende groepen die niks met elkaar te maken hebben

8

Customer segments : multi sided platforms

focus op tweee groepen die nodig zijn in het productie proces

9

Value proposition (hoe creer je waarde) kan op 11 manieren

1. newness
2. performance
3. customization
4. getting the job don
5. design
6. brand
7 price
8 costs
9 risk reduction
10 accessibility
11. convenience

10

channels

zijn de wegen waarmee een bedrijf met een klant communiceert

11

channel phases (5)

1. awareness
2. evaluation
3. purchase
4. delivery
5. after sales

12

typen customer relations

personal assistance
dedicated personal assistance
self service
automated services
communities
co-creation

13

Key resources

Fysieke bronnen
menselijke bronnnen
intellectuele bronnen
financieel bronnen

14

key activities
Wat zijn de hoofdactiviteiten die gedaan moeten worden om het concept te kunnen realiseren zoals gepland word

production (iets produceren)
platform/network (platform opbouwen)
problem solving (een probleem oplossen)