Repetitive Mistakes - 2 (1) Flashcards Preview

1 - AWL & DSE (everyday) > Repetitive Mistakes - 2 (1) > Flashcards

Flashcards in Repetitive Mistakes - 2 (1) Deck (22):
1

Konfor alanınızdan çıkın

step out of your comfort zone

2

PRO OF BASICLY

bey sik li (beyzikli değil)

3

aç tırnak kapa tırnak

quote / unquote

4

aç parantez kapa parantez

open bracket / close bracket

5

ters çevirmek

turn upside down

6

ağaçtaki kuş

the bird in the tree (on değil)

7

çoğu zaman (4 kelime)

most of the time

8

kapıda biri var

someone is at the door

9

Bu şeyler (1.. stuff kullanarak, 2. thing kullanarak)

that stuff
those things

stuff singular

10

pro of semester

sah-MES-tır

11

SANİYENİN 500'de biri

500th of a second

12

her durumda biz kazandık

either way, we win!

13

eskiden böyle şeyler yapmazdım.

I didn't use to do such things.

14

- hafta sonları koşrım (koşma alışkanlığım var).

I AM USED TO RUNNING AT WEEKENDS.

15

Acıyor ama alıştım (alışıyorum)

It hurts but I AM USED TO IT.

16

- gece çalışmaya alışıcam

I'LL GET USED TO WORKING NIGHTS

17

Take hold
Take over
Confiscate
İstila

Take hold - ele geçirme
Take over - yönetimi ele alma
Confiscate - el koyma
İstila - invasion

18

Hükümetin devrilmesi

- overthrow of government

19

Bağımlı (devlet, sınıf vb)

- subordinate...

20

Dışa açılmak
Ticaret yollarını açmak

- openning around the world
- openning up the trade routes

21

baskı, baskı rejimi (3 alternatif)

Baskı - Repression, oppression, coercion

22

Sindirmek
Zulüm

- intimidate
- resentment