Repetitive Mistakes - 1 Flashcards Preview

1 - AWL & DSE (everyday) > Repetitive Mistakes - 1 > Flashcards

Flashcards in Repetitive Mistakes - 1 Deck (25):
1

içerden gelen
dışarıdan gelen

Intrinsic = coming from inside (challenge, hobby, curiosity, mastery, self-improvement)

Extrinsic = coming from outside (obligation, salary, bonus, university admittance, promotion)

2

pro. of Doubt, and debt

daut
det

3

ödev hazırlamak
ödevini yapmak

make an assignment / homework
do an assignment / homework

4

çalışkan bir öğrenci olarak bütün ödevlerimi yaptım

As a hardworking student, I've done all of my homework.

an hardworkin DEĞİL
all of my homeworks DEĞİL

5

Bir fikri, ifadeyi inceltmek

refining an idea / statement

6

fikrini duymak için sabırsızlanıyorum

I'm eager to hear your opinion.

7

bi süreliğine konu dışına çıkmak

to digress for a moment
to go off track for a moment

8

pro of accompanying

akkam pnıyin

9

pro of apparatus

AEPPI radıs

10

Pro of

VARY
VARIABLE
VARIES

veeri
VE yıbl
veeriys

11

pro of rhetoric

rethu rigk retərɪk
hızlı ve sert sessizleri dil ve damakta yumuşatarak

12

Şehir endüstriyel üretime bağımlıydı.

The city was dependent on the industrial production.

13

Yirminci yüzyıl başında şehirler ....

In the beginning of THE 20th century, cities....

14

pro of unique

yü NİİİİYK

başı kısa niiiyk kısmında iii uzayacak

15

herkes çok odaklanmış

everybody is so focused.

16

Hala 20 günü daha var.

She still has 20 more days.

20 days more değil!

17

Öğrencilerden gelen geribildirimler çok iyiydi.

Feedback from students was very nice.

genellikle singular.

18

Bir makalenin genellikle kabul gören uzunluğu...

The generally accepted lenght of an article is...

19

Fakat bana sorarsanız,...

but if you ask me,...

ask to me değil!

20

Her bir grup tartışması...

Bütün grup tartışmaları....

Each group discussion... (discussions değil!)

All group discussions...

21

Bugün derse katılmanızı rica ediyorum.

I'd like you to participate in the lecture today.

22

Bu konuya kentsel çalışmalar perspektifinden yaklaşmak durumundayız.

We need to approach this matter from the perspective of urban studies.

in the perspective DEĞİL!

23

PRO OF PERIPHERAL

pöRİ fröal

24

pro of confirm

keınFÖÖRM

25

günü ışığından daha iyi faydalanmak için yapılan saat düzenlemesi

daylight savings