School Flashcards Preview

Gaeilge > School > Flashcards

Flashcards in School Deck (121):
0

Community school

pobalscoil

1

Secondary school

Meánscoil

2

University

Ollscoil

3

Boarding school

Scoil chónaithe

4

College

Coláiste

5

Comprehensive school

Scoil chuimsitheach

6

Primary school

Bunscoil

7

I walk to school

Siúlaim ar scoil.

8

I comb my hair

Cíoraim mo chuid gruaige.

9

I drink orange juice.

Ólaim sú oráiste.

10

I leave the house.

Fágaim an teach.

11

I put my books in my bag.

Cuirim mo leabhair i mo mhála.

12

I listen to my iPod.

Éistim le m'iPod.

13

I wash my teeth.

Scuabaim mo chuid fiacla.

14

I run downstairs.

Rithim síos staighre.

15

I eat toast.

ithim tósta.

16

I wait for my brother.

Fanaim le mo dheartháir.

17

I meet my friend.

Buailim le mo chara.

18

The teacher teaches the class.

Múineann an múinteoir an rang.

19

Playschool

Naíonra

20

Girls school

Scoil chailíní

21

Boys school

Scoil bhuachaillí

22

Mixed school

Scoil mheasctha

23

Convent

Clochar

24

Irish/Gaelic school

Scoil Ián Ghaelach/Gaelscoil

25

Technical school

Ceardscoil

26

Vocational school

Gairmscoil

27

Cén saghas scoil ina bhfreastalaim tú?

Táim ag freatal ar Choláiste Pobail Domhnach Beatach.

Is scoil Béarla agus mheasctha í.

28

Cé mhéad scoláirí/daltaí atá sa scoil?

Tá thart fá seacht gcéad scoláirí inti.

29

Cé mhéad múinteorí atá sa scoil?

Tá thart fá seasca múinteoirí sa scoil.

30

All the students wear....

Caitheann gach dalta...

31

Stripy tie

Carbhat riabhach.

32

White shirt

Léine bhán.

33

Maroon jumper.

Geansaí marún.

34

Navy coat

Cóta dúghorm.

35

School bag.

Mála scoile.

36

Navy socks

Stocaí dúghorm.

37

Navy tights.

Riteoga dubha.

38

Multicoloured skirt.

Sciorta gorm agus dubh/ildaite.

39

Éide scoile - it is comfortable.

Tá sé compordach.

40

Éide scoile - it is boring

Tá sé leadránach

41

Éide scoile - It stops fashion competition

Cuireann sé stad le comórtaisí faiseann.

42

Éide scoile - It is not fashionable

Níl sé faiseanta.

43

Éide scoile - I love the school uniform

Is brea liom an éide scoile.

44

Éide scoile - I hate the school uniform.

Is fuath liom an éide scoile.

45

Private school

Scoil phríobháideach

46

Year

Bliain

47

Class

Rang

48

Cén bhliain ina bhfuil tú?

Tá mé sa dara bliain

49

Cé mhéad daltaí atá i do rang?

Tá duine is tríocha i mo rang.

50

The subject/The subjects

An tábhar/Na hábhair

51

Irish

Gaeilge

52

English

Béarla

53

Maths

Mata

54

History

Stair

55

Geography

Tíreolaíocht

56

Science

Eolaíocht

57

Art

Ealaín

58

Business

Staidéar gnó

59

Home economics

Eacnamaíocht bhaile

60

French

Fraincís

61

German

Gearmáinis

62

Spanish

Spáinnis

63

Physical education

Corpoideachas

64

Classical studies

Staidéar clasaiceach

65

Woodwork

Adhmadóireacht

66

Religion

Reiligiún

67

Latin

Laidin

68

Music

Ceol

69

Metalwork

Miotalóireacht

70

Technology

Teicneolaíocht

71

I do/we do

Déanaim/déanaimid

72

Interesting

Suimiúil

73

Smart

cliste

74

hard

deacair

75

difficult/complicated

casta

76

i prefer

is fearr liom

77

homework

obair bhaile

78

tech. graph

grafaic theicniúil

79

sphe

sláinte

80

cspe

OSSP

81

Cé mhéad ábhar ata á dhéanamh agat?

Deanaim dhá ábhar déag.

82

Ainimnigh na hábhair atá á dhéanamh agat.

Déanaim:
Gaeilge,
Béarla,
Mata,
Stair,
Spáinnis,
Tíreolaíocht,
Ceol,
OSSP,
Reiligiún,
Eolaíocht,
Ealaín,
Eacnamaíocht bhaile,
Corpoideachas,
Sláinte.

83

Cén t-ábhar is fearr leat?

Is fearr liom ealaín mar tá mé go maith aige agus tá sé spraoi.

84

Cén t-ábhar nach maith leat?

Ní maith liom corpoideachas mar tá sé casta.

85

Library

leabharlann

86

music room

seomra ceoil

87

sports hall

halla spóirt

88

changing room

seomra feistis

89

kitchen

cistin

90

canteen

bialann

91

lab

saotharlann

92

computer room

seomra ríomhaire

93

church

séipéal

94

classroom

seomra ranga

95

art room

seomra ealaíne

96

staff room

seomra foirne

97

woodwork room

seomra adhmadóireachta

98

office

an oifig

99

toilets

leithreas

100

theatre

amharclann

101

ainmnigh na háiseanna atá i do scoil


leabharlann
halla spóirt
bialann
saotharlann
seomra ríomhaire
seomra ealaíne
seomra foirne
seomra adhmadóireachta
agus oifig
i mo scoil.

102

Cad a dhéanann sibh sa halla spóirt?

Déanaimid corpoideachas, cispheil agus leadóg.

103

Teacher

múinteoir

104

principal

príomhoide

105

vice-principal

leas-phríomhoide

106

secretary

rúnaí

107

students

mac léinn

108

student

dalta

109

librarian

leabharlannaí

110

irish teacher

múinteoir béarla

111

maths teacher

múinteoir mata

112

history teacher

múinteoir staire

113

geography teacher

múinteoir tíreolaíochta

114

science teacher

múinteoir eolaíochta

115

German teacher

múinteoir Gearmáinise

116

French teacher

Múinteoir Fraincise

117

Spanish teacher

Múinteoir Spáinnise

118

Woodwork teacher

Múinteoir adhmadóireachta

119

school nurse

banaltra na scoile

120

An bhfuil culaith spóirt agaibh sa scoil?

Tá culaith spóirt againn. Caithimid culaith reatha agus brógaí reatha nuair a táimid ag déanamh corpoideachas.