Set 5 Flashcards Preview

Yulla Vocab > Set 5 > Flashcards

Flashcards in Set 5 Deck (27):
1

Commentary

Ta3liiq

Ta3liiqaat

2

To contradict

Contradiction

Naaqad.

Yinaaqid.

Munaaqad.e(t)

3

To absorb

Istaw3ab

Yistaw3ib

4

Outstanding prominent remarkable

Baariz

5

Summary

Muujaz

6

To distinguish

Farraq

Yifarriq

7

In short or in brief (abridgement)

Bi-ixtis.aar

8

Stimulating interesting spry

Shayyiq

9

Festival

Mahrajaan

Mahrajaanaat

10

Wedding

3urs

A3raas

11

Official formal or ceremonial

Rasmi

12

Effective

Fa3aal

13

Budget

Miizaaniyye

14

To consider

I3tabar

Yi3tabir

15

Passenger

Raakib

Rukkaab

16

Procedure or step

Ijraa’

Ijraa’aat

17

Wounds

Jarih.

Juruuh.

18

To precede or surpass

Sabaq

Yusbuq

19

To run over

Dahas

Yidhas

20

Terrible awful horrible

Fad./ii3

21

Tangible (adj)

Malmuus

22

To violate

Violation

Intahak

Yintahik

Intihaak

23

To confront

Confrontation

Jaabah

Yijaabih

Mujaabahe(t)

24

Unemployed

3aat.il 3an il-3amal

25

Confident

Waathiq

26

To betray

Betrayal

Xaan

Yixuun

Xiyaane(t)

27

Party (pol)

H.izb

Ah.zaab