Sinnena + droger Flashcards Preview

Biologi 2 > Sinnena + droger > Flashcards

Flashcards in Sinnena + droger Deck (30):
1

Varför har vi sinnesorgan?

De tar emot impulser från vår omgivning som sen skickas till hjärnan för att tolkas

2

Hur tar sinnesorganen emot intryck/impulser?

Mha receptorer

3

Vilka olika sorts receptorer har sinnesorganen?

- Kemoreceptor: tar upp kemiska ämnen, ex smak och lukt
- Mekanorecepter: uppfattar tryck/tryckförändringar, ex hörsel och känsel
- Termoreceptor: uppfattar infraröd strålning och temp
- Fotoreceptor: tar upp ljus, ex syn

4

Vad är de "udda" sinnena, samt vilka organismer har dem?

- Magnetsinnet: i hjärncellerna finns något magnetiskt material som orientera sig efter jordens magnetfält, ex fåglar och bin
- Elektriska sinnet: känner av elektrisk strålning som andra organismer sänder ut, ex fiskar
- Ekosinnet: sänder ut ultraljud och tolkar ekot, ex fladdermöss

5

Vad är en receptor?

Sinnescell som påverkas av en speciell retning

6

Vad gör hudsinnet?

Huden känner av temp, tryck, och smärta

7

Varför upplever man smärtan mer intensiv i början, samt varför känner man ibland den inte förrän senare?

- Smärtan utgör en alarm- och skyddsfunktion, därför skickar CNS ut hämmande signaler som blockerar smärtsignalerna, exempelvis endorfin eller serotonin.
- Stress höjer smärttröskeln, vilket gör att man inte känner av den för man lugnar ner sig.

8

Vad är djupseende?

Att man ser med två ögon. Bra pga man kan bedöma avstånd bättre

9

Hur skiljer sig predatorer och bytesdjurs ögonplacering?

- Predatorer: framåtriktad
- Bytesdjur: på sidan

10

Förklara vad som händer när ljus träffar ögat.

- Ljuset faller in genom hornhinnan, passerar kammarvätskan, och bryts av linsen.
- Iris bestämmer hur mycket ljus som släpps in genom pupillen eftersom de bestämmer pupillens öppning.
- Ljuset faller på näthinnan där synsinnescellerna sitter.

11

Vad reglerar linsens tjocklek?

Ringmuskel och upphängningstrådar.

12

Hur ser linsen ut vid nära respektive långt avstånd?

NÄRA: rund lins, muskeln drar ihop sig/krymper, slappa upphängningstrådar
LÅNGT IFRÅN: linsen plattare, muskel avslappnad, trådar spända

13

Är linsen i ögat konkav eller konvex?

Konvex

14

Vilka är synsinnescellerna samt var sitter de?

Stavar (ljus) och tappar (färg), de sitter på näthinnan

15

Vad är den gula och blinda fläcken?

Fläckar på näthinnan
- Gula: tappar koncentrerade
- Blinda: synnerv går ut, finns inga synsinnesceller

16

Vad finns utanför näthinnan?

Åderhinnan (blodkärl) och sedan senhinnan (håller ihop ögat)

17

Vad innebär ålderssynhet?

Linsens storlek ökar, blir mindre konvex och elasticiteten minskar. Det gör att den inte blir tillräckligt ”tjock”.

18

Vad innebär grå starr?

Grumlig lins, pga proteiner har klumpats ihop

19

Vad innebär färgblindhet?

Avsaknad av en eller fler sorters tappar

20

Hur fungerar balanssinnet?

Båggångarna och hinnsäckarna (i innerörat) innehåller geleartad vätska med kristaller. Kristallerna flyttar sig efter läge, och skickar signaler om kroppens position till hjärnstammen.

21

Varför blir man åk-/sjösjuk?

För att kristallerna i den geleartade vätskan i båggångarna och hinnsäckarna "gungar"

22

Förklara ljudets väg.

- Öronmusslan fångar upp ljudet som leds in via hörselgången.
- Trumhinnan sätts i rörelse av ljudvågorna, den är fäst i hammaren som slår på städet, som slår på stigbygeln som är fäst i ovala fönstret i snäckan, på detta vis förstärks ljudvågen.
- En våg fortplantar sig i vätskan i snäckan, vilket gör att hörselsinnescellerna på basilarmembranet rör ett täckmembran och impulser skickas till hjärnan.

23

Varför får man sämre hörsel med åldern?

För att hörselsinnescellerna bryts ner. Man kan även skada dem med t.ex. höga ljud

24

Vad är örontrumpeten? Vilken uppgift har den?

- En förbindelse mellan svalget och mellanörat
- Tryckutjämna

25

Vilka tre förklaringar finns för att tinnitus ska uppkomma?

- Sinnescellerna har skadats så att de aktiveras av sig själva
- Nervcellernas isolerande myelinskida har skadats, och signalerna ”läcker” till andra celler
- En del sinnesceller har skadats så att andra, friska sinnesceller blir överstimulerade

26

Vilken sorts sinne är smaksinnet, samt var sitter de olika smaklökarna?

- Kemiskt sinne
- De sitter spridda över hela tungan

27

Vilka sorters smaker kan vi känna av?

- Sött
- Salt
- Surt
- Beskt
- Umami

28

Varför smakar man annorlunda då man har snuva?

Smaken är kopplad till lukten. Utan lukt, annorlunda smak

29

Vad är/gör en drog?

- Påverkar CNS
- Beroendeframkallande (oftast)
- Påverkar belöningssystemet

30

Hur påverkar droger kroppen?

- Belöningssystemet och lustfyllt (oftast...)
- Leder till abstinens
- Skadar inre organ