Rozwój krwi Flashcards Preview

Pedi > Rozwój krwi > Flashcards

Flashcards in Rozwój krwi Deck (11):
1

okres mezodermalny

= mezoblastyczny, I okres hematopoezy
od 2. tygodia życia, komórki krwi z embrionalnej tkanki łącznej (mezenchymy),
pierwsze ogniska komórek krwi w wysepkach krwiotwórczych pęcherzyka żółtkowego

2

okres wątrobowy

= okres II,
początek czynności krwiotwórczej wątroby 35.dzień ż.pł.,

włączenie śledziony w krwiotworzenie i miejsce niszczenia erytroblastów

3

kiedy wątroba jest głównym narządem krwiotwórczym?

3-5 miesiąc

4

kiedy pojawienie się pierwszych granulocytów?

3-5 miesiąc

5

okres szpikowy

= okres III,
od 6-9 miesiąca

6

kiedy pojawiają się pierwsze zawiązki szpiku?

od 6. tygodnia

7

kiedy intensywny rozwój szpiku?

od 5. miesiąca

8

rozmaz szpiku kostnego - niemowlęta

Erytroblasty 20%
Granulopoeza 42%
Limfocyty 35%
Monocyty 2%
Plazmocyty 0,5%
Megakariocyty 0,5%

9

kiedy wartości morfologii krwi zbiżają sie do wartości dorosłych?

od 4. roku życia

10

Kiedy wyczerpują się zapasy Fe (matczyne)?

ok. 5-6 miesiąca (u wcześniaków wcześniej!)

11

Jaka jest jeszcze bezpieczna górna granica płytek u dzieci ?

do 1 mln