Shigella dysenteriae & shigella sonnei Flashcards Preview

Bakterier > Shigella dysenteriae & shigella sonnei > Flashcards

Flashcards in Shigella dysenteriae & shigella sonnei Deck (16):
1

Gram(shigella)

Negativ

2

Form(shigella)

Stavformede

3

Kapsel(shigella)

Ingen

4

Størrelse(shigella)

2-5µm

5

Andet(shigella)

Tolerant over for lav pH, kan derfor passere ventriklen og nå tarmen. Fermenterer ikke laktose.

Ingen kapsel --> intet K-antigen.

+ typiske enterobacteriaceae karakteristika

Egentlig ikke en art i sig selv, - er en gruppe i arten E. coli, - for ikke at skabe forvirring kalder man dog det, man altid har kaldt den.

6

Ilt(shigella)

Fakultativt anaerob

7

Mobilitet(shigella)

Ubevægelig

8

Oxidase(shigella)

Negativ

9

Forekomst(shigella)

Mennesker er det eneste reservoir for disse bakterier. Shigellose er udbredt i hele verden, men er især et problem i udviklingslandene og andre områder med lav hygiejnestandard. Der diagnosticeres i øjeblikket ca 200 tilfælde om året i DK, det fleste forårsaget af S. sonnei. Sygdomsudbrud i Danmark er konstanteret i forbindelse med import af rå, eksotiske grøntsager som babymajs og sukkerærter.

Shigella sonnei er bl.a. årsag til udbrud af diarré-sygdom i børneinstitutioner.

10

Smittekilder(shigella)

Person-person smitte via den fæko-orale rute: -De 4 F'er: Fruit, fingeres, flies, fæces) Der skal få(under 1000) bakterier til for at give infektion. Smitter via kontamineret vand og fødevarer.

11

Virulensfaktorer/patogenese(shigella)

Binder til og invaderer M-celler i tarmen. Type 3 sekretionssystemet:

En molekylær nål som faciliterer transfer af bakterielle virulensfaktorer ind i målcellen:

 • Binder først til M-celler i de peyerske plaques-->
 • Medierer sekretion af IpaA-D ind i epithelcellerne og makrofager.
  • Målcellen bliver bragt i uorden,  således at bakterien kan træde ind i cellen. 
 • Shigella lyserer vakuolerne og replikerer i cytoplasma. Kan sprede sig til nabocellerne og dermed undgå immunsystemet.
  • I modsætning til salmonella, som replikerer i vakuolerne.
 • Shigella overlever fagocytose ved at inducere apoptose.
  • Som leder til frigivelse af IL-1 -->
  • Tiltrækker leukocytter -->
  • Destabiliserer tarmvæggen og tillader bakterien at nå længere ind.

 

Dysenteriae: 

 • Shigatoksin ødelæger det intestinale epithel ved at ødelægge endothelcellernes proteinsyntese.  
  • Binder til glykolipid Gb3 via B-subunit --> A-subunit ind --> kløver 28s rRNA --> forhindrer proteinsyntesen --> ødelæggelse af tarmepithel 
  • Kan også gå i nyren = renal failure (HUS)

Forårsager sygdom ved at invadere og replikere i M-cellerne i colon.

 

12

Sygdom/infektioner-symptomer(shigella)

 • I starten koloniseres tyndtarmen, og man får en vandig diarre, som er mediateret af et enterotoksin. Senere opstår klasiske symptomer på shigellose, - mavekramper og tenesmus (trang til at gå på toilettet), med pus og blod i afføring. Dette skyldes invasion af colons mucosa af bakterien (tarmvævsdestruktion). Man kan se neutrofile granulocytter, erytrocytter og mucus.
 • Svære ved dysenteriae p.g.a. shigatoksin. 
 • Kan give HUS(hæmorrhagisk uræmisk syndrom)
  • Kan føre til akut nyresvigt
 • Asymptomatisk colonisation kan udvikles ved få patienter og være et persisterende reservoir for infektion.

 

13

Diagnose(shigella)

Diagnosen stilles ved dyrkning af en fæcesprøve. Biokemiske og serologiske tests.

 

14

Behandling(shigella)

Ciprofloxacin, i milde tilfælde er antibiotisk behandling dog ikke nødvendig, da den oftest er selvlimiterende.

Antibiotika kan dog gives for at undgå sekundær spredning til familiemedlemmer osv.

Asymptomatisk kolonisering forekommer i et fåtal af patienter.

Erstatning af væske- og elektrolyttab er vigtigt + anden symptombehandling

15

Forebyggelse(shigella)

God personlig- og madhygiejne.

Undgå anal-oral kontakt (homosexuelle).

16

Inkubationstid(Shigella)

1-3 dage efter optagelse af bakterien