Rikoksen ja rangaistuksen äärellä OSA 2 Rikos ja rangaistus Flashcards Preview

Oikeustiede 2018 > Rikoksen ja rangaistuksen äärellä OSA 2 Rikos ja rangaistus > Flashcards

Flashcards in Rikoksen ja rangaistuksen äärellä OSA 2 Rikos ja rangaistus Deck (15):
1

Yhdenvertaisuusperiaate

Samanlaisia tapauksia käsitellään samalla tavalla ja erilaisia eri tavalla sekä rangaistusten yhtenäisyys.

2

Oikeudenmukaisuusperiaate (3 alakohtaa)

Rangaistuksen on oltava oikeudenmukaisessa suhteessa teon vahingollisuuteen, vaarallisuuteen ja teosta ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

3

Engel-kriteerit (3 alakohtaa)

- Teon oikeudellinen luonnehdinta suhteessa kansalliseen oikeuteen
- Teon todellinen luonne
- Määrättävissä olevan seuraamuksen ankaruus

4

Ne bis idem -kielto

Kahdesti tutkimisen, syyttämisen ja rankaisemisen kielto.

5

Preventioteoria (2 alakohtaa)

- Yleisestävyys — Ennaltaehkäisevyys muita potentiaalisia rikoksentekijöitä kohtaan
- Erityisestävyys — Vaikutus tuomittuun

6

Kommunikatiivinen rangaistusteoria (3 alakohtaa)

- Tekijää katuu tekoaan ja miettii tekoaan
- Tekijä uudistuu ja pyrkii muuttamaan tapojaan
- Tekijä sovittaa tekonsa ja pyytää anteeksi sekä korvaa vahingot

7

Välitön yleisestävyys

Välitön yleisestävyys (välitön yleispreventio) — Pelotevaikutus, kertoo muille että rikos ei kannata.

8

Välillinen yleisestävyys

Välillinen yleisestävyys (välillinen yleispreventio) — Moraalia luova, ylläpitävä ja vahvistava vaikutus sekä muut lisäehdot: sanktioankaruus, normituntemus, sanktiovarmuus, subjektiivinen sanktioankaruus & varmuus.

9

Normituntemus

Normituntemus eli tieto siitä mitä on säädetty rangaistavaksi ja mikä rangaistus on luvassa.

10

Sanktiovarmuus

Sanktiovarmuus eli yleinen eli objektiivinen sekä yksilö/tapauskohtainen eli subjektiivinen sanktiovarmuus.

11

Rangaistuksen erityisestävyys

Erityisestävyys eli vaikutus rikoksentekijän rikoksen uusimisen näkökulmasta.

12

Rikosprosessi vaiheet (11 vaihetta)

Rikosprosessi eli oikeudellisesti säädettyä menettely:
Esitutkinta -> syyteharkinta -> vireille pano käräjille -> kirjallinen valmistelu -> (suullinen valmistelu) -> pääkäsittely (tai kirjallinen menettely) -> muutoksenhaku -> hovioikeus -> korkein oikeus -> Täytäntöönpano (ulosottoviranomainen tai/ja rikosseuraamuslaitos

13

Rangaistuksen määräämisen vaiheet (5 vaihetta)

Rangaistusasteikon vahvistus (lievennys/kovennus), Lajivalinta (millainen rangaistus)
Mittaaminen (eri rangaistuksen ankaruudet)
Vähennykset (vapaudenmenetysajan vähennys)
Muut rangaistuksia koseva lausumat (aikasempien tuomittujen rangaistuksen täytäntöönpano)

14

RL rangaistuksen lieväntimisperusteet (§)

RL§ rangaistuksen lieväntimisperusteena on tekijän ja asiaomistajan välillä saavutettu sovinto, tekijän muu pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa vaikutuksia taikka hänen pyrkimyksensä edistää rikoksena selvittämistä.

15

RL Kohtuullistamisperusteet (§)

Tekijölle tuomittavan seuraamuksen vaikutusten arvioiminen eli sanktiokumulaatio; tietyissä tilanteissa on perusteltua kohtuullistaa tuomitulle rikoksesta aiheutuvaa kokonaiseuraamusta ja välttää tarpeettomia haittoja.