sidor 102 viltfaran Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 102 viltfaran > Flashcards

Flashcards in sidor 102 viltfaran Deck (25):
1

viltfaran

野生的危险

2

varning för vilt!

risken för att ett vilt djur plötsligt dyker upp finns alltid
dyker
plötsligt
risken är speciellt stor
gryning och skymning
maj-juni
september-oktober
på saltade vägar

var speciellt uppmärksam :
skogsområden med vattendrag.
öppna fält
kalhyggen
där viltstängsel börja och slutar

märk ut platsen och anmäl till polisen om du kolliderat med:
björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn.

en liten tankeställare
ett tämligen vilttätt område
befinner

为野生动物的警告!

野生动物突然出现的风险始终是
弹出
突然
风险特别大
黎明和黄昏
五月至六月
九月至十月
盐腌的道路上

并特别注意:
水体的森林地区。
开放领域
皆伐
野生动物围栏开始和结束

标示出网站和向警方报案,如果相撞:
熊,狼,狼獾,猞猁,驼鹿,野猪,鹿,水獭,欧洲盘羊或老鹰。

有点回味无穷
一个相当紧张的比赛区

3

103 103 103 103 103 103

103 103 103 103 103 103

4

viltfaran
farligast
tvekan
koncentreras
kraften
vindrute höjd
passagerarna
följden
övriga djuren
orsakar
panikbromsning
väjer
älg upp till 700 kg
rådjur ca 30 kg

野生的危险
危险的
怀疑

功率
挡风玻璃的高度
乘客
序列
其他动物
原因
紧急制动
退缩
麋鹿高达700公斤
30公斤左右的鹿

5

när förhöjd risk?

risken
vilt
dygnet
gryning och skymning
stöter bort
fjolårskalvar
brunstperiod
inträffar
samtidigt är jaktperiod
verkar
gilla vägsalt

var är risken störst?
undvika
skogskanter
förflytta
skyddande skogen
kalhyggen
föda och lockar
viltstängsel
plastsäck
en plogpinne
lösdrivande

在增加的风险?

风险
野生

黎明和黄昏
排斥
过去几年小牛
发情
发生
而狩猎期
似乎
如道路盐

其中的风险是最大的吗?
避免
森林边缘
移动
保护森林
皆伐
食品和卷发
野生动物围栏
塑料袋
犁棒
迷路

6

om olyckan ändå händer?

råkar
varningsblinkers
varningstriangel

flytta
märk ut
anmäl till polisen
exakta
jakthund
spåret.
källa: älg skadefonds föreningens viltolycksstatistik.

如果发生意外,?

发生
报警闪光灯
三角警示牌

移动
标记
通知警方
确切
猎犬
跟踪。
来源:麋鹿将资助该协会的野生动物事故。

7

104 104 104 104 104 104 104

104 104 104 104 104 104 104

8

stannande, parkering och vändning

stanna så här!
påstigning
pålastning
räknas som parkering

nödstopp
varningsblinkers
påslagen
snarast
varningstriangel
sikte
skymd
backkrön
vägport
motorväg
motortrafikled

停,停车和转弯

停止!
登机
加载
算作停车场


报警闪光灯
交换的
迫切
三角警示牌
视力
遮蔽
波峰
地下通道
高速公路
高速公路

9

105 105 105 105 105 105 105

105 105 105 105 105 105 105

10

stannande, parkering och vändning

betydligt
omsorgsfull
ställe
farliga situationer
på ställen
dålig sikt

parkeringsförbud på huvudleder
särskilda parkeringsfickorna

stoppförbud
skymd sikt
backkrön
övergångsställe

停,停车和转弯

显著
勤奋
地方
危险情况
在点
能见度差

停车场主要航线
特定停车口袋的

停止禁止
梗阻
波峰
行人过街

11

linjer

varningslinjer
heldragna linjer
ett undantag finns
nämligen
förutsättning

nödstopp.
krånglar
blir tvungen
varningsblinkers
utrustade
varningstriangel
snarast flytta
en lämpligare plats.

线

警戒线
实线
一个例外是
亦即
提供

紧急停止。
故障
被强制
报警闪光灯
配备
三角警示牌
尽快移动
一个更合适的地方。

12

vändning
riskerna
säkert
lämpligt ställe
backa in på
synligt
bägge riktningar
undvik
manövern
bakifrån

使用
风险
安全
适当的地方

可见
两个方向
避免
操作

13

u-sväng

särskilt

掉头

尤其

14

106 106 106 106 106 106

106 106 106 106 106 106

15

motorväg och motortrafikled

motorväg
vändningsförbud
backningsförbud
motorredskap
traktor
inrättad
mobilkran

accelerationsfält
anpassa farten
blinkers
leta
en lucka i trafiken

ömsesidig hänsyn
smidigt
underlätta
påfart

高速公路及高速公路

高速公路
周转禁止
倒车禁止
机械
挖掘装载机
既定
起重机

加速度场
调整你的速度
闪客

流量中的间隙

相互关怀
平滑
便利
入口

16

107 107 107 107 107 107

107 107 107 107 107 107

17

motorväg

säker väg
riktning
avkörningsskydd
mittremsan
mötande

konstruerade
mobilkranar

påfart till motorvägen

en särskild påfartssträcka
glid in
lucka
största ansvaret
vilar
väjningsplikt
accelerationsfält saknas

高速公路

安全路径
方向
安全屏障
中央预订
迎面而来的

构建
移动式起重机

斜坡的公路

一个特殊的斜坡伸展
滑入
孵化
最大的责任
休息
维权之路
加速度场失踪

18

108 108 108 108 108 108

108 108 108 108 108 108

19

körning på motorväg

en avfart från motorväg skyltas
förberedande
avfartsvisare
avfartsskärm

在高速公路上行驶

一个高速公路出口的路标
预备
退出手
退出画面

20

109 109 109 109 109 109 109

109 109 109 109 109 109 109

21

körning på motorväg

tillhör
liftare
plocka upp

在高速公路上行驶

属于
搭车

22

placering

riktning
köra om

nödstopp

tvingas
utmärkt med en varningstriangel
ordentligt avstånd
skyldig
snarast
bogserad
bogsering

riskerar
böter
bensinbrist

放置

方向
超车
标有警告三角
适当的距离

迫切
跟随
拖带

风险
精细
汽油短缺

23

kontrollplats

samband
särskilda
anslutning
en poliskontroll
ljustavlor
typer
tillfället kontrolleras

控制位置

连接
具体
加入
一个警察检查
光板
类型
目前检查

24

med återkommande avstånd
vändningsmöjligheter
avsedda
väghållningsfordon
räddningstjänst
bärgningsfordon

定期的距离
使用机会

道路维修车辆
营救
打捞车辆

25

råkar missa en avfart

byggs
förrän
avfartssträckan
onödiga
inbromsningar
störningar

skarpa kurva
fartblindhet

碰巧错过一个出口

建成
直到
退出路线
不必要
制动
障碍

急转弯
速度失明