Sammensatte Verb Flashcards Preview

2018N > Sammensatte Verb > Flashcards

Flashcards in Sammensatte Verb Deck (18):
1

by på

1. servere: Han byr på stekt flesk
2. tilby betaling: Hun bød på et bilde av...

2

påby

bestemme, gi en regel for: Politiet påbyr bruk av bilbelte

3

forby

ikke tillate: Jeg forby deg å gå dit

4

bryte (brøt-brutt)

1. svinge til en side: Veien bryter av til venstre
2. ta av et stykke: Han brøte av en bit av brødet

5

bryte ut

1. bli satt i gang: Den andre verdenskrig brøt ut i 1939.
2. skille seg ut som egen gruppe: Venstrefløyen brøt ut og dannet eget parti.

6

avbryte

hindre oss i å si noe ved å snakke selv: Hun avbrøt meg da jeg begynte å snakke

7

utbryte

si noe plutselig: "Nå må du gi deg!" utbrøt han.

8

dra for

dekke til med: Vil du dra for gardinene?

9

dra opp

1. ta en tur: Vi drar opp til Frognersenteren
2.lukke: Han dro opp glidelåsen

10

dra på

bære noe tungt: Han dro på en koffert

11

dra på seg

kle på seg: Han dro på buksene

12

dra seg unna

gå vekk: Han dro seg unna da de begynte å krangle

13

fordra

like, kunne tåle: Han fordrar ikke kaffe

14

foredra

lese opp: Han foredro ett av sine egne dikt.

15

oppdra

lære noen å oppføre seg: Hun kunne ikke oppdra barn.

16

pådra seg

bli utsatt for: Hun pådra seg en ondartet sykdom.

17

unndra seg

la være å påta seg: Han unndro seg ansvaret.
(avoid)

18

unndra

la være å gi: de unndro pasienten nødvendig pleie.