Second Test Flashcards Preview

Hebrew > Second Test > Flashcards

Flashcards in Second Test Deck (60):
1

אורח

דרך

2

אורח חיים

דרך חיים בעיקר מבחינת התנהגות ומנהגים

3

אשרר

נתן אישור בדרג סופי, בדרג עליון, לאחר אישור בדרג שמתחתיו

4

בבואה

השתקפות של דבר בדבר אחר.

5

בוסתן

גן של עצי פרי

6

בהינף יד

במהירות ובקלות

7

בנקל

בקלות

8

בר קיימא

שיש בו ממש, יציב, עמיד

9

גיס חמישי

כינוי למרגלים, לפעילות לטובת הצד השני/ האויב

10

גרידא

רק, בלבד

11

דברי רהב

דיבורים שחצניים, יהירות

12

דברים כדורבנות

דברים קשים, חריפים ונוקבים

13

הומה/ הומייה

רועשת, נסערת, משתוקקת

14

הכפיש

לכלך

15

הלאמה

העברת רכוש מבעלות פרטית לבעלות לאומית (=! הפרטה)

16

האפלה

יצירת חושך, החשכה

17

הארקה

חיבור של מכשיר חשמלי אל הקרקע כאמצעי בטיחות למניעת התחשמלות במקרה של תקלה (ארקא - ארץ מארמית)

18

חיפוי

כיסוי, ציפוי

19

חסר שחר

נטול יסוד

20

חסר תקדים

שלא היה כמותו (פיצוי, קנס, הישג, מבצע, ביקוש...)

21

יצא בשן ובעין

נחלץ מהעניין בנזק חמור, בהפסד גדול

22

יש דברים בגו

יש טעם וסיבה לדבר (גו - פנים, תוך)

23

כינור ראשון | כינור שני

ראש המדברים, נותן הטון | בן לוויה, בעל תפקיד משני

24

כרך

ספר =! עיר גדולה

25

כרכוב

מסגרת החלון

26

לא בשמים היא

אין הדבר קשה, הוא ניתן לביצוע, בר השגה

27

לאלתר

מיד, עכשיו, על המקום (ולא לצמיתות)

28

לקרוא בין השיטין

לקרוא בין השורות, להבין מסר סמוי/ שנאמר במרומז

29

מוצר שפתיו/ מוצא פיו

דיבורו

30

נדבך

שלב או דרגה בתהליך כלשהו

31

נחשול

גל גדול ורב עוצמה

32

נמוג

הלך ונעלם, נגוז

33

נגוז

לא התגשם, נעלם

34

התפוגג

הלך והתפזר

35

סכל שונה מ...

נבון

36

ספינת הדגל

הדבר הטוב ביותר המשמש דוגמה לשאר, עיקר גאוותו של ארגון גדול

37

עגלון

מי שנוהג בעגלה רתומה לסוס או לחמור

38

עיבוי

גרימה שהדבר יהיה צפוף, עבה או סמיך יותר משהיה

39

עיט

עוף דורס

40

עילג

מגמגם

41

שפה עילגת

משובשת, לא תקנית

42

עילית

החלק המובחר, המעולה (יחידת עילית, מוצרי העילית)

43

עיקול

א. פיתול של הכביש
ב. החרמה זמנית של רכוש על ידי הרשויות (צו עיקול)

44

ערל

א. מי שלא נימול, גוי
ב. אטום, אינו קשוב (הדבר נפל על אוזניים ערלות)

45

ערש

מיטה או מקום הולדתו של רעיון/ תהליך

46

פוליסה

תעודת ביטוח

47

פזורה

גלות, תפוצה

48

פישוק

רגליים

49

פיסוק

סימני פיסוק בטקסט

50

ציפור הנפש

הדבר היקר ביותר לאדם, בבת עינו, הנקודה הרגישה בנפשו

51

קדים

מזרח (ולפאתי מזרח קדימה)

52

רוח קדים

רוח מזרחית חמה ויבשה

53

קהות חושים

חוסר רגישות לרגשותיו של הזולת, אטימות רגשית

54

קרת

עיר

55

רובד

שכבה

56

שווה נפש

אדיש, חסר עניין או רגש

57

שחון

חם ויבש (שנה/ עונה שחונה - בהעדר גשמים)

58

שינוע

העברת מטען ממקום למקום

59

שיסה

שלח חיה לתקוף מישהו (למשל, שיסה בו את כלבו)

60

אדווה

גל קטן על פני המים