Romantikken & Nasjonalromantikken Flashcards Preview

Norsk > Romantikken & Nasjonalromantikken > Flashcards

Flashcards in Romantikken & Nasjonalromantikken Deck (12):
1

Hvem var folk flest på 1800-tallet?

De fleste var fattige bønder, mange er analfabeter. Folketallet steg.

2

Hvordan ble kunstneren sett på i Romantikken?

Kunstneren var et ensomt geni som hadde direkte kontakt med Gud.

3

Når levde Henrik Wergeland?

1808-1845

4

Hvem var faren til Wergeland?

Nicolai Wergeland, var utdannet lærer og prest.

5

Fortell om Torvslaget.

En beruset Henrik Wergeland sang og ropte "hurra for Norge", soldatene red inn i folkemassen og skadet flere demonstranter.

6

Hva kjempet Wergeland for?

For å bedre menneskers kår og avskaffe undertrykking og sosial urettferdighet. Han kjempet for jødene.

7

Nevn noe som Wergeland skrev.

Den første sommerfugl, et dikt.

8

Når og hvor var Welhaven født?

1807 i Bergen

9

Hvilke to parter sto mor hverandre i samfunnet?

Norge med eget språk og kultur (Henrik Wergeland og patriotene), mot Norge med Dansk-Norsk kulturarv (Johan Sebastian Welhaven)

10

Når levde Camilla Collett?

1813-1895

11

Fortell om Amtmannens døtre.

Boka kritiserer forholdene i samtiden, romans budskap sjokkerte publikum, og kritikken var nådeløs.

12

Hva kjennetegner kunstnerne i Romantikken?

Følelser, stemninger, lengsler, fantasier, avstandsforelskelsen og den uoppnåelige kjærligheten.