Reibun51-60 Flashcards Preview

WaGo > Reibun51-60 > Flashcards

Flashcards in Reibun51-60 Deck (108):
1

2

三つ

みつhárom

3

三日

みっかharmadika

4

三角

さんかくháromszög

5

不安

ふあんnyugtalanság, gond, félelem; nyugtalan

6

不運

ふうん balszerencse

7

世間

せけん világ, köz, emberek

8

中心

ちゅうしんközpont, középpont

9

中身

なかみtartalom (belső)

10

中間

ちゅうかん a közép; középső, közvetett

11

乗り換える

のりかえる átszáll

12

乗車券

じょうしゃけんmenetjegy

13

乾かす

かわかす szárít

14

乾く

かわく szárad

15

乾杯

かんぱい pohárköszöntő. Egészségére!

16

乾燥

かんそう ki-/megszáradás; szárazság

17

乾電池

かんでんち szárazelem

18

予算

よさんbüdzsé, költségvetés, keret

19

五十音

ごじゅうおん az ötven szótag (a japán ábécé)

20

交換

こうかん csere; kicserélés

21

人権

じんけんemberi jogok

22

人間

にんげんemberi lény

23

いまmost

24

今にも

いまにもbármelyik pillanatban, hamarosan

25

今回

こんかいez alkalommal, ezúttal

26

今夜

こんやma éjszaka, ma éjjel

27

今年

ことしidén, ez az év

28

今度

こんどmostani alkalommal, legközelebb

29

今後

こんごezután, mostantól

30

今日

きょうma

31

今晩

こんばんma este

32

今月

こんげつe hónap, ebben a hónapban

33

今週

こんしゅうez a hét, ezen a héten

34

付近

ふきんkörnyék

35

代金

だいきんdíj, ár

36

仲間

なかま társ, barát, kolléga

37

会員

かいいん (bizottsági) tag

38

会館

かいかんközösségi ház

39

体温

たいおん testhőmérséklet

40

保健

ほけんegészségmegörzés

41

信じる

しんじるhisz (vallás), elhisz

42

信号

しんごうközlekedési lámpa

43

信用

しんようbizalom

44

信頼

しんらいmegbízhatóság

45

借金

しゃっきんadósság, tartozás

46

健やか

すこやかéleterős, egészséges, lendületes

47

健康な

けんこうなegészséges

48

傷害事件

しょうがいじけんincidens következtében sérülés

49

もとeredet

50

元々

もともとeredetileg

51

元日

がんじつÚjév

52

元気

げんきegészség, életerő

53

入院

にゅういん befekszik a kórházba

54

全員

ぜんいん a teljes tagság/személyzet/létszám, mindenki

55

全身

ぜんしんteljes test

56

公務員

こうむいん közalkalmazott

57

公園

こうえん park

58

共産

きょうさんkommunista

59

共産主義

きょうさんしゅぎkommunizmus

60

共産党

きょうさんとうkommunista párt

61

えん kör; jen

62

円い

まるい kerek

63

円周

えんしゅう kerület, körmérték

64

再三

さいさんismétlődően, több alkalommal

65

出勤

しゅっきんmunkába indulás

66

出身

しゅっしんeredet (hovatartozás)

67

かん kiadás, kiadvány

68

制限

せいげんkorlátozás

69

刺身

さしみsashimi

70

割り算

わりざんosztás

71

動物園

どうぶつえん állatkert

72

勤まる

つとまるalkalmaz

73

勤める

つとめるalkalmazásban van

74

しるし jel(zés)

75

印刷

いんさつ nyomtatás

76

印象

いんしょうbenyomás

77

危険な

きけんなveszélyes

78

はらmező, rét

79

原因

げんいん ok

80

原因

げんいんeredet, ok

81

原始時代

げんしじだいőskor, őskorszak

82

原始林

げんしりんőserdő

83

原始的な

げんしてきなkezdetleges

84

原料

げんりょうalapanyag, nyersanyag

85

原理

げんりelmélet

86

原産地

げんさんちszármazási hely

87

原産地

げんさんちszármazási hely

88

参る

まいるmegy, jön, meglátogat (sírt, szentélyt) (szerény alak)

89

参加

さんかrészvétel

90

参考

さんこうutalás, referencia

91

参考書

さんこうしょkézikönyv, segédkönyv

92

受験

じゅけんvizsgázás

93

きみte

94

回数券

かいすうけんgyűjtőjegy

95

因る

よる függ, vmin nyugszik, vmin múlik, oka van

96

困る

こまるbajba kerül, gondban van

97

図書券

としょけんkönyvutalvány

98

困難

こんなんnehézség

99

図書館

としょかんkönyvtár

100

園芸

えんげい kertészet

101

地震観測

じしんかんそくföldrengés megfigyelés

102

しお só

103

塩辛い

しおからい sós (ízű)

104

増減

ぞうげんemelkedés és csökkenés, ingadozás

105

夕刊

ゆうかん esti újság/kiadás

106

大使館

たいしかんnagykövetség

107

夜間

やかん éjszaka(i), éjjel(i)

108

大学院

だいがくいん posztgraduális képzést nyújtó egyetem