Rörelseapparaten Flashcards Preview

Biologi 2 > Rörelseapparaten > Flashcards

Flashcards in Rörelseapparaten Deck (32):
1

Vilka funktioner har skelettet?

1. Stöd åt kroppen och fäste till musklerna
2. Innehåller röd benmärg där röda och vita blodceller bildas
3. Skyddar inre organ
4. Kalciumlager

2

Vilka tre sorters skelett finns det, samt vad skiljer dem åt?

* Vätskeskelett – vätska i kroppshålan, vars form ändras vid muskelkontraktioner
* Exoskelett – yttre skelett
* Endoskelett – inre skelett

3

Varför blir organismer med exoskelett inte lika stora som de med endoskelett?

Eftersom de måste hudömsa, det går åt mkt energi plus att de är sårbara då. Dessutom har de inte så bra syreupptagningssystem, vilket gör att de har sämre energiomsättning.

4

Varför kan man känna (och ibland se) pulsen på spädbarnshuvud?

När små barn föds är inte bensömmarna (fontanellerna) i kraniet ihopväxta. Spädbarn har då ”hål” i kraniet där man ibland kan se pulsen.

5

På vilket vis är träning positivt för skelettet?

Rörligheten ökar, benen blir starkare och lite grövre av belastning.

6

Vad är brosk, samt vilken funktion har det?

Stödjevävnad som är ett mjukare material mellan skelett benen. Bidrar till att ryggraden är böjlig.

7

Förklara ur de tre sorternas leder fungerar, samt ge ett exempel till var du har varje sort.

1. Kulled – kula och ledgrop, väldigt rörlig ex höftens fäste i bäcken
2. Vridled – rörelse kring två axlar ex underarmens ben
3. Gångjärnsled – rörelse kring en axel ex. fingret

8

Vad är benbrott?

Benet har gått sönder, och kan spjälas så det läker

9

Vad är vrickning?

Ledband har töjts ut, eller gått sönder lite. Vid svullnad har även blödning i muskelfäste uppstått. Kyl och vila!

10

Vad är ryggskott?

Muskler i ryggen krampar, så att två eller fler kotor låser sig.

11

Vad är diskbråck?

En disk har förskjutits eller gått sönder, och trycker på nerver så att smärtan strålar ut (ischias)

12

Vilka uppgifter har våra muskler?

Rörelse, värmeproduktion, ge stadga, skydda inre organ och reglera öppning/tömning, kommunikation

13

Vilka tre typer av muskler har vi, samt ge exempel var vi hittar dessa?

1. Tvärstrimmig (skelett-) muskulatur – fästa i skelettets ben
2. Glatt muskulatur – inre organen
3. Hjärtmuskulatur - hjärtat

14

Hur många cellkärnor har de olika muskeltyperna?

* Glatta – en
* Hjärt – en eller två
* Skelett – flera

15

Varför är det omöjligt att trötta ut hjärtmusklerna?

De har väldigt många mitokondrier, samt att de har tätt kapillärnät runt cellerna för blodförsörjning.

16

Vad innebär det att musklerna fungerar med ”allt eller inget”?

Efter impuls drar den ihop sig helt eller inte alls

17

Hur fungerar skelettmusklernas kontraktion?

Proteinet myosin ”klättrar” på proteinet aktin, vilket gör att sarkomeren drar ihop sig. Muskelfibrer är uppbyggda av sarkomerer, så muskelfibern drar ihop sig, och hela muskeln med, då den är uppbyggd av fibrillerna. För myosinets rörelse krävs ATP.

18

Vad är det för skillnad mellan ”vita”, ”röda” och ”ljust röda” tvärstrimmiga muskelceller?

* Vita är snabba och anaeroba. De får sin extra energi från mjölksyrajäsning och är inte så uthålliga
* Röda är långsamma och aeroba. De har mkt myoglobin och kan oxidera fettsyror för energi
* Ljust röda har något mellanting (snabba aeroba)

19

Vad är träningsvärk respektive håll (mjälthugg)?

* Träningsvärk är när nerver tillfälligt kommer i kläm, då fibriller ökar i storlek och längd (då fler sarkomerer tillverkas).
* Håll är när ligament mellan diafragma och de inre organen dragits ut så mycket att diafragmamuskeln krampar.

20

Vad är skillnaden på en muskelbristning och en muskelblödning?

* Muskelbristning – fibrer har gått sönder, mindre blödning.
* Muskelblödning – blodkärl har gått sönder pga hårt slag

21

Vad är fontaneller?

Luckor i nyföddas kranium

22

Vad är en sarkomer?

Sammandragande enhet i hjärt- och skelettmuskulatur som gör det möjligt för muskeln att dra ihop sig.

23

Vad är muskelfibrer?

Skelettmuskler

24

Vilka tre saker krävs för att en rörelse ska kunna ske?

Muskler, skelett och leder.

25

Vilka tre olika typer av ben finns det?

- Rörben (lårben)
- Platta ben (skallbenet)
- Oregelbundna ben (ryggkotor).

26

Vad är suturer för något?

På de platser där benens huvuduppgift är att skydda, som i t.ex. skallbenen runt hjärnan, är de sammanfogade med suturer.

27

Varför är det viktigt för barn att få i sig mycket kalcium?

Kalcium är nödvändigt för vårt skelett att växa. När vi sedan blir äldre och vårt skelett blir färdigvuxet så behövs inte kalcium i lika stora mängder längre.

28

Vad är ben för något?

Ben är en levande vävnad som hela tiden förnyas , men med åldern avtar denna förnyelse.

29

Varför minskar kroppslängden när man blir gammal?

Hos små barn består stora delar av skelettet fortfarande av brosk. När barnen sedan kommer upp i tonåren förbenas benen och hos äldre personer förbenas skelettet ytterligare vilket även är en anledning till att kroppslängden minskar.

30

Vad är en benhinna?

Benen omges av en benhinna med nerver, lymfkärl och blodkärl. Dessa försörjer även bencellerna med allt de behöver.

31

Vad är den kompakta benvävnaden?

Det yttre tunnare lagret består av den kompakta benvävnaden som är uppbyggt av hårda benceller omspunna av bindvävsproteinet kollagen.

32

Vad innebär den svampartade benvävnaden?

Innanför den kompakta benvävnaden finns den svampartade benvävnaden som i benändarna innehåller blodbildande röd benmärg, medan den i de rörformade delarna innehåller en gul benmärg rik på FETT. När man tänker på den svampartade benvävnaden så går den att likna med en byggnadsställning: en stark konstruktion av tunna, hårda benrör med benmärg i hålrummen.