sidor 144 kontroller före och under körning Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 144 kontroller före och under körning > Flashcards

Flashcards in sidor 144 kontroller före och under körning Deck (7):
1

kontroller före och under körning

kontroller när du tankar!

motorolja
oljestickan

bromsvätska
max-strecket

kylarvätska

spolarvätska
sprit mot frysning.

batteri
innehåller frätande syra
underhållsfria
kräver påfyllning av destillerat vatten

hydraulvätska - servostyrning
låt verkstaden kontrollera hydraulvätskan
elektromekanisk servostyrning
behållare
för hydraulvätska

säkerhetskontroll
belysning
styrning
däck
vindrutetorkare och -spolare
bromsar
bilbälte och justering av huvudskydd
ljudsignal

测试之前和期间驾驶

检查当你想!

发动机油
试纸

制动液
最大标志

防冻液

清洗液
从冻结的精神。

电池
含有腐蚀性酸
免维护
需要补充蒸馏水

液压流体 - 动力转向
让车间控制液压流体
电气 - 机械式动力转向
集装箱
用于液压流体

安全检查
采光
操舵
甲板
挡风玻璃雨刷器和清洗
刹车
安全带和调整的头部
音频

2

145 145 145 145 145 145 145

145 145 145 145 145 145 145

3

kontroll före körning

belysning

regelbundet
parkeringsljus
halv- och helljus
bakljus
blinkers
skyltljus och bromsljus
dimbakljus
extralampor
trasiga lampor

däck

mönsterdjup
eventuell skador
räcker
kika på

styrning
glapp i styrningen.
rattrörelser
en verkstad
båda hållen
ändlägena

bromsarna

justeras
sjunker pedalen
ett stumt mothåll
fjädrande
repareras
åtdragen

övrigt
ljudsignalen
vindrutetorkarna och spolarna
spänna
bilbältet
justera huvudskyddet
backspeglarna

操作前,

灯光

经常
停车灯
低和高光束
尾灯
闪客
板和制动灯
后雾灯
额外的灯
破碎的灯

甲板

花纹深度
可能造成的损害
足够
看看

转向系统
转向松动。
转向运动
一个车间
无论哪种方式
结束位置

刹车

调整
旗踏板
刚性砧
弹性
修复
应用的

其他
音频信号
雨刷器和线圈
范围

调整头枕
后视镜子

4

146 146 146 146 146 146

146 146 146 146 146 146

5

kontrollampor

oljetryck
stäng av motorn omedelbart!

ABS
visar fel på de låsningsfria bromsarna

airbag
visar fel på krock kudd systemet

laddning
batteriet laddas inte tillräckligt

helljus
visar att helljuset är tänt

motortemperatur
motorn kan ta skada

spolarvätska
visar att det är dags att fylla på

bromsvarning
parkeringsbroms åtdragen eller låg bromsvätskenivå.

bensinvarning
när lampan tänds återstår oftast 7-10 liter bensin.

dimbakljus

ESP
blinkar: systemet arbetar.
lyser: fel i systemet eller urkopplat.

avgasvarning
störning i avgassystemet,
sök upp en verkstad.

灯光

机油压力
立即关掉引擎!

ABS
显示的防抱死制动系统的故障

安全气囊
防撞系统显示错误


电池不充电足够

光束
显示,切换远光灯

发动机温度
损坏引擎

清洗液
表明,它是时间进行重新填充

制动警告
施加驻车制动或制动液液位低。

汽油警告
当光线轮流仍然一般为7-10升汽油。

后雾灯

ESP
闪烁:该系统的工作原理。
亮:系统出现故障或断开。

排气警告
在排气系统中的干扰,
搜索了一个车间。

6

147 147 147 147 147 147

147 147 147 147 147 147

7

kontroller under körning

kontrollamporna och mätarna.
likartat utseende

oljetryckslampa
en oljekanna
rött
omedelbart
undvika
motorskador
fylla på
ett allvarligare fel.
vissa
visa

laddningslampa
småningom
ström
mätarnålen
mittläget
stiga
förutsättning

bromsvarningslampa
lossat
bilen bärgas
bärgas

övriga
ytterligare
airbags
ABS-bromsar
antisladdsystem
gemensamt
start
släcks
ett fel uppstått
aktuellt

驾驶时的控制

灯光和仪表。
相似的外观

机油压力灯
油壶
红色
立即
避免
发动机损坏
加载
更严重的原因。
某些
显示

重量轻
终于

针头
中间位置
上升
提供

制动警示灯
卸载
车拖走
打捞

他人
额外
安全气囊
ABS刹车
牵引力控制系统
联合
启动
断开
发生了错误
当前