Sjúkdómar í beinum Flashcards Preview

Meinafræði > Sjúkdómar í beinum > Flashcards

Flashcards in Sjúkdómar í beinum Deck (18)
Loading flashcards...
1

Beinþynning
-skilgreining

minnkun á beinmassa en það bein sem stendur eftir er eðlilegt að samsetningu.
Gengur ekki til baka

2

Beinþynning
-skipt í:

primer
secunder

3

Primer beinþynning
-skiptist í:

-orsök

senile => með aldri
postmenopausal => v/minnkaðrar estrogenvirkni

minnkuð virkni blasta og aukin virkni clasta

4

Secunder beinþynning
-orsök

-Endocrine sjúkdómar (hyperparathyroidsm)
Lyf og efni (
Sjúkdómar í meltingarvegi (minna frásog)

5

Beinþynning
hvaða bein

Hryggur (samfallsbrot)
Úlniður (Colle´s fracture)
Collum femoris

6

Orsök beinþynningar
-hvað spilar inn í meinmyndun?

Líkamsþyngd
Erfðir => polymorphism í D-vítamín viðtaka,PTH myndun/svörun
Mataræði => nóg kalk og D-vítamín (fyrirb.)
Hreyfing => fyrirbyggjandi, örvar beinuppb.
Reykingar/áfengi

7

Postmenopausal beinþynning

Verður estrogen skortur
-aukin seytun cytokína (IL-1, IL-6 og TNF) sem valda aukinni tjáningu á RANK og minnkaðri OPG virkni
Aukin virkni PTH
Minnkuð virkni calcitonins

8

hvernig virkar RANK, RANKL og OPG

RANKL á osteoblöstum tengist RANK á forverum osteoclasta og þá þroskast þeir frekar.

OPG hamlar þessu!!!

9

D-vítamín skortur
-börn
-fullorðin

+hvað er að gerast

-beinkröm
=> bein kalkast óeðlilega, aukið ókalkað brjósk,
afmyndun beina, epiphysur eðlilegar

-beinmeyra
=>aukið ókalkað brjósk, minnkaður beinmassi,
aukin hætta á brotum

10

Afleiðingar D-vítamínskorts

veldur hypocalcemiu (minnkað frásog Ca og það verður minna útskilið af því en aukin P útskilnaður

=> afbrigðileg beinmyndum

11

Osteitis fibrosa cystica
-hvað er
-myndbreyting

-beineyðing v/ hyperparathyroidsm

-beinbeyðing (bandvefur í staðinn), cystumyndun í beini (clastar mynda þær)

12

Brown tumor

v/ of mikillar clasta virkni
-blæðing í granuloma sem clastar og risafrumur mynda
osteitis fibrosa cystica

13

Renal osteodystrophy
-hvað er

-sjúkdómur í beini í kjölfar nýrnabilunar.
Beinþynning
=>Sec hyperthyroidism -osteitis fibrosa cystica
=>D-vítamínskortur -beinmeyra

14

Paget´s disease
-hvað er að gerast

-serologían
-orsök

óregluleg beineyðing/-myndun sem veldur því að bein þykknar og verður stökkt
-veikt og misformað
Polyostotic (85%)
-Ca og P eðlilegt, alkalískur phosphatasi hækkaður

-líklega veirusýking (paramyxo)

15

hvað veldur líklega Paget´s disease

Paramyxoveira

16

Osteomyelitis
-hvað bakteríur
-smitleið
-hverjir
-einkenni
-hvaða bein
-afleiðingar

-S.aureus, Kingella, e.coli (börn), loftfælur (e. opið beinbrot)
-hematogen langalgengast
-oftast börn (0-15 ára) og ónæmisbældir og spr.fíkl
-mjög óljós oft (fyrstu einkenni, haltur)
-hiti, verkur
-oftast metaphysis langra beina (femur, tibia, hryggur)
-sepsis og dreifing í liði, krónísk bólga, sequestrum, subperiosteal absessar, pathologísk beinbrot

17

Paget´s hefur verið tengt hvaða geni

SQSTM1
-10%
-aukin virkni clasta

18

Paget´s disease
-serologia

Ca og P eðlilegt

alkalýskur fosfatasi hækkar