Salmonella enterica(typhi & paratyphi) Flashcards Preview

Bakterier > Salmonella enterica(typhi & paratyphi) > Flashcards

Flashcards in Salmonella enterica(typhi & paratyphi) Deck (14):
1

Gram(salmonella typhi og paratyphi)

Negativ

2

Form(salmonella typhi og paratyphi)

Stavformede

3

Kapsel(salmonella typhi og paratyphi)

Polysakkarid

4

Størrelse(salmonella typhi og paratyphi)

2-5µm

5

Inkubationstid(salmonella typhi & paratyphi)

10-14 dage

6

Andet(salmonella typhi og paratyphi)

Flageller + fimbriae(pili både til adhærence og transfer af genetisk materiale(sex pili) --> konjugation)

Fermenterer ikke laktose --> intet farveskift på MacConkeys agar.

Modstandsdygtige over for galdesalte

Vi-antigen: subtype af K-antigen (kapselantigen)

+ alle de andre enterobacteriaceae karakteristika

 

 

7

Mobilitet(salmonella typhi & paratyphi)

Bevægelige(ses tydeligt i mikroskopi)

8

Forekomst(salmonella typhi & paratyphi)

Typhi og paratyphi giver kun sygdom hos mennesker, da de er mest adapteret til mennesker. Incidensen er højest hos børn yngre end 5 år og voksne ældre end 60 år. Forekommer oftest i sommermånederne og efterår, hvor man spiser mad uden for og hvor hygiejnen ikke altid er den bedste.

9

Smittekilder(salmonella typhi & paratyphi)

Ikke zoonotisk.

Ved børn ses særligt direkte smitte via fækal-oral rute (ofte via mad eller drikkevarer).

Kan smitte via urin.

Typhi og paratyphi kan overleve i galdeblæren og give kronisk infektion(asymptomatisk)-->smittespredning.

Infektioner særligt i de varme måneder af året.

Typhi: lille dose for at blive syg:person til person smitte. Ift. andre salmonellatyper

De andre typer kræver større dosis. (kræver op imod 10^6 til 10^8)

10

Virulensfaktorer(salmonella typhi & paratyphi)

Invasivt patogen

Indtagelse --> invasion via M-celler i tyndtarmen, hvor de formerer sig i de peyerske plaques --> replikerer i endocytoiske vakuoler i værtscellen --> efter en inkubationstid på 14 dage med lettere feber, spredes bakterierne via lymfebanen til blodbanen, - spredes under et billede af bakteriæmi til forskellige organer --> kan bl.a. inficere galdeblæren og kronisk ophobes her(kronisk bærer af bakterien).

Fra galdeblæren kan bakterien igen nå tarmen --> diarré(evt blødning og perforation af tarmen) --> øget prostaglandin, cAMP --> øget væskesekretion p.g.a. inflammation.

Kapsel: forhindrer fagocytose. Gør at det kan overleve i blodbanen.

+ typiske enterobacteriaceae karakteristika

 

11

Sygdomme(salmonella typhi & paratyphi)

Særligt s. typhi og paratyphi giver bakteriæmi(øget risiko hos immunsupprimerede).

Typhi (fra Murray, - det tidligere er fra kompendiet):

  • Tyfus= enterisk feber. 
  • Først bakteriæmi med feber og andre almene sygdomme
  • Bakterien krydser endothelet i tarmen --> opsluges af makrofager-->replikerer i lever, milt og knoglemarv. 10-14 dage efter indtagelse af bakterien kan patienten opleve feber, hovedpine, utilpashed, træthed, myalgi, madlede i en uge og følges af symptomer fra maven.
  • --> kolonisering af galdeblæren --> reinfektion af tarmen. Kan forekomme tarmperforationer med massiv blødning. Varer omkring 3 uger, - herefter vil nogle blive kroniske bærere og kunne udskille bakterien i fæces og smitte andre. 
  • Blæren kan også inficeres, - urindyrkning positiv i 2. uge.
  • Sepsis--> ses primært i pediatrisk, geriatrisk eller immunkomprimerede patienter
  • Lav bakteriedosis for at blive smittet --> person til person

Paratyphi:

  • Paratyfus, der er en mildere form for tyfus. 

 

12

Diagnose(salmonella typhi & paratyphi)

Påvisning af salmonella i fæces, blod og urin.

Påvise antistoffer mod salmonella, - patientens serum tilsættes forskellige antigener fra forskellige salmonella-typer, og der sker en agglutinationsreaktion.

Bakterierne identificeres altså ved serologiske og biokemiske test.

Er ikke laktose forgærende-kan der for skelnes fra E. coli.

Høj titer mod O-antigen:aktiv infektion

Ses kun H-antigen: tidligere infektion

13

Behandling(salmonella typhi & paratyphi)

Ciprofloxacin i 14 dage.

Kroniske bærere skal behandles i 3-4 uger, og hvis behandlingen svigter, kan cholecystectomi komme på tale.

 

14

Forebyggelse(salmonella typhi & paratyphi)

Rent drikkevand, gode sanitære forhold + hygiejne ved håndtering af madvarer.

Vaccination benyttes i lndien med høj forekomst bl.a. i Afrika. Levende svækket vaccine.

Vaccinen giver 75% beskyttelse i 3 år

Kan også vaccineres med oprenset polysakkarid fra kapslen.