School Flashcards Preview

Japanese 06 > School > Flashcards

Flashcards in School Deck (76):
1

School

Gakkou

2

Kindergarten

Youchi en

3

Primary school

Shou gakkou

4

Secondary school

Chuugakkou

5

Senior high school

Koutougakkou / Koukou

6

University

Daigaku

7

Graduate school

Daigaku in

8

Public school

Kouritsu gakkou

9

Private school

Shiritsu gakkou

10

Night school

Ya gakkou

11

Cram school

Juku

12

National language (Japanese)

Kokugo

13

English

Eigo

14

Science

Kagaku

15

Science

Kagaku

16

Mathematics

Suugaku

17

Physics

Butsuri

18

Biology

Seibatsu gaku

19

Art

Bijutsu

20

Physical education

Taiiku

21

History

Rekishi

22

Geography

Chiri

23

Economics

Keizai

24

Literature

Bungaku

25

Music

Ongaku

26

Engineering

Kougaku

27

Medicine

I gaku

28

Architecture

Kenchikugaku

29

Accounting

Kaikeigaku

30

Philosophy

Tetsugaku

31

Law

Hougaku

32

Mejor Subject

Senkou

33

Hostel / Dormitory

Ryou

34

Dormitory / Boarding house

Kishukusha

35

Library

Toshokan

36

Gymnasium

Taiikukan

37

Classroom

Kyoushitsu

38

Office

Jimushitsu

39

Laboratory

Jikkenshitsu

40

Principal

Kouchou

41

Vice principal

Kyoutou

42

Teacher

Sensei / Kyoushi

43

Student

Gakusei

44

Oversea student

Ryuu gakusei

45

Class mate

Dou kyuu sei / Kurasume–to

46

Compulsory education

Gimu kyouiku

47

Uniform

Seifuku

48

Entry to school / admission to school

Nyuu gaku

49

Graduation

Sotsugyou

50

Examination / test

Shiken

51

Test

Tesuto

52

Midterm examination

Chuukan shiken

53

Final examination

Kimatsu shiken

54

Sit for an exam

Juken

55

Lesson

Jugyou

56

Homework

Shukudai

57

Question

Shitsumon

58

Exercises

Renshuu mondai

59

Dictionary

Jisho

60

Textbook

Kyoukasho

61

Reference book

Sankou sho

62

Notebook

No–to

63

Calculator

Keisan ki

64

Pencil

Enpitsu

65

Eraser

Keshigomu

66

Pen

Pen

67

Ruler

Jougi

68

Book

Hon

69

Bookshelf

Hondana

70

Blackboard

Kokuban

71

Whiteboard

Howaito bo–do

72

Chalk

Cho–ku

73

Marker

Ma–ka–

74

Desk

Tsukue

75

Chair

Isu

76

Table

Te–buru