Runderen Flashcards Preview

Virale ziekten > Runderen > Flashcards

Flashcards in Runderen Deck (90):
1

Enzoötishce bronchopneumonie= bovine respiratoir ziektecomplex

 • Etiologie

 • Viraal
  • A. enkel tropisme voor ademhalingsstelsel
   • Respiratoir syncytieel virus
   • Parainfluenza 3
   • Boviene adenovirus type 3
   • Bovien coronavirus
  • B. oa tropisme voor ademhalingsstelsel
   • BHV1 (IBR)
   • BVD-MD
   • BTV
   • BHV4
 • Bacterieel
  • Mannheimia, corynebacterium, mycoplasma’s
 • Andere factoren
  • Endogeen         
   • Stress/immunosuppressie
   • Verlies maternale immuniteit
  • Exogeen
   • Hoge dierenconcentratie
   • Gasconcentraties (ammoniak)
   • Ventilatie
   • Vochtigheid

2

welke virussen hebben enkel tropisme voor ahs

 • Respiratoir syncytieel virus
 • Parainfluenza 3
 • Boviene adenovirus type 3
 • Bovien coronavirus

3

oa tropisme voor ademhalingsstelsel

 • BHV1 (IBR)
 • BVD-MD
 • BTV
 • BHV4

4

 • 1. Enkel tropisme voor ademhalingsstelsel       

 • Pas als epitheelcellen gescheiden worden => door bv schimmltoxines
 • Respiratoir syncytieel virus (bRSV) (“pinkengriep”)
 • Parainfluenza 3 (PI3) (“shipping fever”)
 • Boviene adenovirus type 3 (BAV3)
 • Bovien coronavirus (BCV)
  • Zijn in optocht en nog niet in vaccin

5

overdracht Enzoötishce bronchopneumonie

 • Aërogeen !!! (PI3)
 • Direct contact (alle)
 • Omgeving (BAV3)
 • Dragers (bRSV, BHV1)

6

enzootische bronchopneumonie (PI3, BAV3, BCV, bRSV-A)

inwerking in longen

A image thumb
7

 • Enzootische bronchopneumonie (PI3, BAV3, BCV, bRSV-A)
  • Pathogenese

 • Bovenste ademhalingswegen, trachea en long
 • Soms alveolen
 • Brochiolen
 • Aan bodem nog altijd basaalcellen (geen receptoren)
 • In 7-10 dagen krijg je nieuw epitheel => 14-17 dagen is volledige normalisatie epitheel
 • Dan hebben we IgA antistoffen gevormd door eronder liggende plasmacellen
  • Hoge activiteit en sterke neutralisatie
  • 4-6 maanden aangemaakt en daarna staan ze weer open

8

shipping fever

 • Enzootische bronchopneumonie (PI3, BAV3, BCV, bRSV-A) + bacteriën + ontsteking = ‘shiping fever’ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Kennen!!!!!
 • Bij mixen van kalveren en op transport gaan
 • Bacterien verooraen super ontsteking => virussen gaan niet alleen geinefecterde maar ook gezonde cellen infecterne + heel wat kapot gemaakt
  • Moet snel iets aan gedaan worden

A image thumb
9

kliniek enzootische bronchopneumonie(PI3, BAV3, BCV, bRSV-A)

 • Kliniek (vooral eerste herfst/winterperiode)
  • Korte incubatieperiode (1-2d)
  • Koorts
  • Lichte depressie
  • Rhinitis, sereuze neusuitvloeiing
  • Lichte conjunctivitis, verhoogde tranenvloei
  • Hyperpnee, dyspnee, hoest
  • Duur en ergheid ~ bacteriële co-infectie
   • AB gebruikten

10

 • bRSV-B = pinkengriep – veldomstandigeden

 • pathogenese?
 • Wat is verschil met type A => virus is met moeite te repliceren is in labo
 • Virusvermeerdering & celdegeneratie cranioventraal
 • Emfyseem & oedeem caudodorsaal (mastcellen)

A image thumb
11

kliniek bRSV-B

 • Incubateperiode (2-8dagen)
 • Koorts
 • Depressie
 • Rhinitis, sereuze neusuitvloeiing
 • Lichte conjunctivitis, verhoogde tranenvloei
 • Uitgesproken hyperpnee, vooral expiratoire dyspnee, hoest
 • Gestrekte nek, gespreide voorpoten, open muil, cyanotische slijmvliezen

Duur en erghei ~ bacteriële co-infectie

12

diagnose bRSV-B

 • bRSV-B = pinkengriep – veldomstandigeden
  • Diagnose
   • Dikbil – herst winter – niet collaberende longen

13

 vaccineren bRSV-B

 • Ga je vaccineren? Ja – nee, en als je vaccineert wil je dan continue? => meestal in functie vd winter
 • Zie dia !!!!
 • Ze proberen BHV1 te eradiceren bij jonge dieren
 • Er zijn enorm veel mogelijke vaccins
 • Intranasaal vaccins
  • IN
  • RSV/PI3
  • BHV1 (gE-) (=IBR)
  • => interessant want snel interferon inductie => immuniteit komt op => heel snelle bescherming
 • Vaccinatie in functie van leeftijd (vaccinatie tegen circulatie)
  • Strategie voor een blok
  • Zie dia !!!!
 • Nationale BHV1 eradicatie
  • 1. Status
  • 2. Vaccinatie (reductie transmissie)

A image thumb
14

preventie pRSV-B

 • Geen contact met uitscheiders
 • Reinigen en ontsmetten omgeving
 • Maternale immuniteit verbeteren

15

rota/corona algemeen

Geen copie-past!!!

Virale spijsverteringsstoornissen

 • Lokaal type van infectie
  • Bovien rotavirus
  • Bovein coronavirus
 • Algemeen type van infectie
  • Bovien viraal diarree virus (BVD/MD)
  • Bovien torovirus?

16

kenmerken rotavirus

 • Rota
  • 50-60 nm
  • Geen envelop
  • Resistent
  • Niet gevoelig aan detergenten
  • Gevoelig aan formol
  • Hoofdz één serotype (A)
  • Één biotype (enterisch)

17

kenmerken coronavirus

 • 60-160 nm
 • Envelop
 • Weinig resistent
 • Spikes
 • Gevoelig aan detergenten en meeste desinfectantia
 • Resp/svs (biotypes?)

18

overdracht rota/corona

 • Orofecaal
  • Je hebt diarrree
 • Direct contact
 • Omgeving

19

BRV-BCV

 • Svs
 • Jonge dieren soms mortaliteit
 • (alle rota corona zijn diersoortspecifiek)
 • Incubatie: 1-2 dagen
 • (no: 3-6 dagen na de geboorte <> e. coli)

20

kliniek rota/corona

 • Sufheid, depressief
 • Anorexie
 • Malabsorptie  => diarree (pasteus => waterig)

21

immuniteit rotacorona

 • Zie dia foto !!
 • Dimeren met secretory piece naar buiten gestoten
 • Bij hond en kat heb je daar => richting melkklier….. NIET BIJ BOVIEN
 • Infectiedruk  = cruciaal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Bij hoge sterfte en lage geen kliniek
 • maternale immuniteit

22

maternale immuniteit rotacorona

 • Zeer belangrijke figuur dia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = examenvraag !!!!!!!!!! zeker krijgen maar verstopt: zeer goed uitleggen en geef figuurtje !!!!!!
 • Monogastriche (tot nu toe alles) => melk drinken en krijgen IgA met secretory piece => krijgt sIGA mee in de darm => coating met sIgA dus volledige bescherming van de darm.
  • Ook dat als meoder 1 infectie heeft doorgemaakt krijg je lage titer. Maar bij herinfectie krijg je veel meer en ook versterking van lactogene immuniteit
  • Dus dieren van vaarzen zijn minder beschermt dan van oudere koe
 • Polygastricht
  • Geen sIgA in melk
  • Wel IgG in colostrum => gaan ook zn ding doen in maag-darm => bescherming door colostraal tijdens eerste levensdagen dat die daar zit => na 2-3 dagen zit het daar
  • Bij koe heb je extreem hoge IgG nodig in bloed => hele hoop in colostrum => hoop je dat je weer een paar dagen wint. Dus 7-10 dagen iets van antistoffen is goede bescherming
  • Hier heeft geen orale vaccinatie zin want heeft geen sIgA dus niet hoeven stimuleren => daarom gaan we rund  intramusculair vaccineren!!! Want je hebt alleen colostraal dus meot zo hoog mogelijk opgepompt worden voor goede bescherming in eerste dagen
  • Diarree kalveren is immens probleeem en zeker als bedrijf al met rota besmet is

A image thumb
23

behandeling rotacorona

 • AB mag je schrappen (secundaire bact infecties wel)
 • Toediening electrolyten + glucose peroraal (nieuw; in melk !!)

24

preventie rota/corona

 • Kalfstal reinigen en ontsmetten na elke kalving
 • Niet-zuigkalveren zo snel mogelijk verwijderen uit kalverstal
 • Kalveren geïsoleer opgstallen (iglo’s)
 • Zo snel na de geboorte colostrum toedienen
 • Zo lang mogelijk colostrum toedienen (7-10 dagen)
  • Als je colostrumbank hebt. Kun je dieren colostrum bij te blijven mengen
  • Verlengde colostrumtoediening zie dia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   • Kalveren met de hand groot gebracht => colostrum continue toedienen op verschillende dagen om titer thv darm zo hoog mogelijk te houden => gedurende de toedieningsperiode heb je goede bescherming
 • Maternale immuniteit verbeteren (vaccinatie koe 6 en 3 weken voor de partus – levend/geinactiveerd – combinatie rota/corona/E.coli)

A image thumb
25

kenmerken mond en klauwzeer virus

 • Kenmerken
  • Picornairidae genus aphtovirus
  • Configuratie bestaat uit enkele proteinen die complex geheel vormen
  • Heeft geen envelop => zeer resistent
  • ! verschillende serotypes!!!!
   • O, A, C, ASIA1, SAT1, SAT2, SAT3 =>geen kruisbescherming/kruisneutralisatie
   • Zijn verschillende varianten !!!!!  binnen de serotypes  => sommige vaccines kunnen na een tijd minder goed te werken
 • Overleven van MKZV bij optimale pH
  • Zie dia
 • Overleven MKZ zonder praktijkomstandigheden
  • Zie dia
 • Zeer gevoelig aan
  • Ph
   • Zie dia

A image thumb
26

gastheren mond en klauwzeer

 • Varkens is vermeerderingsgastheer => als het in varken zit gaat het massaal naar buiten komen
 • Runderen zijn zeer gevoelig
 • Schapen en buffel zijn onderhoudsgastheeren: daarbij zie je bijna niks

27

overdracht mond en klauwzeer

 • Via excreties – direct/indirect
 • Aërogeen
 • Etensresten

28

pathogenese mond en klauwzeer

 • Algmeen type infectie
 • Lymfoid weefel => viremie => thv verhoord epitheel blazen zien en replicatie
  • Zie je thv muil en poten en bij jonge dieren ook in hartspier (sterfte)
 • Mond-en-klauwzeer – rund speekselen tgv muillesies
 • Tepelleasies
 • Snoet, muil en pootlesies van varken

29

DD mond en klauwzeer

 • Als je lesies ziet moet je altijd alarm slaan (als meerdere dieren het hebben natuurlijk)
 • Blaasziekte
  • Vooral in italie opletten met export varken
 • Vesiculeuze stomatitis
  • Rhabdovirus
  • Vele voorkomen
  • Beperkte lesies
 • Pseudokoepokken
  • Erge lesies
  • Aan periferie roodheid
  • tepels
  • parapoxvirus
  • zoonose
  • probeer transmissie zo laag mogelijk te krijgen => niet aan melkmachine
 • papuleuze stomatitis
  • landkaart vormige lesies
  • cntraal licht
  • perifeer donkerder
  • zoonose
 • Zere bekjes
  • Schapjes
 • Bovien herpes mammilitis
  • BHV2
  • Papula => vesicels => erosies
 • MD
  • Ulcers
  • Dier gaat daaraan kapot
  • Gaat doorheen basaalmembraan en komt vanuit bloedvat => totaal gat in epitheel en propria en zoms zelfs tot in submucosa
 • BKK
  • Bovine k.. koorts
  • Virus komt vanuit bovienherpesvirus, in afrika van wilde beesten
  • fataal
 • Blauwtong
 • => MKZ  is bovenste epiheellaag dat afvalten basaalmembraan dat boven komt, s niet zo erg als heter uitziet

30

 • Geëradiceerd  MKZ in EU hier

 • 1. Aangifteplicht (belangrijke rol weggelegd door da
 • 2. Voedselafval vliegtuigen/boten niet aan varkens voederen
 • 3. Bij uitbraak
  • (het moet 3x negatief zijn)
  • Afslachten vanalle dieren, ruimen en ontsmetten
  • Schutkring me verbod transport, dierenveplaatsingen, veilingen en tentoonstellinggen
  • Prevenief ruimen van diern op “contactbedrijven”(zeer belangrijk)
  • Vacinatie( utiz, bij escalatie)
   • Normaal is er een niet-vaccinatie policy, want dan heb je antistoffen en vanaf dat je dat hebt kun je niet meer terug afzakken tot “officieel vrij zijn van virus “
  • => enorm strenge acute actie
 • Een snelle, correcte diagnose is zeer belangrijk !!!!

31

diagnose MKZ

 • Snel en specifiek
 • Materiaal: eptiheel, blaarinhoud, speeksle, bloed, melk
 • Testen
  • Viraal materiaal: VI, Ag, RT-PCR, EM
  • Antistoffen: As’en (SN, ELISA)
 • Je moet  type kennen want er is geen kruisreactie
  • Als he O is moet je binnen zoveel dagen vaccin beschikbaar hebben
 • Type specifieke Ag-ELISA
  • Meeste testen lopen parallel voor bevestigign
  • Antigen coaten met polyclonaal anti-MKZV (alle types) => als er virus in zit bindt het => daarna monoclonaar anti MKZV van heel veel verschillende types => dan polyclonaaal anti-muisIgG met enzyme => kleur
 • PCR
  • Zeer labiel virus => veel genotypes ds je moet maken dat de primers in geconcentreerd regio zitten om te reageren op alle types. Meestal is dat eenpolymerase
  • => RNA => sDNA => dsDNA

A image thumb
32

 • Differentiatie geïnfecteerde – gevaccineerde dieren MKZ

 • Hier gebruiken we altijd geïnactiveerde vaccins
 • Geïnfecteerd beest heef antistoffen tegen alles
 • Bij vaccin productie gaan we virus verzamelen => opzuiveren => inactiveren. Deze toegediend aan rund worden er antistoffen aangemaakt tegenover structurele eiwitten. Dus niet tegen niet-structurele eiwitten zijn geen antistoffen tegen
 • => geïnfecteerd als het goed reageert niet niet-structurele eiwitten
 • Zie dia !!!!!!!!!!
 • Het gaat over bedrijfsdiagnose
 • Maar soms zwak respons

A image thumb
33

karakterisatie blauw tong

 • Familie van de reoviridae
 • Genus orbivirus
 • Zeer resistent (~rotavirus)
  • Puur capsid proteinen in verschillende lagen
 • Meerdere serotypes
 • Overgedragen door verschillende colicoides species
  • Hierin vermenigvuldigd het zich : dus dat is de biologische vector
  • Duidelijke link tussen serotype-culicoides)
 • Veel verschillende segmenten => gevaarlijk want kunnen uitwisselen

34

transmissie blauw tong virus

 • Collicoides => vermeerdering in speekselklier, levenslang besmet
 • Andere insecten => mechaniseh!
  • (schapenluis, teek, stomoxys, tabanus)
 • Via semen !
 • Doorheen plecenta
 • Iatrogeen!!!!

35

pathogenese blauw tong

 • Xxxx in lymfoide weefsels en bloedvaten (endotheliale cellen en pericyten)
  • Hier door T verhoging en respiratoire problemen
 • Viremie
  • Kan 1-2 weken bij schaap en 7 bij rund

Persistentie bij bepaalde dieren over maanden

36

kliniek blauwtong

 • Afrikaanse antilopen = subklinisch
 • Schaap rund
  • 1e week
   • Koorts, depressie, anorexie
   • Ptyalisme, snot, tranenuitvloeiing
   • Stomatitis/ rhinitis/faryngitis met ulceraties
   • Oedeem (kop
   • 0
   • Soms blauwverkleuringen kop (te weinig O2)
  • 2e week
   • Gestoorde motoriek (lesies thv poten)
   • Myositis (stijf, torticollis, gekromde rug)
   • Soms abortus, ADHproblemen, svstoornissen
   • Sterfte (20%)
 • Foetus rund
  • Cerebrum lesies
   • Hydraencephalie (hydrocephalus + +/- geen hersenen)
  • Cerebellum + hersenstam normaal
  • => abortus/ doodgeboren kalf/dummy

37

controle mond en klauw zeer

 • 1. Insectenbestrijdig
 • 2. Vaccinatie runderen en schapen => geinactiveerde vaccins BTV-8
  • Zijn bruikbaar en werken
 • Maar
  • Na enorme infectie krijg je en vaccinatie EN immune populate => maar na tijdje vaccineren en paniek is immune populatie al opgegeten dus krijg je nieuwe populatie negatieve dieren => blijven vaccineren

38

Boviene papillomavirus

 • Kenmerken

 • Kenmerken
  • Papovaviridae – papilloma
  • 50-55 nm
   • Groot voor geen envelop
  • Geen envelop
  • Resistent pH 4-8
  • Niet gevoelig aan detergenten
  • Gevoelig aan formol
  • Gevoelig aan alkali (>8)
  • Twee genotypes A-B
  • Drie serotypes/genotype
   • A. 1,2,5: vnl fibropapilloma’s = in binnenkant wrat
   • B. 3,4,6 : vnl epitheliale papilloma’s = vnl epitheliaal woekeren

39

pathogense 1,2,3 boviene papillomavirus

 • Huid (lesies)
  • Nek- en buikstreek, kop, poten, tepels, vagina, vulva, preputium

40

pathogese 4 bovien papillomavirus

 • Schotland
 • Doet ook maagdarm mucosae
  • Mondholte, farynx, slokdarm, magen, darmen
 • Als je adelaarsvaren eet met dit virus krijgen ze tumoren

41

pathogenese 5 en 6 boviene papillomavirus

lesies aan tepels

42

overdracht boviene papilloma virus

 • Lesies
 • Direct contact
 • Omgeving (is resistent virus)

43

pathogenese algemeen boviene papillomavirus

 • Zie dia !!!!!
 • Papillomavirus => inocultie na lesies => thv strantum granuloseum (delende cellen0 => aanzetten tot mitose => fibreus ook prolisereren (+ mitose en + proliferatie in 3,4,6)
 • => celgemedieerde immuniteit => bij finaal op gang komen (na maanden) =. Krijg je volledig herstel

A image thumb
44

behandeling en preventie boviene papillomavirus

 • Preventie is heel belangrijk
  • Geen scherpe vw en goed bestrijden
 • Wratten chirurgisch verwijderen wanneer ze hinderen
 • Autovacccin/stalvaccin
  • Enkele wratten verwijderen
  • Versturen naar virologisch labo
  • Suspensies maken
  • Centrifugeren
  • Supernatans behandelen met formaldehyde
  • Sc o im toedieningen
  • => niet echt meer gedaan want risico dat het fout gaat en dan heb je een probleem
 • Commercieel vaccin

45

aujezsky's disease virus algemeen

 • Dejavu

Circuleert niet bij runderen maar circuleerde bij varkens

46

transmissie aujezsky

 • varkens
  • Direct contact
  • Aërogeen
 • Van varkens naar andere dieren
  • Via lucht (aerogeen)
  • Via voedsel
   • Bv hond
  • Iatrogeen

47

pathogenese aujezsky

 • Soms door inspuiten van varkensvaccin in ander dier
 • Perifere-axonaal transport – CZS
 • Vermeerdering
 • Liggen dood voordat ze kunnen uitscheiden

48

kliniek aujezsky

 • Incubatieperiode: 4-8 dagen (~inoculatieweg)
 • Anorexie, daling melkgifte, onrustig zijn, zweten, waggelende gang, schoppen naar de buik, lichte typmanie , dekbewegingen, jeuk, paralyse, tonisch-klonische krampen, dyspnee, speekselen en slikmoeilijkheden
 • Finaal bewusteloos en sterven. Heel snel mortaliteit(100%)
 • Eerste beschrijving was in hond en runderen en niet bij varken (oude stam gaven geenproblemen bij varken)

49

diagnose aujezsky

 • Hersenstam/ruggenmerg (~ symptomen)
  • IF
  • VI

50

bestrijding aujezsky

 • Virusbron verwijderen
 • Vaccinatie nooit gebruikt

51

BSE algemeen

 • = prionen
 • Transmissiebele spongiforme encefalopathieën bij mens en dier
  • = overdraagbaar, spongiform = hersneen lijken uiteindelijk op een spons,
  • Vernietiging van hersenweefsel waardoor holten ontstaan: sponsachtig uitzicht
  • Geeft aanleiding tot progressief verlopende zenuwstoornissen
 • Kuru
  • Mensen alllemaal zenuwstoorissen
  • (aten gestorven mensen)
  • Zit in mensen dat in hersen zit => vermeerderd => opstapeling (amyloid) => cel sterft => gat
  • Incubatieperiode 2-23 jaar
  • Er zijn er meer
   • Kuru, creutzfeldt-jakop disease (sporadsch, erfelijk, iatrogeen)

52

 • Spongiforme encefalopathieën – dier

 • Gelijkaardig an BSE
 • Scrapie bij schaap
 • BSE
  • Heel zuiver terug te vinden in de hersenstam!!!!!
 • FSE bij kat
  • Bleek besmetting vanuit de rund
 • TME nertsen
  • Ook van besmet runder materiaal

53

pathologie BSE

Q image thumb

 • Zie dia !!!!
 • Hersenen met spongiforme encefalopathie emyloïd = opstapeling eiwitten
  • Tekening
 • Voordeel van alfa helix = heel fragiel => met proteasen is het zo in stukjes geknipt
 • B-sheets kunnen heel goed tegenover elkaar hangen en gaan heel sterk interageren met elkaar => niet af te breken
  • Beeld het in als een muntstuk
 • Normale vorm eiwit
  • Stapelt niet p
  • Gemakkelijk afbreekbaar
 • Abnormale vorm eiwit
  • Stapelt op
  • Niet afbreekbaar = protease-resistent prtoeïne

A image thumb
54

oorzaken BSE

 • Oorzaak van spongiforme encefalopathieën?
  • Oorzaak van vorminv van PrPse ipv PrPc?
 • Normale neuronale cel
  • PrP = protease resistent proteinen (lichaamseigen)
  • Alle eiwitten die aan buitenkant cel komen worden normaal continue ververst (niet perfect tho)
  • Bij normaal eiwit (cellulair normaal eiwit)=> gewoon afbraak (alfa helix) wat meot er dan gebeuren om abnormale te krijgn => we krijgen een translatie => eitwit en we gaan van alfa naar beta =. Niet meer recycleren want het gaat niet meer kapot (dus in populatie soms spontaan ontstaan)
   • Dit verklaard spontaan
   • Familiaal
    • Als in familie mutatie bestaat kan er soms heel vlot direct een beta sheet ontstaat=> je zit al vanaf jong indivieu met dat probleem
   • Transmissie?
    • Oorzaak van spongioforme encefalopathie? Besmettelijk eiwit! infectieeuze proteine prion
    • neuronale cel veranderd door prion (hoe binnen is vraag) => gaat binnen => voorbeeld aangeleverd aan cel => in normale cel als je normale eiwitten hebt en er wordt vb gegevn van verkeerde schieten alle goeie in die vorm => weer gaten in je kop

55

BSE is resistent aan

 • UV
 • Zuren
 • Koken
 • Formol
 • Proteasen

56

BSE is gevoelig aan

 • Alkali
 • 2 uren 133 graden bij hoge druk
 • Organische oplosmiddelen

57

58

 • Gekke of dolle koeienziekte = BSE = boviene spongiform encefalopathie = prionziekte

 herkomst

 • Ontstaan in UK
 • Discussie over ontstaan
  • Of wilde dieren
  • Of scrapie schaap
  • Ws spontaan ontstaan =>
 • Ontstaat traag

59

hoe ontstaat BSE

 • Perorale opname prionen (“koe kannibalisme”)
 • Opname dd
 • Na 32 maanden zien we fulminante vermeerdering in zenuwweefsel met zeer sterke replicatie =>

60

kliniek BSE

 • Eerst gedragsveranderingen
  • Onrustig, schrikachtig
 • Vervolgens motorische problemen
  • Evenwichtsstoornissen, hoog ophaffen achterpoten, vallen, moeilijk recht kunnen, tremor, sterfte
 • Finaal
  • Sterfte
 • Ook belangrijk => er is geen ontsteking want het is lichaamseigen

61

waar ze de infectivitiet nan BSE

 • Vnl hersenen, deel rm, trigeminale ganglia dors ganglia, ileum, milt, ogen

62

diagnose technieken BSE

 • Altijd op dode dieren
 • 1. Lichtmicroscoop
 • 2. Kleuren van abnrmale eiwitten + lichtmicroscoop
 • 3. Electromicroscoop (detectie van fibrillen
 • 4. ELISA
  • Algemeen gebruikt
 • Bijkomend = western blot
 • we zitten vast op suikerbomen

63

BSE mens

 • Op bepaald moment in UK gingen er mensen kapot aan soort van prionziekte, maar die mensen waren extreem jong dus dat klopte niet en kliniek was anders. En als die mensen stierven was de locatie van variante van creutzfiel jacob gelijkaardig
 • Zeg variant creutzfield jacob want het is het niet zelf
  • Want mensen waren jong en kliniek was anders
 • Suikerboom is gelijkaardig
 • Dia
  • +Synchroon BSE/vCJD
  • + Lesies (floride plaquas, hersenstam)
  • + western blot (hersenen + lymfoïde weefsels)
  • + transgene proefdieren (biotypering)
  • + reproductie vCJD bij niet-mensapen met BSE
   • Kliniek gereproduceert

64

kliniek vCJD

 • Incubatie: 5-15 jaren
 • Eerste symptomen: 29 jaar (16-51)
 • Beginsymptomen (dysaesthesie (raar gevoel, pijn in ledematen, gezicht)
 • Vervolgens: gedragsveranderingen (depressie, angst, waanideëen, agressie, slapeloosheid en emotionele labiliteit)
 • Finaal: cerebellaire incoördinatie (ataxie) en dementie

65

atypische BSE bij rund

 • ELISA+, histopahtologie+, IHC+, EM+
 • Verschil: western blot patroon (precursos, 1 glycoslyate, 2 glycosylatis) en lesies in hersenen
 • Een type ~CJD – tweede type ~scrapie
 • Epidemiologiesche betekenis ??/?? onbekend

66

 • BSE-transmissies naar … Voorkomen

 • Volksgezondheid
  • Geen risico’s nemen !!!
  •  Nu enkel noodslachtingen/kadavers getest
   • Zie dia tabel

A image thumb
67

ontwikkeling BSE

 • Vroeger
  • Voeder eigen bedrijf => landbouwbedrijven => slachthuizebn =>slagerij
 • Nu
  • Slachthuizen => wereldhandel grondstoffen => veevoederfirma’s => landbouwbedrijf
  • Zie dia
 • Coordinatie door FAVV

68

kenmerken BVD-MD virus

 • Falviviridae
  • Genus pestivirus
   • Klassieke varkenspesvirus
   • Border disease virus
   • Bovine vial diarrhae – mucosal disease
  • Twee genotypes : I en II !!!!!!!!!
   • 1: twee biotypes (in celculturen)
    • Niet cytopatisch: algemene regel
    • Cytopathisch (CP): uitzonderlijk
     • Zeer agressief
    • Genetische variatie !
   • 2.: haemorrhagisch syndroom
    • Thrombocytopenie/bloedingen (zeldzaam in belgie)
 • Genoom
  • P125
   • NS2-3
    • NS2
    • NS3
 • Cp en NCP biotyes
  • Biologische verschillen: cytopathisch effect in celculturen
  • Biochemische verschillen: splitsing van NS2-3 (p125) alleen bij cp virussen

optreden van cp biotype is geassocieerd met mucosal disease

69

flaviviridae kenmerken

 • Genus pestivirus
  • Klassieke varkenspesvirus
  • Border disease virus
  • Bovine vial diarrhae – mucosal disease
 • Twee genotypes : I en II !!!!!!!!!
  • 1: twee biotypes (in celculturen)
   • Niet cytopatisch: algemene regel
   • Cytopathisch (CP): uitzonderlijk
    • Zeer agressief
   • Genetische variatie !
  • 2.: haemorrhagisch syndroom
   • Thrombocytopenie/bloedingen (zeldzaam in belgie)

70

cp en ncp biotypes

 • Biologische verschillen: cytopathisch effect in celculturen
 • Biochemische verschillen: splitsing van NS2-3 (p125) alleen bij cp virussen
 • optreden van cp biotype is geassocieerd met mucosal disease

71

primo infectie cp

 • Subklinisch, respiratoir, enterisch, immunosuppresie
 • Je kunt van ncp, cp maken

72

immuunrespons

 • Humorale immuniteit
  • Neutraliserende antistoffen gericht tegen       
   • E2: vooral
   • E0: minor glycoprotein
  • Antistoffen gericht tegen de immunodominante NS2-3
 • Celgemedieerde immuniteit
  • Cytotoxische T lymfocyten

73

primo-infectie ncp

 • Wattefuck
 • Na 120 dagen: wordt aanzien door foetus als vreemd (onderscheiding self non self is er )=> antistoffen, dit is heel belangrijk iets = basis van alle problemetiek
  • als kalf geboren wordt ga je er viraal niks aan zien
  • immunotolerant dier kan zelf aanleiding geven tot nieuw immunotolerant dier.
 • Bij MD
  • Kleine hersenen, slechte ontwikkeling

A image thumb
74

immunotolerant dier

 • Subklinisch
 • Celvrij en geinfecteerde leukocyten
 • Lymfoide weefsels drachtige baarmoeder

75

 • Immunotolerant rund + mutatie ncp => cp

 • Erosies thv muil, farynx, slokdarm, magen, darmen., rectum, kroonrand
 • => boel wordt geactiveerd => leukocyt plakt ergens => boort naar boven => pantroop karakter krijgen en breekt zich een opening naar buiten wat aanleiding geeft tot erosies

76

 • Immunotolerant rund + superinfectie heteroloog cp

 • Chronische MD
 • Kan naar buiten komen en andere dieren infecteren
 • Hangt ervanaf vanwaar dieren komen en kunnen ze tolerant zijn tov andere

77

 • Immunotolerant rund + superinfectie heteroloog cp chronishce MD

 • Bij chronisch verloop zal immuniteit nieuwe stukken van de nieuwe stam gaan zien omdat het niet homoloog is

78

diagnose MD

 • Op pathologie, ze gaan allemaal kapot
 • Normaal gewoon kliniek
 • Bij degelijk = IF erosies

79

serologische profielen MD

 • Als je immunotolerante verwijderd van bedrijf wordt het bedrijf negatief

80

 • Sanering van een BVD-positief bedrijf (vroeger)

 • Zie dia !!! gewoon lezen
  • Discussie of vaccinatie eig wel goed is voor alle stammen die rondvliegen
  • Ear notch methode => als je flap in oor plaatst neemje een stuk huid mee en die wordt met PCR onderzocht
   • Negatief: vrij door onderzoek
   • Positief: euthanasie

A image thumb
81

 

 • Vaccinatie (Geïnactiveerd) ter preventie van ontstaan IT kalveren BVD

 • Je krijgt nu negatieve vaarzen binnen in bedrijf > vaccineren om toh iets van protectie te geven

A image thumb
82

IBR – infectieue boviene rhinotrachetis = canadese griep

= bovine herpesvirus 1 (vooral subtype 1)

 • Infecties oude tijd

 • Infectieuze pustuleuze vulvovaginitis – IPV
 • Infectieuze pustuleuze balanoposthitis – IPB
 • => deze twee overgedraging door dekking
 • Bovine herpesvirus 1 subtype (vooral st 2)
  • Heeft opportuniteit genomen en is naar boven geklommen
  • In canada werden in grote groepen gehouden => dan is respiratoir sneller dan dekking

83

primo-infectie IBR

 • Het is een alfa herpesvirus : dus xxxxxx thv bovenste ah wegen, bij rund zeker ook trachea
  • Bij kat heb je ook rhinotracheitis, maar bij varken en mens zit de trachea er niet bij !!!
 • Eerst fulminante replicatie => dan block door IgA  en macrofagen => daarna dalen
 • Herpesvirussen gaan in 2e week graag in macrofagen zitten
 • Kan ook gebeuren door dekking => kan verder klimmen thv de kop
  • Is niet zoals aujezky virus, deze gaat enkel naar trigeminale maar blijven hangen
 • Zakt af naar periferie => daar xxxxx => uitscheiding virus
 • Stier
  • Preputium en penis xxxxxxx
 • Speekselen
  • Pharynx = kruising van respiratoir en svs => als het daar gezwollen is gaat slikken moeilijk en blijft speeksel hangen
 • Virus moet komen vanaf bovenkant => bepaalde epitheelcellen zitten open (en heel vlot weer dicht) => soms meer open           
  • Zoals pollen, die bevatten veel proteasen

84

symptomen IBR

 • Rund bekijken: als het hals sterkt heeft het ah problemen
 • Bloedingen en necrose thv trachea
 • Achterkant ook necroseletseltjes
 • Lesies, hyperaemie en necrosehaarden aan penis

85

herinfecties IBR

 • Thv vulva vagina penis preputium = passee
 • Kan zeker optreden
  • Buiten of binnenuit (=reactivatie)
 • Beperkte replicatie

86

virologische diagnose IBR

 • Alles ongeveer
 • Acute infectie
  • Lvend dier => neusswabds
   • Virusisolatie
   • PCR
  • Post mortum
   • Virus isolatie
   • IP en IF
 • Latent infectie
  • => seropositief dier wordt gezien als latent
  • Levend dier
   • Reactivatie prototcol
    • Drie dagen behandeling dexamethasone
    • PCR neusswabs van5 dagen na dezamethasone
  • Post mortem
   • PCR of in situ hybritdisatie in trigeminaal ganglion
 • Het komt niet uit jonge dieren zoals bij varkens

87

politiek IBR

 • Eu, vrije handel van runderen. Maar verschillende sanitaire toestand
  • BHV1-vrij vs BHV1-enzoötisch (ooit geïnfecteerd => latent besmet => gevaarlijk)
 • Oplossing 1: eradicatie
  • Zie dia !!!!!!!!!11
  • Bij seropositieve dieren = potentiele uitscheiders. Als je nu populatie van runderen hebt zijn alle runderen niet geinfecteerd. Maar bij reactievatie kunnen negatieve geinfecteerd worden => bepaalde landen hebben positieve dieren geeradiceerd.
  • Maar als je net als in belgie alle seropositieve hebt kun je dat niet doen => gE negatieve vaccines toegepast (van de varkens) => zelfde verhaal
  • Negatieve beesten vaccineren, maar je krijgt soms alsnog infectie bij vaccinatie (als r<1 dan is transmissie aant uitsterven). Bij blijven vaccineren neemt percentage gE negatieve dieren toe.
  • Als je dan stopt met vaccineren is bedrijf volledig negatief
  • Risicofactoren voor BHV1 bedrijfsinfecties       
   • Dierbewegingen
    • Aankoop van dieren!!!!!
    • Deelname van rundershows
    • Bezoekers zonder bedrijfskledij
    • Nabijheid van andere rundveebedrijven
  • Nationale BHV1 eradicatie
   • 1 status, 2e vaccinatie (reductie transmissie)
   • Zie afbeelding dia !!!!!!!!!!!!1
   • Als je weet dat er problemen zijn bij jongere dieren op bedrijf moet je beginnen met 5-6 weken intranasaal !!!!! =lokale immuniteit is altijd voordelig
   • Dan 3-4 m  : gE negatief geattenueerd/geïnactiveerd
   • Dan om de 6 maand : geinactiveerd geattenueerd hervaccinaties
   • Samen met
    • Geen contact met uitscheiders
    • Reinigen en ontsmetten omgeving
    • Maternale immuniteit verbeteren
   • Je moet een statuut hebben
    • Zie dia !!!! => volledig vrij zijn. Is op dit moment wel zwaar risico want dan ben je een van de weinige want je bent zo weer positief. gE negatief is op dit moment beste status

A image thumb
88

Boosaardige katarrhaalkoorts

 • Komt niet veel voor
 • Gamme herpesvirus
 • Transmissie van wilde koe richting gedomesticeerd vee in afrika
 • Bij ons hebben we ovine herpesvirus 2 dat bij schapen niks geeft  => kan bij rund totale destructie van mucosae geven
 • Pathogenese
  • 1e uitgebreide virusvermeerdering in bepaalde lymfocyten van lymfeklieren, milt, thymus en rode beenmerg met degeneratie van lymfocyten en infiltratie van besmette lymfoblastoide cellen
  • 2e vasculitis in middelgrote arteriën en venen (Auto-immuun?)
   • Altijd nadenken over beweging van monocyten door epitheelcellen
  • 3e degeneratie epitheel ?
 • Vaccin geeft 100% bescherming maar komt niet veel gebruikt want niet echt nodig

89

pathogenese boosaardige katarrhaalkoorts

 • 1e uitgebreide virusvermeerdering in bepaalde lymfocyten van lymfeklieren, milt, thymus en rode beenmerg met degeneratie van lymfocyten en infiltratie van besmette lymfoblastoide cellen
 • 2e vasculitis in middelgrote arteriën en venen (Auto-immuun?)
  • Altijd nadenken over beweging van monocyten door epitheelcellen
 • 3e degeneratie epitheel ?

90