Reproduktion: reproduktionsfysiologi hundyr Flashcards Preview

MKR storedyr > Reproduktion: reproduktionsfysiologi hundyr > Flashcards

Flashcards in Reproduktion: reproduktionsfysiologi hundyr Deck (62):
1

Angiv de 4 faser i østralcyklusen

- proøstrus
- østrus
- metøstrus
- diøstrus

2

Hvad sker der i proøstrus + østrus fasen og hvad sker der i metøstrus + diøstrus fasen (2 faser)

- proøstrus + østrus: follikelfasen
- metøstrus + diøstrus: lutealfasen

3

Hvilket hormon har høj koncentration i follikelfasen og hvilket hormon har lav koncentration

- høj: østrogen
- lav: progesteron

4

Hvilket hormon har høj koncentration i lutealfasen og hvilket hormon har lav koncentration

- høj: progesteron
- lav: østrogen

5

Hvornår ovulerer hundyret

Slut follikelfasen / slut østrus

6

Angiv adfærd, hormonproduktion, CL status, uterus og vagina forandringer hos hundyr i proøstrus

Adfærd:
- accepterer ikke parring, men tiltrækker handyr
Hormon:
- østrogenproduktion, follikelvækst
CL status:
- regression i polyøstrale dyr
Uterus:
- forstørres, ødem i endometrie, forøget kirtelsekretion
Vagina:
- hyperæmi, forøget antal epithelceller, forhorning

7

Angiv adfærd, hormonproduktion, kønsdele forandringer hos hundyr i østrus

Adfærd:
- bedækning accepteres
Hormon:
- østrogensekretion, follikelvækst
Kønsdele:
- uterine, cervikale og vaginale kirtler secernerer mukos (østrogenpåvirkning)
- hyperæmi af vagina og endometrie
- cervix bliver blødere
- ovulation i slut brunst

8

Angiv definition, hormonproduktion, celler, CL status og kønsdele forandringer hos hundyr i metøstrus

Definition:
- perioden mellem ovulationen og udviklingen af CL
Hormon:
- overgangen fra østrogendominans til progesterondominans
Celler:
- granulosaceller bliver til luteinceller
CL status:
- CL dannes --> begyndende progesteronproduktion
Kønsorganer:
- reduceret sekretion fra uterine, vaginale og cervikale kirtler

9

Angiv CL status, hormonproduktion, kirtelvækst og kønsdele forandringer hos hundyr i diøstrus

CL status:
- fuldt funktionelt CL
Hormonproduktion:
- progesteron (luteinceller)
Kirtelvækst:
- uterine kirtler
Kønsdele:
- cervix lukkes --> holder infektioner ude

10

Angiv de vigtigste ting for proøstrus, østrus, metøstrus og diøstrus

- proøstrus: vækst af ovulatorisk follikel + østerogen sekretion
- østrus: accepterer bedækning + maximal østrogen sekretion
- metøstrus: dannelse af CL (luteinisering) + begyndende progestron sekretion --> overgangen fra østrogendominans til progesterondominans
- diøstrus: fuld funktionel CL + progestronsekretion

11

Hvor lang er cyklus hos dyr

21 dage (får 17 dage)

12

Hvor længe varer follikelfasen hos dyr

3-7 dage

13

På hvilket tidspunkt ovulerer dyrene

Dag 0

14

Angiv dyrearter der er polyøstrale

Ko og svin

15

Angiv dyrearter der er sæson polyøstrale ved lange dage

Hoppe (forår)

16

Angiv dyrearter der er sæson polyøstrale ved korte dage

Får (efterår)

17

Angiv alder ved første østrus, østruslængde, ovulationstidspunkt og drægtighedslængden for hoppe

Alder ved første østrus:
- 14 mdr.
Østrus længde:
- 4-8 dage
Ovulationstidspunkt:
- 1-2 før afslutningen af østrus
Drægtighedslængde:
- 340 dage / ca. 11 mdr.

18

Angiv alder ved første østrus, østruslængde, ovulationstidspunkt og drægtighedslængden for ko

Alder ved første østrus:
- 11 mdr.
Østrus længde:
- 18 timer
Ovulationstidspunkt:
- 12 timer efter endt østrus
Drægtighedslængde:
- 280 dage / ca. 9 mdr.

19

Angiv alder ved første østrus, østruslængde, ovulationstidspunkt og drægtighedslængden for får

Alder ved første østrus:
- 7 mdr.
Østrus længde:
- 36 timer
Ovulationstidspunkt:
- 30 timer efter start på østrus
Drægtighedslængde:
- 147 dage / ca. 5 mdr.

20

Angiv alder ved første østrus, østruslængde, ovulationstidspunkt og drægtighedslængden for ged

Alder ved første østrus:
- 7 mdr.
Østrus længde:
- 40 timer
Ovulationstidspunkt:
- 30-36 timer efter start på østrus
Drægtighedslængde:
- 147 dage / ca. 5 mdr.

21

Angiv alder ved første østrus, østruslængde, ovulationstidspunkt og drægtighedslængden for svin

Alder ved første østrus:
- 7 mdr.
Østrus længde:
- 45 timer
Ovulationstidspunkt:
- 36-40 timer efter start på østrus
Drægtighedslængde:
- 113 dage

22

Hvornår dominerer FSH

Diøstrus / lutealefase
- diøstrus: fremvækst af follikler

23

Hvornår dominerer LH

Østrus / follikulære fase
- LH stiger med stigende østrogen

24

Hvilket hormon kommer fra hypothalamus

GnRH

25

Hvad sker der når GnRH udskilles

Stimulerer LH og FSH produktion

26

Hvilket hormon påvirker GnRH udskillesen

Melatonin
Hopper: Nedsat melatonin --> øget GnRH
Får: Øget melatonin --> øget GnRH

27

Hvordan vil du fremskynde cyklusstart hos hhv. får og hopper

Hopper:
- lysprogram --> melatoninudskillesen vil falde
Får:
- melatoninadministration

28

GnRH udskilles i en pulsrytme fra hypothalamus. Ved lav pulsrytme, hvilket hormon favoriseres da

FSH

29

GnRH udskilles i en pulsrytme fra hypothalamus. Ved høj pulsrytme, hvilket hormon favoriseres da

LH

30

Hvad kan vi bruge GnRH præparater til

- ovulationinduktion: effekt tvivlsom
- ovulationssynkronisering: ikke i DK
- induktion af cyklicitet: effekt tvivlsom
- follikelcyster: effekt varierende
- forebyggelse af embrio motilitet: effekt tvivlsom
(kan også bruges til kemisk kastration af hund)

31

Hvad gør FSH

- follikelstimulering
- granulosaceller --> østrogen syntese

32

Hvad gør LH

- follikelmodning
- ovulation
- dannelse af CL
- luteinceller --> progesteronproduktion

33

Hvilken effekt har eCG (LH/FSH)

FSH og LH effekt

34

Hvilken effekt har hCG (LH/FSH)

LH effekt

35

Hvad kan FSH lignende præparater bruges til

Superovulation hos kvæg (tilladelse påkrævet)

36

Hvad kan LH lignende præparater bruges til

Ovulationsinduktion (hCG)

37

Hvad initieres ved høj prolaktin koncentration

Mælkesekretion

38

Hvilke indikationer benyttes prolaktin inhibitorer til

- pseudodrægtighed (hund)
- galastop

39

Hvor produceres østrogen

I folliklens granulosaceller

40

Hvad inducerer østrogen

Brunst

41

Hvilken effekt har østrogen på kønsorganerne

- øget blodflow til vagina og vulva
- uterint ødem
- uterin motilitet (potentierer effekt af oxytocin og PGF2 alfa)
- afslapning af cervix i østrus
- stimulerer mitose: vækst af endometrikirtler + vækst af kirtler i yver

42

Hvilken effekt har østrogen på FSH udskillelsen

Negativ feedback

43

Hvilken effekt har LH og østrogen på hinanden

- LH har positiv effekt på østrogenudskillesen
- østrogen trigger LH-bølgen

44

Hvad er progesterons hovedopgave

Opretholdelse af drægtighed

45

Hvad producerer progesteron

CL

46

Hvilken effekt har progesteron på hundyrets adfærd

Hindrer brunsttegn

47

Hvilken effekt har progesteron på kønsorganerne

- cervix lukkes
- udvikler endometriets sekretoriske evner
- nedsætter uteruskontraktioner (progesteron blok)

48

Hvilken effekt har progesteron på FSH og LH

- LH: negativ feedback
- FSH: positiv feedback

49

Hvad kan progesteron præparater bruges til
(har kun taget hundyrs storedyrs indikationerne med, der var også til handyr og smådyr)

- opretholdelse af drægtighed (heste): ?
- adfærdsregulering hoppe: diøstrus effekt --> ikke hingstegal

50

Hvor produceres og funktion har inhibin

- produceres af granulosaceller i antrale folliel
- inhibin + østrogen har negativ feedback på FSH

51

Angiv progesterons effekt på LH og FSH

LH: negativ
FSH: positiv

52

Angiv østrogens effekt på LH og FSH

LH: positiv
FSH: negativ

53

Angiv inhibins effekt på FSH

Negativ

54

Angiv hvordan hormonerne påvirkes ved luteolyse (det skal slutte med ovulation)

Luteolyse --> nedsat progesteron --> øget LH --> øget østrogen --> meget øget LH --> ovulation

55

Follikelbølger: der dannes mange follikler, men kun én ender med at blive den dominerene follikel. Hvilket hormon er ansvarlig for at de andre follikler ikke ovuleres og hvad sker der med dette hormon for at den dominerende follikel ovuleres

- progesteron
Høj progesteron --> ingen LH-top --> ingen ovulation
Fald i progesteron --> LH-top --> ovulation

56

Hvilken ovulationstype har ko, svin, hoppe, får og ged

Spontan (hormonel reguleret)

57

Hvilken effekt har østrogen og progesteron på oxytocinreceptorerne

- østrogen: opregulerer
- progesteron: nedregulerer

58

Når oxytocin binder sig til deres receptorer, hvilket hormon frigives så

PGF2a

59

Hvilken effekt har PGF2a ift. oxytocin

PGF2a nedbryder CL --> stigning i oxytocin

60

Når østrogen stiger, hvad gør oxytocin så

Stiger

61

Hvor produceres oxytoxin

I ovariet og uterus

62

Hvad kan oxytocinpræparater bruges til

- brunst induktion
- brunst synkronisering
- abort induktion
- fødselsinduktion: ikke hos alle dyr, kombiner gerne med sterioder (glukokortikoid)
- pyometra: cervix åbnes
- uteruskontraktioner