Skin Disease Flashcards Preview

Small Animal Internal Medicine > Skin Disease > Flashcards

Flashcards in Skin Disease Deck (397):
1

پوست به چه طریقی در تنظیم دمای بدن نقش دارد

به کمک
پوشش مویی
غدد عرق
خونرسانی جلدی

2

مکانیسم تولید ویتامین دی

نور خورشید + پروویتامین دی3 >>> کوله کلسیفرول >>> کبد>>> 25دهیدرکسی دی3 >>> کلیه >>> 1 و 25 دهیدروکسی دی3 یاهمان فرم فعال

3

پوست دارای چندلایه متمایز است

دو لایه
اپیدرم
درم

4

اپیدرم چیست و دارای چند نوع سلول است

خارجی ترین لایه پوست و دارای 4 نوع سلول
کراتینوسیت حدود 85 درصد
ملانوسیت حدود 5 درصد
سلول های لانگرهانس 3 تا 8 درصد
سلول های مرکل 2 درصد

5

سطح پوست پستانداران مودار اسیدی است یا بازی

اسیدی

6

انواع سلول های درم

فیبروبلست
ملانوسیت
دندروسیت
ماست سل
سلول های خونی

7

کار دندروسیت در درم

ارائه دهنده انتی بادی ای جی

8

هر چه پوست حیوان پر موتر باشد اپیدرم و درم نسبت به هم چه وضعیتی دارند

اپیدرم نازک تر و درم کلفت تر

9

چند نوع فیبر دردرم وجود دارد

دو نوع
حل شونده مثل الاستین و کلاژن
غیرحل شونده مثل پروتئوگلیکان ها

10

انواع لایه های مختلف اپیدرم

لایه بازال
لایه خاردار
لایه گرانولار
لایه شفاف لوسیدوم
لایه شاخی کورنئوم

11

بالشتک های کف پا چه هستند و چه ویژگی هایی دارند

اپیدرم ضخیم شده هستند
منافذ چربی بزرگی دارند که مانع ایجاد شوک و ایمپالس ناگهانی درد می شود
دارای غدد عرق اکرین که هم سبب کمک به راه رفتن می شوند و هم برای علامت گذاری کمک می کنند

12

چرخه رشد مو چند مرحله است

سه مرحله
اناژن
کاتاژن
تلوژن

13

تعریف مرحله اناژن

الف) جرم ثانویه به سمت پایین رشد می کند تا پیاز موی تازه تولید کند
ب) مو شروع به رشد می کند

14

تعریف مرحله کاتاژن

الف) پیاز مو دچارانقباض و تورفتگی می شود و بالای پیاز حالت چماغی پیدا می کند
ب) قسمت پایین فولیکول(بالای محل انقباض) چین خورده و چروک می شود و مو را به بیرون هل می دهد

15

تعریف مرحله تلوژن

قسمت پایین پیاز به سمت پایین رشد می کند و جرم ثانویه را می سازد

16

فعالیت فولیکول ها در کدام فصل از همه بیشتر و در کدام فصل از همه کمتر است

بیشترین در تابستان
کمترین در زمستان

17

هورمون های موثر بر رشد مو

هورمون تیروئید و رشد سبب افزایش رشد
گلوکوکورتیکوئیدها و استروژن سبب کاهش رشد

18

علت موریزی زیاد حیوان در هنگام بیماری

در زمان بیماری موها به یکباره ازفاز اناژن کوتاه مدت وارد فاز تلوژن می شوند

19

تعریف ایست فولیکولی ومدت زمان بهبود ان

وقتی در زمان جراحی موهای بخشی از بدن زده می شود، چون موهای ناحیه وارد فاز تلوژنی یا کاتاژنی می شود موها مجدد رشد نمی کند
این پروسه بین 6 ماه تا 2 سال طول می کشد

20

انواع مو در سگ و گربه

اولیه
ثانویه

21

تفاوت موهای اولیه و ثانویه

در موهای ثانویه مدولای مو نازکتر از موهای اولیه است
موهای اولیه دارای غدد سباسه و عرق و عضله ارکتور پیلی است اما موهای ثانویه ندارند
نسبت موهای ثانویه به موهای اولیه بیشتر است

22

کدام نژادها دارای پوشش مویی بلند خشن هستند

پودل
بدلینگتون تریر

23

کدام نژد ها دارای پوشش مویی بلند ونازک ونرم هستند

کوکراشپانیل
چوچو
پومرانیان

24

کدام نژادها دارای پوشش مویی کوتاه و خشن هستند

رت وایلر و تریر

25

کدام نژادها دارای پوشش مویی کوتاه و ظریف و نازک اند

باکسر
داشهوند
پینچر

26

کدام نژادها دارای پوشش مویی طبیعی هستند

جرمن شپرد
ولش کورگی

27

کدام بیماری در گربه های سفید چشم ابی شایع تر است

دژنراسیون حلزون گوش و کری

28

گربه ها با کدام رنگ بدن ارامتر اند و کدام ها پرخاشگرهستند

گربه های یک دست سیاه یا خاکستری ارام تر اند
گربه های یکدست سفید پرخاشگرترند

29

ضایعات جلدی چند نوع هستند

دو نوع
اولیه
ثانویه

30

تعریف ضایعات جلدی اولیه

ضایعاتی که توسط یک فرایند اولیه و یا یک بیماری خاص ایجاد می شوند

31

انواع ضایعات اولیه

ماکول
پاپول
پوستول
کهیر

32

تعریف ماکول

منطقه ای از پوست که در اثر خونریزی، سرخی یا تجمع رنگ دانه تغییر رنگ یافته است. در ضمن ماکول برجسته نیست

33

تعریف پاپول

این نوع ضایعه در اثر تجمع سلول های التهابی یا ادم ایجاد می شود و برجسته است و معمولا ازلحاظ بالینی سفت است

34

تعریف پوستول

تجمع موضعی چرک در اپیدرم

35

تعریف وزیکول

منطقه ای از درم که داخل ان مایع ترنسودا جمع شده است و لی چرک ندارد. در ضمن از لحاظ بالینی نرم است

36

تعریف کهیر

مناطق ادماتوز، متورم و موضعی

37

به مجموع کهیر ها در یک ناحیه چه می گویند

اورتیکاریا

38

تعریف ضایعات جلدی ثانویه

این ضایعات در اثر اسیب به خود و یا عفونت های باکتریایی ایجاد می شوند

39

انواع ضایعات جلدی ثانویه

الوپشی
هایپرکراتوز
جوس سر سیاه
لیکنیفیکاسیون
ساییدگی و پوست رفتگی
شوره
دلمه
هایپرپیگمنتاسیون

40

تعریف الوپشی و انواع ان

به ریختن مو به صورت جزئی یا کامل الوپشی می گویند که دو نوع است
اکتسابی
مادرزادی

41

کدام بیماری ها سبب اسیب یا تخریب فولیکول مو می شوند

دمودکوز
درماتوفیتوز
اسیب و سوانح مثل سوختگی ها
بیماری های پوستی باکتریایی

42

کدام بیماری ها سبب مهار یا کندی رشد مو می شوند

کمبودهای تغذیه ای
کم کاری تیروئید
هایپراستروژنیسم
تومور سلول های سرتولی

43

تعریف شوره و علت رایج ان

قطعات کوچک اپیدرم که از پوست جدامی شوند
علت رایج ان خارش است

44

تعریف ساییدگی یا پوست رفتگی

ضایعاتی که در اثر برداشت یا حذف کاملا سطحی اپیدرم در اثر مالش یا سایش ایجاد می شوند

45

تعریف دلمه

اگزودای خشک شده در سطح پوست

46

تعریف لیکنیفیکاسیون

هرگاه حیوان به یک بیماری پوستی مزمن مبتلا باشد به دنبال خارش و تحریک طولانی مدت پوست ضخیم و چروک می شود که این حالت را لیکنیفیکاسیون می گویند

47

تعریف هایپرپیگمنتاسیون

تیرگی پوست که در بیماری های مزمن دیده می شود

48

تعریف هایپرکراتوز

لایه شاخی ضخیم شده پوست که در بیماری دیستمپر اتفاق می افتد و روی صفحه بینی و بالشتکهای پاها دیده می شود

49

تعریف جوش سر سیاه

این ضایعه در اثر تجمع سموم و مواد مترشحه از غدد سباسه پوست ایجاد می شود

50

جوش های سر سیاه در کدام بیماری های پوستی دیده می شوند

در بیماری های با منشا غدد درون ریز

51

چرا لایه شاخی اپیدرم مهمترین سد دفاعی فیزیکی پوست به شمار می رود

به دو دلیل
اولا به خاطر سلول های کراتینیزه متراکم
ثانیا به خاطر امولسیون سطح ان که متشکل از سبوم، عرق، و اسیدهای چرب به خصوص اسید لینولئیک است

52

مهمترین سلول های بافت ایمنی پوست

دندروسیت ها
ماست سل ها
سلول های لانگر هانس
کراتینوسیت ها
لنفوست های تی
ایمنوگلوبولین ها
سیتوکاین ها و کمپلمان ها

53

فلور باکتریایی طبیعی پوست بر اساس قدرت تکثیر چند نوع است

دو نوع
مقیم
ناپایدار

54

تفاوت فلور باکتریایی مقیم و ناپایدار

اجرام مقیم قادر به تکثیر در سطح پوست هستند
اجرام ناپایدار در سطح پوست تکثیر نمی یابند و فقط به شکل مهاجم ثانویه در پوست عمل می کند

55

ارگانیسم های مقیم مشترک در پوست سگ و گربه

میکروکوکوس ها
استاف های کواگولاز منفی مثل استاف هیمولایس و استاف اپیدرمیس
اسینوباکترها
استرپتوکوک های الفا همولیتیک

56

کدام ارگانیسم از ارگانیسم های مقیم پوست سگ هست اما در گربه نیست

کلستریدیوم ها

57

از جمله مهمترین استاف های کواگولازمثبت

استاف اپیدرمیس
استاف اینترمدیوس

58

ارگانیسم های ناپایدار مشترک پوست سگ و گربه

ای کلای
پروتئوس
باسیلوس ها

59

کدام ارگانیسم ها جز ارگانیسم های ناپایدار مختص سگ هستند

کورینه باکتریوم
سودوموناس

60

کدام ارگانیسم ها جز ارگانیسم های ناپایدار مختص گربه هستند

الکالیژنزها
استاف های کواگولاز مثبت

61

پاتوژن اصلی پوست سگ و گربه

استاف اینترمدیوس

62

تعریف پایودرم

به بیماری های باکتریایی پوست می گویند

63

چرا پایودرم ها در سگ سانان شایع تر است

به چهار دلیل
پی اچ بالا
عدم وجود پلاک های فولیکولی چربی
لایه شاخی نازک
کمبود لیپیدهای داخل سلولی

64

چرا در بیماری های خودایمن، عفونت پوستی غیر معمول است

به خاطر حضور مقادیر بالا از سیتوکاین ها که خاصیت انتی باکتریال دارند

65

در عفونت های پوستی، در چه صورتی عود مجدد بیماری حتمی است

درصورتی که علت زمینه ساز عفونت تشخیص داده نشود

66

چرا سگهای مبتلا به الرژی جلدی، به عفونت پوستی حساستر اند

به سه دلیل
اسیب به پوست به خاطر خارش زیاد
دریافت کورتیکواستروئید
حضور برخی اختلالات ایمنولوژیک

67

چرا در حیوانی که دارای شوره یا همان سبوره است عفونت پوستی هم بیشتر است

چون در این حیوانات تعداد باکتری ها در سطح پوست هم بیشتر است و این باکتری ها در محل هایی که اپیدرم دچار نقص است تجمع می یابند و ایجاد عفونت می کنند

68

کدام نوع درماتیت به سرعت با انتی بیوتیک درمان می شود

درماتیت سبوره ای

69

در صورتی که دو تا سه هفته بعد از دریافت انتی بیوتیک، شوره همچنان باقی مانده بود باید به چه فکر کنیم

به یک اختلال سبوره ای زمینه ای

70

شایع ترین دلایل التهاب فولیکول های مو

دمودکوز
درماتوفیتوز

71

برای تشخیص علت عفونت فولیکول مو از کدام روش های ازمایشگاهی استفاده می شود

اسکرپینگ تست برای تشخیص دمودکوز
ازمایشهای قارچی مثل تریکوگرام و کشت برای تشخیص درماتوفیتوز

72

شایع ترین بیماری های متابولیک ایجاد کننده عفونت های جلدی

هایپرادرنوکرتیسیسم
هایپوتیروئیدیسم
دیابت ملیتوس

73

انواع روش های درمان پیودرم را نام ببرید

موضعی
سیستمیک
جراحی
مخلوط هر سه مورد بالا

74

چرا معمولا درمان موضعی به تنهایی جواب نمی دهد و با این وجود چرا مورد استفاده قرار می گیرد

چون درسگ و گربه پای.درم ها معمولا عمقی اند
چون پاسخ انتی بیوتیکی را تسریع می بخشد

75

دو مزیت مهم درمان موضعی پایودرم

حذف و دفع بقایای بافتی
کاهش جمعیت باکتریایی

76

بهترین کار قبل از انجام درمان موضعی در پیودرم

حذف بقایای بافتی

77

بهترین داروها برای درمان موضعی

کلرهگزیدین
بتادین
بنزوئیل پراکساید
اتیل لاکتات
موپیروسین
باسیتراسین

78

درمان موضعی در دو صورت عالی جواب می دهد

عفونت های سطحی مثل زرد زخم
عفونت های محدود به فولیکول مو

79

مهمترین داروهای موضعی حاوی کورتون و انتی بیوتیک

تریامسینولون ان ان
ترسادرم حاوی نئومایسین، تیابندازول و دگزا
پانالوگ

80

داروهای چویس در اوتیت گوش خارجی

ترامسینولون
ترسادرم
پانالوگ

81

از جمله مواد غیر محرکی که در حیوانات دارای پوست حساس و الرژیک می توان استفاده کرد کدام ها هستند

کلرهگزیدین
اتیل لاکتات

82

داروی چویس برای عفونت های عمیق دلمه ای

بنزوئیل پروکساید

83

مهمترین علل باکتریایی پایودرم در سگ ها به ترتیب اهمیت

استاف اینترمدیوس
پروتئوس
سودوموناس
ای کلای

84

مهمترین علل باکتریایی پایودرم در گربه ها به ترتیب اهمیت

استاف اینترمدیوس
پاستورلا
استرپتوکوک بتا همولیتیک

85

داروی چویس دربرابر پاستورلا و استرپتوکوک بتا همولیتیک

پنی سیلین

86

چه عواملی سبب کاهش اثر انتی بیوتیک می شوند

وجود بتالاکتاماز
حضور عامل بیماری در مرکز نکروزه
داخل سلولی بودن ارگانیسم

87

داروههای چویس برای استاف اینترمدیوس به ترتیب اولویت

فلورکینولون
کواموکسی کلاو
اگزاسیلین
سفالوسپورین های نسل اول
ازیترومایسین
کلاریترومایسین
کلیندامایسین

88

چرا از ماکرولیدها در حیوانی که استفراغ دارد نباید استفاده شود

چون به شدت دستگاه گوارش را ازار می دهند

89

در پایودرم های عمیق، ممکن است به مرور زمان چه اتفاقی رخ دهد

ارگانیسم داخل سلولی شود

90

بهترین داروها برای ارگانیسم های داخل سلولی

فلورکینولون
لینکوزامید
کلرامفنیکل

91

کدام دارو در عفونت های عمقی پوست اصلا خوب جواب نمی دهد

داکسی سایکلین

92

در پایودرم های عود کننده بهترین روش چیست

انجام تست انتی بیوگرام

93

اگر در مورد پایودرم های عود کننده امکان انجام انتی بیوگرام نبود چه راهکاری وجود دارد

استفاده از انتی بیوتیک های با حساسیت بالا مثل کواموکسی کلاو، فلورکینولون ها و سفالوسپورین ها

94

بهترین روش برای درک میزان بهبودی عفونت های عمقی

لمس غدد لنفاوی و لمس جراحات

95

به منظور جلوگیری از عود مجدد بیماری بهترین روش چیست

ادامه دادن درمان انتی بویتیکی تا 7 روز پس از بهبود جراحات سطحی

96

بهترین زمان برای معاینه مجدد عفونت های پوستی

یک تا دو هفته بعد

97

در مواردی که برای حیوان مبتلا به عفونت به صورت همزمان کورتون و انتی بیوتیک تجویز شده است، چه زمانی باید مصرف کورتون قطع شود و چرا

مدت 5 روز قبل از ویزیت مجدد
برای انکه ببینیم عفونت توسط انتی بیوتیک جمع شده است یا نه

98

اگر 7 روز بعد از پایان درمان عفونت دوباره عود کند به چه معناست

یعنی عفونت برطرف نشده و درمان قوی تر و جامع تر نیاز است

99

اگر هفته ها یا ماهها بعد از درمان اخر عفونت دوباره عود کند یعنی چه

یعنی یک مشکل زمینه ساز وجود دارد که باید بطرف شود

100

کدام انتیبوتیک ها سبب مهار کموتاکسی لوکوسیت ها می شوند

ماکرولید ها
تری متو پریم ها

101

کدامانتی بیوتیک سب مهار تی ان اف الفا می شود

فلورکینولون

102

بهترین کار برای مدیریت پایودرم های مزمن عودکننده

یکی از علل عود مجدد پایودرم نقص ایمنی در حیوان است پس باید از تنظیم کنندهای ایمنی استفاده گردد

103

از جمله مهم ترین داروهای تنظیم کننده ایمنی بدن

لوامیزول
سایمتیدین برای جلوگیری از سرکوب ایمنی در اثر هیستامین ها
تی ان اف الفا
اگر این داروها سبب مهار عود مجدد شوند باید تا اخر عمر مصرف گردند

104

دوز لوامیزول به عنوان تنظیم کننده ایمنی بدن

میزان 2.2 میلی گرم پر کیلو یک روز در میان

105

عوارض جانبی لوامیزول

اسهال
استفراغ
ناهنجاری های سلول های خونی
الرژی جلدی

106

دوز سایمتیدین به عنوان تنظیم کننده ایمنی بدن

میزان 6 تا 10 میلی گرم پر کیلو هر 8 ساعت

107

دوز تی ان اف الفا به عنوان تنظیم کننده ایمنی بدن

میزان 1 تا 3 میلیون واحد به ازای هر حیوان

108

تقسیم بندی پایودرم ها بر اساس نوع درگیری

اولیه مثل سل پوستی که به ندرت رخ می دهند
ثانویه

109

تقسیم بندی پایودرم ها بر اساس گستره ابتلای پوست

سطحی
عمقی

110

تعریف پایودرم های سطحی

پایودرم هایی که فقط اپیدرم و اپیتلیوم فولیکولی را درگیر می کند

111

از جمله مهمترین پایودرم های سطحی

زرد زخم یا ایمپتیگو
پایودرم جلدی مخاطی
فولیکولیت سطحی

112

نام دیگر ایمپتیکو و عامل ایجاد کننده ان

درماتیت پوستولی غیر فولیکولی
استاف کواگولاز مثبت

113

سن در گیری زرد زخم و ایا واگیر دارد یا نه

عمدتا سگ های جوان قبل از بلوغ
واگیردار نیست

114

زرد زخم ممکن است به دنبال کدام بیماری ها به صورت ثانویه ایجاد شود

الودگی انگلی گوارش یا پوست
عفونت های ویروسی
سو تغذیه
شرایط نامناسب زندگی

115

علایم بالینی زرد زخم

پوستول های کوچک سطحی که عمدتا در مناطق بدون مو ایجاد می شوند
خارشی وجود ندارد
ضایعات دردناک نیست
در گربه ها عمدتا ضایعات در پشت گردن، سرو کمر دیده می شوند

116

درمان زرد زخم

کلرهگزیدین یا موپیروسین به صورت پماد
در موارد شدید استفاده از شامپوهای کلرهگزیدین، اتیل لاکتات و بنزوئیل پراکساید
انتی بیوتیک سیستمیک نیاز نیست

117

پایودرم جلدی مخاطی عمدتا در کدام قسمت بدن و در کدام نژاد بیشتر است

در لب و دور دهان
در جرمن شپرد

118

علایم بالینی پایودرم جلدی مخاطی

تورم و سرخی متقارن در لبها و شیار لب ها که درادامه به دلمه و اروزیون تبدیل می شوند
ممکن است جراحات در ناحیه ی فرج، پلک، غلاف قضیب و بینی و مقعد هم دیده شوند

119

تشخیص های تفریقی پایودرم جلدی مخاطی

پمفیگوس فولیاسئوس یا اریتماتوز
واکنش جلدی به دارو
لوپوس اریتماتوز دیسکوئید
درماتوز پاسخ دهدنده به روی
اینترتریکوی چین لب

120

کدام نشانه ازمایشگاهی برای تشخیص پایودرم جلدی مخاطی به کار می رود

هایپرپلازی اپیدرم
درماتیت لیکنوئیدی و پلاسماسیتی

121

درمان پایودرم جلدی مخاطی

کندن موهای ناحیه
شستشو با محلول پانوکسیل یا همان بنزوئیل پروکساید
پماد انتی بیوتیک به مدت 14 روز روزی یکبار و در ادامه هفته ای دوبار
در موارد شدید انتی بیوتیک سیستمیک

122

بنزوئیل پرکساید جز کدام دسته دارویی است و چه اشکال داروئی دارد

داروی کراتولیتیک، ضد اکنه و انتی باکتریال
لوسیون 10 درصد و ژل 5 و 10 درصد

123

عوارض ناشی از بنزوئیل پراکساید

ادم و الرژی پوستی
نباید وارد چشم و دهان و بینی شود

124

قطران زغال سنگ یا کول تار جز کدام دسته دارویی است و چه اشکال دارویی دارد

کراتولیتیک و ضد شوره
لوسیون 5 درصد

125

فولیکولیت باکتریایی سطحی محدود به کدام قسمت است و عامل ان چیست

محدود به قسمت بیرونی فولیکول مو
استاف اینترمدیوس، قارچ یا دمودکس

126

فویکولیت سطحی به دنبال عدم درمان چه سرنوشتی دارد

ممکن است به فولیکولیت عمقی، فرونکلوز و یا سلولیت تبدیل شود

127

علایم بالینی فولیکولیت سطحی

پوستول های کوچک غیر التهابی در محل رویش مو که سخت پیدا می شود و گذرا هستند
هایپرپیگمنتاسیون
پوست رفتگی
الوپشی
ضایعات گاها ممکن است به صورت منتشر در بدن باشند

128

مشخصه تشخیصی خوب برای فولیکولیت سطحی

نواحی دایره ای الوپسی
سرخی
شوره و دلمه که به صورت چشم گاوی دیده می شوند
پوست ریزی

129

تشخیص فولیکولیت سطحی

اسکرپ تست
کشت قارچ
سایتولوژی تراوشات اگزوداتیو

130

نشانه های تشخیصی از لحاظ سایتولوژی در فولیکولیت سطحی

اگزودای نوتروفیلی در فولیکول مو

131

درمان فولیکولیت سطحی

تحریک سیستم ایمنی حیوان
ضایعات بعد از 3 تا 4 هفته از بین می روند

132

تعریف پایودرم عمقی

عفونت باکتریایی که به درم و زیرجلد حمله می کند

133

ایا پایودرم عمقی به صورت خود به خودی ایجاد می شود و درمان موفق ان چه زمانی میسر است

خیر همیشه یک علت زمینه ای دارد
درمان موفق زمانی میسر است که عامل زمینه ای رفع گردد

134

دلیل ایجاد پایودرم عمقی در موارد موضعی چیست

ضربه و اسیب مثلل گزش حیوانات یا جسم خارجی

135

دلیل ایجاد پایودرم عمقی در موارد درگیری وسیع چیست

وجود یک عارضه یا بیماری

136

در صورت عدم درمان پایودرم عمقی چه رخ می دهد

بیماری به بافت زیرجلد و بافت چربی می رسد و ایجاد سلولیت یا پانیکولیت می کند

137

عوامل مستعد کننده حیوان به پایودرم عمقی

ایمنی میزبان
اسیب به فولیکول مو
ضربه
درمان نامناسب پایودرم سطحی

138

عامل اصلی ایجاد کننده فولیکولیت عمقی

استاف اینترمدیوس
در مراحل بعدی پروتئوس،سودوموناس و ای کلای

139

اگر فولیکولیت عمقی منتشر باشد به چه بیماری های باید شک کرد

دمودکوز منتشر
درماتوفیتوز منتشر
اختلالات غدد درون ریز
واکنش های جلدی ناشی از دارو

140

علایم بالینی فولیکولیت عمقی

الوپسی، تورم و التهاب وسیع

141

روند پیشرفت ضایعات در فولیکولیت عمقی

ضایعات پاپولی >>> نرم می شوند >>> پوستول عمقی >>> اولسر >>> دلمه >>> خروج ترشحات اگزوداتیو

142

اگر درنمونه هیستوپاتولوژی فرونکلوز تعداد ائوزینوفیل غالب باشد نشانه چیست

نشانه غیر عفونی بودن عامل بیماریست
مثلا گزش حشرات

143

اگر فرونکلوز عفونی باشد ولی در زیرمیکروسکوپ ائوزینوفیل هم به صورت ثانویه حضور داشته باشد کدام سلول ایمنی هم در کنار ان دیده می شود

نوتروفیل تقریبا به تعددداد برابر با ائوزینوفیل

144

اگر در زیر میکروسکوپ در موارد مشکوک به فرونکلوز ائوزینوفیل دیده نشد نشان دهنده چیست

یا حاکی از نقصان ایمنی بدن به دنبال مصرف کورتون است
یا عامل ان بیماری انگلی مثل دمودکوز است

145

درمان فولیکولیت عمقی، فرونکلوز یا سلولیت

رفع عامل اولیه

146

مدت زمان درمان فولیکولیت عمقی چقدر است

رفع ضایعات مشهود 4 تا 6 هفته
رفع ضایعات غیر مشهود تا 12 هفته

147

تفاوت فولیکولیت و فرونکلوز

فولیکولیت به التهاب فولیکول مو گفته می شود اگر این التهاب به سایر فولیکول های مو و البته بافت های اطراف را هم درگیر کند ان را فرونکلوز می گویند

148

فولیکولیت بینی یا همان پایودرم بینی در چه نژادهایی بیشتر دیده می شود

در نژدهای پوزه بلند مثل جرمن شپرد، کالی، پوینتر و غیره

149

علایم بالینی پایودرم بینی

دردناک
عفونت به شکل عمقی در اطراف سوراخهای بینی و پل بینی
زخم در ناحیه ی بینی و سپس ایجاد پاپول و پوستول
به دنبال خارش زخم توسط حیوان زخم وسیع می شود

150

مهمترین تشخیص های تفریقی پایودرم بینی

لوپوس اریتماتوز دیسکوئید
پمفیگوس هر دو شکل
درماتومیوزیت
واکنش به دارو
دمودکوز
درماتوفیتوز
جسم خارجی
سندرم گرانولوماتوزی چرکی

151

درمان پایودرم بینی

رفع عامل اولیه
شستشو با کلرهگزیدین سه بار در روز هر بار ده دقیقه تا ده روز
انتی بیوتیک

152

تعریف فولیکولیت پوزه و نام دیگر ان

التهاب مزمن چانه و لب های سگهای جوان
اکنه سگسانان

153

اکنه سگ سانان مختص به کدام نژادهاست

نژادهای مو کوتاه شامل
روتوایلر
پوینتر
بولداگ گریت دین
بوکسر
دوبرمن
ماستیف

154

درمان اکنه سگ سانان

شستشوی محل با پانوکسیل
ژل موضعی بتامتازون 3 تا 4 بار در روز
در موارد عفونت عمیق ترکیب فلوسینولون با دی متیل سولفوکساید

155

نام دیگر فولیکویت پنجه

پودودرماتیت

156

چند نوع دلیل برای ایجاد پودودرماتیت وجود دارد

دو نوع
دلایل موضعی
دلایل سیستمیک

157

دلایل موضعی ایجاد کننده پودودرماتیت

جسم خارجی مثل خار گیاه
ضربه
تماس با مواد محرک مثل کود شیمیایی و سموم گیاهی

158

در مواردی که تنها یک پا به پودودرماتیت مبتلاست به کدام دلایل موضعی می توان شک کرد

جسم خارجی
اسیب موضعی
توده سرطانی

159

دلایل سیستمیک ایجاد کننده پودودرماتیت

حساسیت های غذایی
درماتیت تماسی
عوامل قارچی مثل بلاستومایکوز، درماتوفیتوز، اسپوروتریکوز، کریپتوکوکوز
عوامل انگلی مثل دمودکوز
درماتیت با منشا روانی مثلا لیس زدن مداوم انگشت

160

لیس زدن مداوم انگشت در کدام نژادها بیشتر دیده می شود

جرمن شپرد
تریر
پودل

161

علایم بالینی پودودرماتیت

عموما دست ها مبتلا هستند
جراحات به صورت نودول، اولسر وفیستول
همراه با اگزودای سروزی چرکی
بافت مبتلا قرمز و متورم
ناحیه در ملامسه دردناک است
ممکن است به خاطر لیس زدن خیس باشد
گاها به خاطر درد حیوان لنگش دارد

162

راههای تشخیص پودودرماتیت

اخذ تاریخچه و معاینات
تهیه گسترش مستقیم
فشارروی پنجه مبتلا
مشاهده باکتری فاگوسیت شده یا وجود ائوزینوفیل، مخمر، اگزودی سلولی گرانولوماتوزی
در مواردی حتی گرفتن رادیوگراف برای مشکلات استخوانی

163

درمان پودودرماتیت

درمان باید سریع صورت گیرد
اگر زخم تراوش دارد باید پا را درسولفات منیزیوم روزی 2 بار و هر بار 15 دقیقه دران قرار داد
درمان انتیبیوتیکی به مدت 8 هفته برای جراحات عمقی
جراحات سطحی ظرف یکی دو هفته خوب می شوند
به منظور جلوگیری از عفونت های ثانویه پا در داخل چکمه باشد
در موارد وجود بافت نکروزه، برداشت بافت ها موثر است

164

درموارد پودودرماتیت مزمن یکی از مهمترین شک ها چیست

دمودکوز

165

اگر پودودرماتیت همراه با هایپر کراتوز و زخم بالشتک های کفپا باشد به کدام بیاری ها باید بیشتر شک کرد

بیماری پوستی خودایمن مثل پمفیگوس
واکنش جلدی به دارو
درماتوز پاسخ دهنده به روی
دیستمپر

166

تعریف فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد و ذکرویژگی های ان

یک پایودرم عمقی وراثتی با واسطه ایمنی با درمان کند و عود مکرر
مخصوص جرمن شپرد خالص و ناخالص
در سگهای مبتلا قطعا یک بیماری پوستی زمینه ای مثل الرژی پوستی، کم کاری تیروئید، یا نقص ایمنی با واسطه سلولی دیده می شود

167

علایم ازمایشگاهی فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد

افزایش لنفوسیت های سی دی 8
کاهش لنفوسیت های سی دی 4 و سی دی 21

168

علایم بالینی فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد

جراحات خارش دار که بعد ازبهبود خارش برطرف می گردد
در تمامی مبتلایان نواحی کپل، رانها، شکم و پشت وگاها سینه و گردن درگیرند
دست ها، سر و گوش کمتر درگیر می شوند
جراحات منشا فولیکول مو دارند
پاپول >>پوستول>> اروزیون>> دلمه>>اولسر >> فیستول
الوپسی
هایپرپیگمانتاسیون
گاها جراحات ابتدایی یک حاله سرخ در دور خود دارند
تورم گره های لنفاوی
تب
جراحات عموما دردناک

169

فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد در چه سنی رخ می دهد

منحصرا در جرمن های میان سال

170

در چه مواردی ممکن است فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد مجددا عود کند

اگر انتی بیوتیک مناسب انتخاب نشود
مدت زمان درمان کوتاه باشد
دوز مناسب انتخاب نشود
استفاده نامناسب کورتون صورت گیرد

171

تشخیص اثبات کننده فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد از چه راهی میسر است

حذف سایر علل پایورم عمقی یعنی، دمودکوز، الرژی، ارلیشیوز
وقوع عود مکرر
ازمایشات عملکرد تیروئید، وضعیت ایمنی بدن، تست الرژی
در نهایت اخذ بیوپسی

172

درمان فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد

رفع عامل اولیه که در بیشتر مواقع الرژی یا کم کاری تیروئید است
کوتاه کردن موها، شستشوی موضع با محلول ضد عفونی و حمام دوبار در روز و درمان موضعی ضروری است
درمان انتی بیوتیک به مدت 6 تا 10 هفته که اگر زودتر از موعد متوق شود عود مجدد رخ می دهد

173

انتی بیوتیک چویس در موارد فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد

انروفلوکساسین با دوز 5 تا 10 میل پر کیلو هر 24 ساعت

174

در سگهای متبلا به فولیکولیت مخصوص جرمن شپرد که بعد از توقف انتی بیوتیک بیماری مجدد عود می کند مشکل چیست و راه حل ان چیست

این سگها دچار نقص ایمنی با واسطه سلولی هستند
در این موارد باید با درمان انتی بیوتیکی طولانی مدت فعالیت سامانه یمنی تعدیل شود

175

سلولیت چیست و چه ویژگی هایی دارد

سلولیت یک عفونت شدید، عمقی و چرک زاست که به صورت جانبی گسترش می یابد
بسته به نوع سلولیت ممکن است ادم گسترده دیده شده و پوست ناحیه شکننده و تیره گردد
اکثر موارد سلولیت هوازی کانونی به دنبال زخم ایجاد می شود

176

بهترین روش درمان انتی بیوتیکی در سلولیت هوازی

انتی بیوتیک تراپی تهاجمی

177

نکته ی مهم در تشخیص سلولیت هوازی چیست

نکته مهم این است که تشخیص دهیم ارگانیسم عامل اولیه بوده یا یک بیماری زمینه ای امل ایجاد کننده بوده و باکتری به صورت ثانویه درگیر شده است

178

علل ایجاد کننده سلولیت بی هوازی

گازگرفتگی، ضربه، جسم خارجی، سوختگی
دیابت ملیتوس
مصرف کورتون

179

مشخصات سلولیت بی هوازی

ادم گسترده
بافت نکروزه
تورم گسترده بافتی
زخم متعفن است

180

مهمترین باکتری های بی هوازی در سگ و گربه

پپتواسترپتوکوک
باکتریوئیدس
فوزوباکتریوم
کلستریدیوم
پروتلا

181

انتی بیوتیک چویس در موارد سلولیت بی هوازی

مترونیدازول
کواموکسی کلاو
کلرامفنیکل
به مدت 7 تا 14 روز

182

از مهمترین کارهای لازم در سلولیت بی هوازی در کنار درمان دارویی

جراحی و برداشت بافت نکروزه و درناژ جراحات اگزودایی

183

مترونیدازول جز کدام دسته دارویی است و چه اشکال دارویی دارد

ضدتک یاخته
ضدامیب
ضدباکتری
تقویت کننده سیستم ایمنی
قرص 250 گرمی
انفوزیون وریدی 500 میل گرم در 100 سی سی
شربت 125 میلی گرم

184

دوز داروی مترونیدازول

به صورت خوراکی 12 تا 25 میل گرم پر کیلو هر 12 ساعت
به صورت زیرجلدی یا وریدی 10 میل گرم پر کیلو هر 12 ساعت

185

تعریف ابسه زیرجلدی

شایع ترین بیماری پوستی در گربه
به دنبال گازگرفتگی، ابسه دندان و یا جسم خارجی در سگ و گربه ایجاد می شود

186

شایع ترین ارگانیسم عامل ایجادکننده ابسه زیرجلدی

پاستورلا مولتی سیدا

187

درمان ابسه زیر جلدی

جراحی و خارج ساختن ترشحات
شستشوی موضع با بتادین
پنی سیلین سیستمیک 40 تا 60 هزار واحد تا 7 روز

188

علل عود مجدد ابسه زیر جلدی

ضعف ایمنی به دنبال لوسمی یا ایدز
الودگی با یرسینیا یا مایکوباکتریوم
وجود جسم خارجی در محل ابسه
الودگی با قارچ اکتینومایکوز یا نوکاردیوز
استئومیلیت استخوان های زیر ابسه

189

نام دیگر جذام گربه و عامل ان

عفونت گرانولوماتوزی ندولی پوست
مایکوباکتریوم لپره موریوم

190

سن درگیری جذام گربه

اکثرا 1 تا 3 سال

191

یافته های هیستوپاتولوژِ در جذام گربه به چند شکل است

دو شکل
پاسخ توبرکلوئیی
جذام لپروماتوز

192

پاسخ توبرکلوئیدی در جذام گربه چیست

نکروز پنیری همراه با تعداد کمی باکتری
این گرانولوم های اپیتلیومی مهمولا توسط لنفوسیت ها احاطه شده اند

193

جذام لپروماتوز در جذام گربه چیست

گرانولومی متشکل از مجموعه ماکروفاژها و سلول های غول پیکر ند هسته ای که حاوی باسیل اند و لنفوسیت ها و پلاسماسل ها اطراف عروق را فرا گرفته اند

194

تشخیص های تفریقی جذام گربه

سل
عفونت های قارچی مثل مایستوم، فئوهایتومایکوز
تومور

195

علایم بالینی جذام گربه

نودول های جلدی تکی یا متعد که گاها اولسراتیو می شوند
جراحات در سر، انتهای دست و پا بیشتراند و گاها مخاط بینی، دهان و زبان هم یافت می شوند
جراحات گاها ممکن است به شکل ابسه یا فیستول باشند که درمان نمی شوند ولی گسترش هم نمی یابند

196

درمان جذام گربه

گاها خود به خود درمان می شوند
اما درمان اصلی برداشت جراحی عارضه است

197

به طور کلی چند نوع انگل پوستی داریم

سه دسته
دسته اول انگل هایی که رویپوست زندگی می کنند و از مواد زائد و اگزودا تغذیه می کنند مثل جرب کیله تیلا و شپش های گزنده
دسته دوم انگل هایی که روی پوست زندگی می کنند اما گاها پوست را سوراخ کرده و از خون ومایعات تغذیه می کنند مثل کک، کنه و شپش مکنده
دسته سوم انگل هایی اند که حداقل دوره ای از زندگی خودرا درون پوست می گذرانند و اثرات جلدی شدید از خود برجا می گذارند مثل جرب دمودکس و سارکوپتس

198

به طور کلی چند دسته داروی ضد انگلی پوست داریم

دو دسته
ترکیبات موضعی
ترکیبات سیستمیک

199

داروهای موضعی ضدانگل چند دسته اند

مهارکننده های کولین استراز
فیپرونیل
پایرترین ها
پایرتروئیدها
روتنون
سولفور

200

داروهای ضدانگل دسته کولین استراز ها شامل چند خانواده دارویی اند

دو دسته
کارباماته ها
اورگانوفسفره ها

201

کدام ترکیبات کارباماته در سگ ها و گربه ها ایمن هستند

پودرهای 3 تا 5 درصد
محلولها یا اسپری های 0.5 تا 2 درصد

202

در بچه گربه ها و توله های زیر 6 هفته به جای این ترکیبات بهتر از کدام ترکیبات استفاده شود

پارترین

203

از ارگانوفسفات ها نباید در کدام حیوانات استفاده کرد

درگربه ها و توله گربه ها

204

مکانیسم عمل فیپرونیل ها

انتاگونیست گابا

205

از فیپرونیل در درمان کدام انگل ها استفاده می شود

کک
جرب غیر فولیکولی
شپش

206

از پایرترین ها برعلیه کدام انگل ها استفاده می شود

کک
جب اتودکتس
مگس
شپش

207

بهترین ضد انگل موضعی

سولفور که با نام تجاری لایم سولفور در بازار موجود است

208

سولفور برای درمان کدام انگل ها به کار می رود

سارکوپتس
کیله تیلا
شیگرز
نوتوادرس
شپش

209

سولفور علاوه بر تاثیرات ضد انگلی چه تاثیرات دیگری دارد

اثرات ضدقارچی
اثرات ضدباکتریایی
ضد خارش
کراتویتیک

210

داروهای مهم از خانواده انگل کش های سیستمیک

ایورمکتین
سلامکتین
امیتراز
میلبومایسین

211

نام دیگر داروی امیتراز

میتابان

212

موارد استفاده امیتراز

درمان دمودکوز عمومی منتشر
کنترل کنه در سگ

213

ایورمکتین بر علیه کدام انگل ها موثر است

نماتودها
میکروفیلاریا
سارکوپتس
نوتوادرس
اتودکتس
کیله تیلا

214

دوزاژ ایورمکتین

میزان 0.2 تا 0.4 مگ پر ک هفته ای یکبار تا 8 هفته به صورت زیرجلدی یا خوراکی

215

برای درمان دمودکس باید چگونه از ایورمکتین بهره برد

به صورت روزانه و حتما بهصورت خوراکی

216

ایورمکتین بر علیه کدام انگل ها موثر نیست و چرا

تماتودها
سستودها
زیرا در انها گابا در سامانه انتقال عصبی نقشی ندارد

217

مکانیسم اثر ایورمکتین

فلج کردن انگل
سرکوب تکثیر و تزاید
سرکوب تولید مثل

218

ایورمکتین به جز اثرات ضدانگلی چه تاثیر دیگری دارد و از این خاصیت در چه مواقعی بهره می برند

خاصیت ضد التهابی
در بیماران مبتلا به اتوپی، الرژی غذایی و پایودرم باکتریایی

219

ایور در کدام حیوان ممکن است سبب مرگ شود و در این حیوانات بهترین ضدانگل سیستمیک کدام است

توله گربه
سلامکتین

220

دوزاژ میلبومایسین در درمان جرب بینی و اسکیبی

میزان 1 تا 2 مگ پر ک هفته ای یک بار تا سه هفته

221

دوزاژ میلبومایسین در درمان دمودکوز

میزان 1 تا 2 مگ پر ک هر روز

222

از سلامکتین برای درمان کدام انگل ها بهره می برند

کرم قلب سگ
اسکیبی
جرب گوش سگ
درمان کک

223

سلامکتین در کدام ناحیه به صورت موضعی تجویز می شود

گردن و نزدیک شانه

224

دو عامل ایجاد کننده درماتیت کرم قلابدار

انکیلوستوما کنینوم و رازیلی
انسیناریا استنوسفالا

225

میزبا نهای اختصاصی درماتیت کرم قلابدار

سگ و گربه

226

در چه فصولی لارو کرم های لابدار حیوانات را الوده می کند

بهار
تابستان

227

کدام یک از علل درماتیت کرم قلبدار جراحات شدیدتری ایجاد می کند و کدام یک ایجاد کم خونی می کند

انسناریا
انکیلوستوما

228

علایم بالینی درماتیت کرم قلابدار

پاپول های قرمز در محل تماس بدن با زمین مثل پاها، جناغ، زیر شکم و دم که در این نواحی ضخیم شدگی و الوپسی دیده می شود

229

سه راه تشخیص درماتیت کرم قلابدار

علایم بالینی
تاریخچه حضور و راه رفتن در علف، شالیزار و محیط کثیف
یافتن تخم کرم در مدفوع

230

درمان درماتیت کرم قلابدار

تمیز کردن محیط زندگی
حذف و پاکسازی مدفوع
تجویز داروی ضد کرم

231

عامل درماتیت کنه نرم خاردار گوش

اتوبیوس مگنینی

232

علایم بالینی درماتیت کنه نرم خاردار گوش

گاها علایم بالینی ندارد
ایجاد اوتیت خارجی شدید که به دنبال ان درد و تشنج ناشی از از دست رفتن
خون و لنف ایجاد می شود
حیوان سر را شدیدا تکان می دهد
گوش را می خاراند

233

درمان درماتیت کنه نرم خاردار گوش

حذف و برداشت کنه
تمیز کردن کامل محیط که در غیر این صورت عود مجدد رخ می دهد
استفاده از اسپری یا محلول های ضدانگل
درمان اوتیت گوش خارجی

234

عامل درماتیت کنه سخت

ریپیسفالوس سانگوئینوس یا همان کنه ی قهوه ای سگ

235

محل شایع حضور ریپیسفالوس سانگوئینوس در سگ و گربه

گوش
بین انگشتان

236

کنه ریپیسفالوس سانگوئینوس عامل انتقال کدام بیماری هاست

بابزیوز
اناپلاسموز
ارلیشیوز
فلجی ناشی از کنه

237

درمان درماتیت کنه سخت

برداشت کنه با پنس هموستات
استفاده از ایور مکتین

238

شایع ترین گونه کک در سگ و گربه

کتنوسفالیدس فلیس فلیس

239

شایع ترین بیماری پوستی حیوانات در دنیا

درماتیت الرژیک ناشی از گزش کک

240

علایم بالینی درماتیت الرژیک ناشی از گزش کک

سن حیوان درگیر بین 1 تا 3 سال (با افزایش سن حساسیت به گزش کم یم شود)1
خارش بیش از حد
گازگرفتن انگشتان
پاپول، دلمه، سرخی و خارش در نواحی ران، کمری خاجی، اطراف ناف، جلوی دم و زیرشکم
در موارد مزمن الوپسی و لیکنیفیکاسیون که در اثر الودگی با استفا اینترمدیوس بوی بد به خود می گیرد

241

راههای تشخیص درماتیت الرژیک ناشی از گزش کک

سن شروع خارش
الگوی انتشار
محل خارش
مشاهده کک
روش قطعی : تزریق انتی ژن کک به داخل جلد

242

درمان درماتیت الرژیک ناشی از گزش کک

ازبین بردن کک های احتمالی روی بدن و پاکسازی محیط
رفع علایم الرژیک با کورتونهای کوتاه اثر به صورت خوراکی به مدت 5 تا 10 روز
رفع عوارض ثانویه بیماری مثل عفونتهای ثانویه با حمام کردن و تجویز ترکیبات موضعی

243

عامل درماتیت جرب گوش

اتودکتس ساینوتیس

244

ویژگی های جرب اتودکتس

چهار جفت پا که در نر از بدن بیرون زده و در ماده جفت اخر پاها بیرون نزده
مقعد از نوع انتهایی

245

علایم بالینی درماتیت جرب گوش

بسیار واگیردار
عموما در سگ های جوان شایع تر است
گاها ترشحات زیاد گوش بدون خارش
گاها خارش زیاد بدون ترشحات گوش که این حالت در سگ بیشتر است
در انسان هم ایجاد درماتیت می کند
جرب علاوه بر گوش در نواحی کپل، گردن و دم هم ممکن است دیده شود

246

درمان درماتیت جرب گوش به ترتیب اولویت

استفاده از گلیسرین فنیکه برای تمیز کردن ترشحات
استفاده از ترکیبات کورتونی و انتی بیوتیکی مثل تریامسینولون ان ان
تجویز ایورمکتین

247

لقب جرب کیله تیلا

شوره متحرک

248

فرق تخم های جرب کیله تیلا با تخم های شپش

تخم کیله تیلا خیلی کوچکتر از تخم شپش است
تخم کیله تیلا بر خلف تخم شپش به مو نمی چسبد

249

ایا درماتیت جرب کیله تیلا به انسان مصری است

بله

250

علایم بالینی درماتیت کیله تیلا در انسان

ماکول > پاپول > پوستول >> ترکیدن پوستول >> دلمه
خارش شدید ناحیه

251

علایم بالینی درماتیت کیله تیلا در خرگوش

الوپسی خفیف تا شدید
شوره همراه با ظاهرسفید جرب

252

علایم بالینی درماتیت کیله تیلا درسگ و گربه

گاها درماتیت خارش دار و گاها بدون خارش

253

راه های مختلف تشخیص جرب کیله تیلا

شناور سازی مدفوع
دیدن جرب زیر میکروسکوپ

254

بهترین روش تشخیصی جرب کیله تیلا

حیوان را شانه می زنیم تا مقدار زیادی مو و شوره جمع شود
روی نمونه ها روغن معدنی میریزیم
در زیر میکروسکوپ نگاه می کنیم
یا می توان اول نمونه ها را به مدت 30 دقیقه در پتاس 10 درصد گذاشت و بعد 10 دقیقه سانتریفیوژ کرد و بعد لیه سطحی را برای جستجوی جرب برداشت

255

درمان درماتیت کیله تیلا

استفاده از محلول لیندان هفته ای یک بار تا 4 هفته
استفاده از ایورمکتین
پاکسازی محیط

256

خواص داروی لیندان

ضدجرب
ضدشپش

257

اشکال دارویی لیندان

لوسیون 1 درصد
شامپوی 1درصد

258

نحوه استفاده از لیندان

بعد از حمام یک لایه از ان روی سطح پوست مالیده می شود و ماساژ داده می شود

259

عامل دمودکوز سگ سانان

دمودکس کنیس

260

محل زندگی دمودکس کنیس

فولیکول مو
غدد سباسه

261

زندگی دمودکس کنیس چند مرحله دارد

چهار مرحله
تخم دوکی
لارو شش پا
نوچه هشت پا
بالغ هشت پا

262

نحوه انتقال دمودکس کنیس از مادربه بچه

انتقال مکانیکی مثل لیس زدن توله توسط مادر در روزهای اول
انتقال از رحم صورت نمی گیرد

263

انواع دمودکوزیس

موضعی
عمومی منتشر
پودودرماتیت دمودکوزی

264

علایم بالینی دمودکوز موضعی

سرخی های خفیف همراه با کچلی جزئی
یک یا چند ناحیه ی کوچک، گرد و سرخ به صورت پوسته پوسته عمدتا در صورت (به خصوص چشم و شیار دهان) و اندام حرکتی جلویی و به ندرت تنه و اندام حرکتی عقبی
در این محل ها خارش گاهی هست و گاهی نه
در تعداد کمی از سگ ها ایجاد اوتیت خارجی خارش دار می کند

265

سن درگیری عمدتا در دمودکوز موضعی چند است

سن 3 تا 6 ماه

266

در صورت وقوع کچلی در موارد دمودکوز عمومی برای رشد مجدد موها چه باید کرد

درمان را تا 30 روز ادامه داد

267

دمودکوز عمومی منتشر از لحاظ سن درگیری خود چند نوع است

دو نوع
دمودکوز عمومی منتشر جوانی ازسن توله تا 2 سالگی
دمودکوز عمومی منتشر بالغین از سن 2 تا 5 سالگی

268

علیم بالینی دمودکوز عمومی منتشر

در ابتدا جراحات کوچک و موضعی بعدنواحیوسیعی از بدن درگیر می شوند
در حالت کلی اگر نواحی موضعی (دمودکوز موضعی) متعددی در صورت و هر دو پا درگیر بود ان را دمودکوز منتشر در نظر می گیرند
نواحی متعدد گرد کچلی
ضایعات به سر، پاهاو تنه هم انتشار می یابد
لنفادنوپاتی
فولیکولیت
پایودرم و ادم و دلمه به صورت ثانویه

269

کدام بیماری ها دردام کوچک مشخصا زمینه ساز دمودکوز عمومی منتشر اند

هایپوتیروئیدیسم
هایپرادرنوکرتیسیسم
لشمانیوز
سرطانهای بدخیم

270

در دمودکوز عمومی منتشر کدام بخش بدن کمتر درگیر می شود و چرا

شکم چون فولیکول موی کمتری دارد

271

تعریف پودودرماتیت دمودکوزی

ابتلای پنجه و انگشتان بدون درگیری عمومی

272

چندنوع پودودرماتیت وجود دارد

نتیجه ی دمودکوز عمومی منتشر که زخم های بقیه بخش ها خوب شده اما انگشتان نه
دمودکوز انحصاری پنجه ها و انگشتان به ویژه در نژاد شیپ داگ

273

روش تشخیص قطعی دمودکوز

فشار دادن ناحیه
نمونه گیری از پوست
مشاهده تعداد زیاد جرب های بالغ یا افزایش نسبت جرب های نابالغ به بالغ

274

ظاهر بالینی دمودکوز موضعی شبیه کدام یماری است

درماتوفیتوز

275

درمان دمودکوز موضعی

گاها طی 6 تا 8 هفته خود به خود بهبود می یابد
استفاده از ژل پانوکسیل روزی 1 بار در نواحی کچل حتما در جهت راستای رشد مو
ممکن است 2 تا 3 هفته اول استفاده از ژل پانکسیل ضایعات بدتر شوند
بعد از 4 هفته معاینه ی مجدد و نمونه گیری مجدد صورت گیرد
اگر تعداد جرب بالغ و نابالغ کمتر شده بود یعنی درمان موثربوده در غیر این صورت دمودکوز منتشر شده است

276

در دمودکوز موضعی از کدام درو به هیچ وجه نباید استفاده کرد

امیتراز

277

درمان دمودکوز عمومی منتشر و پودودرماتیت دمودکوزی

پروگنوز ضعیف
رفع هرگونه بیماری سیستمیک یا ضعف ایمنی
استفاده از داروهای تقویت کننده ایمنی مثل لوامیزول و ویتامین ای
استفاده از محلول امیتراز
استفاده از انتی بیوتیک های وسیع الطیف تا 8 هفته
استفاده از داروهای انگل کش مثل ایور تا 1 ماه
اخذ نمونه برای مشاهده مجدد

278

کدام دارو را نباید در دمودکوز استفاده کرد

کورتون

279

نحوه استفاده از محلول امیتراز

موهای بلند را کوتاه می کنیم
دلمه هار به کمک ارام بخش جدا می کنیم
کل بدن را با شامپوی ضدباکتری می شوییم
حیوان را خشک میکنیم
یک اسفنج اغشته به محلول را به تمام نواحی بدن (چه سالم چه ناسالم) می مالیم

280

اگر استفاده از داروی امیتراز سبب عوارض شدید شد از چه دارویی استفاده می کنیم

یوهیمبین

281

اشکال دارویی لوامیزول و دوزاژ ان

قرص 50 میلی گرمی
میزن 2.2 مگ پر ک هر 48 ساعت

282

اشکال دارویی ویتامین ای و دوزژ ان

قرص 100 واحدی
امپول 100 واحد در هر مل
قرص 50 واحد در هر مل
میزان 100 تا 400 واحد در هر 12 ساعت

283

عامل دمودکوز گربه سانان

دمودکس کتی
دمودکس گاتوی

284

علایم بالینی دمودکوز گربه ها

ضایعات شمال نواحی اریتماتوز، شوره، دلمه و الوپسی در نواحی پلکها، دور چشم، سر و گردن
گاها ضایعات خارش دار اند
گاهی به صورت اوتیت گوش خارجی خود را نشان می دهد
گاهی نواحی گردن، تنه و پاها را هم درگیر می کند

285

کدام بیماری ها زمینه سازهای اصلی دمودکوز در گربه اند

هایپرادرنوکرتیسیسم
اس سی سی
اف ای وی
دیابت ملیتوس
لوپوس اریتماتوز سیستمیک
ویروس لوسمی گربه

286

درمان دمودکوز گربه ها

استفاده موضعی از محلول لایم سولفور
استفاده از حشره کش های مناسب
استفاده از امیتراز رقیق شده در روغن معدنی به نسبت 1 به 9

287

عامل اسکیبی سگ سانان

سارکوپتس اسکیبی

288

اسکیی کدام قسمت های بدن را بشتردرگیر می کند و چرا

لبه لاله گوش
ارنج
شکم
مچ پا
چون این جرب پوست با موی کم را بیشتر ترجیح می دهد

289

علایم بالینی اسکیبی

خارش شدید و مداوم
دلمه ضخیم زرد در جای جای بدن
تیره شدن پوست در موارد مزمن
لنفادنوپاتی
در گربه درگیراسکیبی، احتمالا یک بیمار زمینه ای وجود اشته

290

سارکوپتس در کدام حیوان نادر است

گربه

291

مشخصات ظاهری سارکوپتس اسکیبی

سفید
دو جفت پای کوتاه در جلو
مقعد انتهایی
پاها دارای ضمائم یک پارچه

292

علایم بالینی اسکیی در انسان در اثر انتقال از حیوان

پاپول های خارش دار در پهلو و دست ها که چند روز بعد خودبخود رفع می شوند

293

دو روش اصلی تشخیصی اسکیبی به ترتیب اولویت

رفلکس لاله گوش
تهیه تراشه پوستی از پاپول ها و دلمه ها در لاله گوش، ارنج و مچ

294

نحوه انجام رفلکس لاله گوش

پزشک گوش را می خاراند، اگر حیوان مبتلا به جرب باشد حیوان خود به خود با پای خلفی سعی می کند گوش را بخاراند

295

در چه صورت در حیوان مبتلا به اسکیبی، رفلکس لاله گوش منفی است

در صورتی که اسکیبی گوش حیوان را درگیر نکرده باشد

296

درمان اسکیبی سگ سانان

یموهای بلند حیوان را کوتاه مکنیم
حیوان را خوب با شامپو ضد شوره می شوریم تا دلمه ها از بین بروند
از ترکیبات ضد انگل موضعی مثل لیندان و لایم سولفور تمام بدن را اغشته می کنیم
درکنار اینهااز کورتون ها با دوز ضد الرژی برای از بین بردن خارش بهره می بریم
حتما محیط زندگی حیوان هم باید کامل تمیزو ضدعفونی شوند

297

درمان اختصاصی جرب سارکوپتس

امیتراز با دوز 25 پی پی ام هر دو هفته یک بار تا 6 هفته
در ادامه درمان و برای بهبود کامل ایورمکتین زیر جلدی 2 بار به فاصله 14 روز

298

عامل اسکیبی گربه سانان

نوتوادرس کتی که البته سگ و خرگوش را هم الوده می کند

299

تفاوت ظاهری سارکوپتس از نوتوادرس

در نوتوادرس مقعددر پشت بدن قراردارد و قابل رویت نیست اما در سارکوپتس در انتهای پایینی بدن قرار دارد

300

کلید تشخیصی مهم نوتوادرس

الگوی انتشارانگل است
ابتدا در لاله گوش >> در بالای گوش >> چشم >> صورت >> گردن >> ندرتا پاها و پرینه

301

درمان اسکیبی گربه سانان

موهای بلند حیوان را کوتاه مکنیم
حیوان را خوب با شامپو ضد شوره می شوریم تا دلمه ها از بین بروند
محلول لایم سولفور را با اب رقیق می کنیم و در نواحی مبتلا استفاده می کنیم تا خودبخود خشک شود
این کار را هفته ای یکبار تا 8 هفته انجام می دهیم
از ایور یا امیتراز هم می توان استفاده کرد

302

عوامل ایجا کننده درماتوفیتوز به ترتیب اولویت

میکروسپوروم کنیس
تریکوفایتون

303

در چه صورت درماتوفیتوز خود بخودخوب می شود

در صورتی که سیستم ایمنی بدن حیوان کاملا سالم باشد

304

علایم بالینی درماتوفیتوز

مو ریختگیهای دایره ای (سگ) یا غیر دایره ای (در گربه) گاها همراه با دلمه
گاها ناخن ها هم درگیر می شود و حالت بدشکل و بدرنگ می شوند که به این حالن اونیکومایکوز می گویند

305

سه روش تشخیصی درماتوفیتوز

چراغ وود
بررسی تراشه های پوست و مو
کشت قارچ

306

کدام نوع قارچ به چراغ وود جواب می دهد و به چه رنگ در می اید

میکروسپروم کنیس
سبز

307

بهترین روش تشخیص درماتوفیتوز

کشت قارچ

308

نام محیط کشت درماتوفیت

DTM
برخی هم می گویند محیط سابورودکستروز اگار بهتر است

309

درمان درماتوفیتوز

تصحیح رژیم غذایی، درمان بیماری های هم زمان و قطع مصرف کورتون همه برای بهبود توانایی سیستم ایمنی بیمار
کوتاه کردن کامل موها
استفاده ازقرص گریزوفولوین تا 2 ماه که اگر اونیکومایکوز هم بود تا 4 ماه
درمان موضعی با پماد کلوبتازول
درمان تمام حیوانات درگیر چون شدیدا واگیردارد

310

اشکال دارویی گریزوفولوین

قرص 125 مگ
قرص 500 مگ

311

مصرف گریزوفولوین در کدام حیوانات ممنوع است

حیوان ابستن

312

دوز مصرفی گریزوفولوین

میزان 30 مگ پر ک هر 12 ساعت و در هفته های بعد هر 24 ساعت

313

منشا ایمنی بیماری های اورتیکاریا و انژیوادم

ازدیاد حساسیت تیپ 1 و 2

314

منشا غیرایمنی بیماری های اورتیکاریا و انژیوادم

استرس
ژنتیک
مصرف دارو
عوامل فیزیکی مثل گرما، نور و غیره

315

علامت بالینی اورتیکاریا

پلاک های قرمز رنگ در اشکال مختلف در نواحی مختلف بدن

316

علامت بالینی انژیوادم

تورم های موضعی یا گسترده با یا بدون خارش
گاها همراه با تراوش سرمی یا خونی

317

کدام بیماری در سگ های مو کوتاه خیلی با اورتیکاریا اشتباه می شود

فولیکولیت استافی

318

درمان اورتیکاریا و انژیوادم

حذف عامل اولیه
درمان علامتی با اپی نفرین یک در هزار 0.5 مل زیر جلدی
استفاده از کورتون مثل پردنیزولون یا پردنیزون با دوز 2 مگ پر ک عضلانی یا وریدی

319

کدام بیماری دومین دلیل شایع خارش در سگ است

درماتیت اتوپیک

320

زمینه ی بیماری درماتیت اتوپیک

ژنتیک

321

نقش کلیدی در یماری درماتیت اتوپیک بر عهده کدام انتی بادی است

IgE

322

تنها تفاوت بیماری درماتیت شبه اتوپیک با بیماری درماتیت اتوپیک

بیماریدرماتیت شبه اتوپیک را با روش های معمول و پاسخ ای جی ایی الرژن های محیطی نمی توان ثابت کرد

323

مهمترین الرژن های دخیل در پاتوژنز درماتیت اتوپیک در سگ ها

جرب و گرد خاک
گرده گیاهان
درخت ها و علف زار های هرز
اسپری ضد کک
انتی ژن های اپیدرمی
انتی ژن های حشرات

324

پاتوژنز کامل درماتیت اتوپیک

ایجاد نقص در اپیدرم به هر دلیل >> تماس الرژن محیطی با سلولایمنی >> اتتصال الرژن به سلول های تولید کننده ای جی ایی >> محاجرت به داخل درم و گره لنفاوی >> تولید واسطه های التهابی >> فعال سازی کراتینوسیت ها >> ترشح بیشتر کموکاین و سیتوکاین >> تولید بیشتر پروتئاز، کموکاین و سیتوکاین از هیستامین >> حضور لنفوسیت های تی و دندروسیت ها در مبارزه >> دگرانوله شدن ائوزینوفیل ها >> ازاد سسازی پروتئین های ازاد >> اسیب به درم و اپیدرم

325

سن درگیری بیشتر سگ ها به درماتیت اتوپیک

سن 6 ماه تا 3 سال

326

کدام بیماری ها را در اکثر مواقع همراه با درماتیت اتوپیک می توان دید و چرا

کونژکتیویت و رینیت
زیرا این سگ ها سابقه ی خارش، عفونت های عود کننده پوست، احتقان چشم و ریزش اشک و بینی را داشته اند

327

علایم بالینی درماتیت اتوپیک

بسته به الرژن گاها علایم فصلی یا غیرفصلی اند
ماکول های ریز سرخ یا ماکول های بهم پیوسته
پاپول های کوچک
نحوه انتشار جراحات باز به الرژن بستگی دارد اما اکثرا در صورت، گوش، زیر بدن، زیر شکم، کشاله ران، شکم، پرینه، داخل دست ها و پاها قرار دارند
کندن مو و کچلی توسط خود حیوان
هایپرپیگمانتاسیون

328

مهمترین معیارهای تشخیصی درماتیت اتوپیک

سن شروع بیماری
سگها عمدتا داخل خانه زندگی می کنند
خارش بدون ضایعه در زمان شروع
خارش به کورتون پاسخ می دهد

329

روش تشخیص قطعی بیماری درماتیت اتوپپیک

ازمون تزریق داخل جلدی الرژن مشکوک

330

درمان درماتیت (حاد)اتوپیک

شناسایی و وری کردن از عوامل مشدد حمله
درمان ضد میکروبی موضعی حتما همراه با انتی بیوتیک سستمیک
درمان ضدقارچ با کتوکونازول و میکونازول
استفاده از شامپوهای حاوی ضدباکتری مثل تریکلوسان، کلر هگزیدین و اتیل لاکتات همراه با شامپوهای حاوی لیپید و قندهای پیچیده مثل الرمیل، ویلباک و کروس
استفاداه از پمادها، کرم ها، ژل ها یا دستمال های مرطوبکننده حاوی ضد عفونی کننده
تجویز گلوکوکورتیکوئید موضعی به خصوص اسپری تریامسینولون یا هیدروکورتیزون
استفاده از کورتونهای خوراکی مثل پردنیزولون برای مدت طولانی

331

در رابطه با شناسایی و حذف عوامل تشدید کننده بیماری، چه سولاتی ازصاحب حیوان باید پرسیده شود

از انجا که مهمترین عوامل درماتیت اتوپیک مربوط به جرب گرد و خاک، الرژی غذایی و گرده گیاهان است باید سواات زیر پرسیده شود
ایا در منطقه ی زندگی حیوان کک به صورت اندمیک یا بومی وجود دارد
ایا احتمال مصرف یک غذای الرژیک وجود ارد
ایا در خانه احتمال وجود گرده های گیاهی هست

332

بنزوئیل پروکساید در مبتلایان به حمله حاد اتوپیک چه مشکلی ایجاد می کند و راه حل این مشکل چیست

اثر خشک کنندگکی و تحریکی بر پوست حیوان دارد
باید حتما با یک مرطوب کننده موضعیاستفاده شود

333

اشکال دارویی کتوکونازول در ایران

قرص 200 مگ
کرم 2 درصد
شامپو 2 درصد

334

دوز مصرفی کتوکونازول

میزان 10 تا 15 مگ پر ک هر 8 تا 12 ساعت

335

برای درماناسپرژیلوس تا چه مدت باید از کتوکونازول استفاده کرد

تا 8 هفته

336

اشکال دارویی پردنیزولون

قرص 5 مگ
امپول 40 مگ پر مل

337

دوز مصرفی پردنیزولون

میزان 1.1 مگ پر ک هر 12 ساعت و کاهش دوز ان تا 0.5 مگ پر ک

338

منظور از روش taper off چیست

کاهش تدریجی میزان دارو به دنبال بهبود نسبی در علایم بیماری

339

قطع ناگهانی مصرف پردنیزولون چه عواقب وخیمی ممکن است داشته باشد

تشدید بیماری زمینه ای
یجاد نارسایی حاد غده فوق کلیه
حتی مرگ

340

در پایودرم های وسیع سطحی مصرف کدام دارو ممنوع است

کورتون ها

341

اگر تشخیص یک دامپزشک در رابطه با یک بیماری پوستی درماتیت اتوپیک باشد ولی تجویز کورتون خوراکی تاثیری در علایم ایجاد نکند به چه معناست و راه حل چیست

از انجا که درماتیت اتوپیک به مصرف کورون خوراکی پاسخ مناسبی می دهد به دنبال عدم دریافت پاسخ از کورتون خوراکی بدان معناست که تشخیص اشتباه بوده و احتمال حضور موارد پیچیده تر مثل عفونت جلدی انگل خارجی یا واکنش غذایی غیر اتوپیک هست

342

کدام دسته از داروهای درمانی در موارد درماتیت (حاد) اتوپیک بی فایده یا کم فایده است

انتی هیستامین ها
مکمل های غذایی دارای اسید چرب ضروری
تاکرولیموس و سیکلوسپورین به خاطر تاخیر در اثر بخشی درمانی

343

نحوه درمان درماتیت اتوپیک (مزمن)1

شناسایی و حذف علل مسبب حمله حاد مثلا با ازمون حذف و اضافه غذا
درمان ضد کک و عاری سازی محیط زندگی از کک
اقدامات کنترلی در رابطه با جرب گردو غبار خانه که البته در عمل بسیار دشوار است
کاربرد درمان ضد میکروبی
حمام کردن حیوان با شامپوی غیر محرک
استفاده از کورتون موضعی به خصوص اسپری تریامسنولون یا تاکرولیموس
استفاده از کورتون خوراکی و یا سیکلوسپورین

344

نحوه انجام ازمون حذف و اضافه غذا

برای این منظور به صاحب حیوان گفته می شود که به مدت 6 تا 10 هفته از غذاهایی که تا الان می داده قطع کند و از غذاهای تجاری یا خانگی مصرف کند تا تاثیر را بر علایم بالینی ببینیم درد صورت بهبود علایم بعد از یک دوره استراحت مجددا تک تک غذاهای قبلی جداگانه و جز به جز به حیوان داده می شود

345

مهمترین گونه های باکتریایی که در ارتباط مستقیم با درماتیت اتوپیک هستند کدام اند

استاف
مالاسزیا

346

شایع ترین عوارض ناشی از مصرف طولانی مدت کورتون موضعی قوی

اتروفی پوست
جوش سر سیا
کیست های سطحی

347

به جای استفاده از کورتون موضعی در موارد درماتیت اتوپیک مزمن کدام ترکیب بهتر است

تاکرولیموس

348

بهترین اثر بخشی تاکرولیموس در درمان درماتیت اتوپیک چه زمانی حاصل می شود

به صورت دوبار در روز تا یک هفته سپس کاهش تعداد دفعات مصرف

349

تنها چه زمانی داروهای کورتونی یا سیکلوسپورین در درمان درماتیت اتوپیک موثر خواهند بود

زمانی که عامل اولیه و مسبب بیماری حذف شود

350

شروع اثر بخشی کورتون سریع تر است یا سیکلوسپورین

کورتون

351

بهترین روش استفاده همزمان کورتون خوراکی و سیکلوسپورین

تجویز کوتاه مدت کورتون خوراکی در خلل دو هفته اول تجویز سیکلوسپورین

352

مخمترین غذاهای الرژیزا در سگ و گربه

مرغ
گوشت گاو
سویا
ذرت
شیر
گندم
تخم مرغ

353

سومین بیماری پوستی الرژیک شایع در سگ ها

الرژی غذایی

354

مهمترین شکایت دامدر در موارد الرژی غذایی

خارش شدید غیر فصلی که به درمان با کورتون پاسخ نمی دهد

355

نشانه های بالینی الرژی غذایی

خارش
اوتیت گوش خارجی دو طرفه البته به صورت ثانویه در اثر باکتری یا مخمر
شوره زدن پوست
پایودرم ثانویه

356

تشخیص قطعی بیماری الرژی غذایی

ازمون حذف غذا

357

درمان اصلی الرژی غذایی

داروی ضد خارش
تغییر غذای بیمار به غذاهای کم الرژن

358

مهمترین غذاهای خانگی کم الرژن

برنج
پنیر

359

درماتیت تماسی بیشتر کدام نواحی بدن را درگیر می کند

نواحی کم مو یا فاقد مو مثل زیرپنجه، زیرشکم، زیر سینه، دم، گردن، نوک پوزه، سطح جانبی لاله گوش

360

علل احتمالی درماتیت تماسی

زیر شکم و پنجه : بستر نامناسب
دور گردن : قلاده یا گردن بند حساسیت زا
پوزه : تماس پوزه با ظروف پلستیکی

361

دو روش مکمل اصلی برای تشخیص قطعی درماتیت تماسی

روش حذف تماس با عامل مشکوک حداقل 2 هفته و سپس تماس مجدد با نواحی تماسی مشکوک
هیستوپاتولوژی

362

درمان درماتیت تماسی

ممانعت از تماس مجدد حیوان با مواد یا سطوح حساسیت زا
تجویز کورتون موضعی و البته سیستمیک

363

بیماری های پوستی با واسطه ایمنی به چند دسته تقسیم می شوند

دو دسته
نوع اولیه که نتیجه حمله به انتی ژن خودی است
نوع ثانویه که نتیجه حمله به انتی ژن غیر خودی مثل باکتری یا دارو است

364

در حیوانات خانگی مبتلا به بیماری خود ایمن دو حالت شایع وجود دارد انها کدام اند

تظاهر کلاسیک بیماری که به صورت شروع حاد جراحات شدید بیماری است که تشخیص این دسته زیاد دشوار نیست
تظاهر خفیف بیماری و حالت خوب شونده-عودکننده که به طور ناقص به درمان بیماری دیگر پاسخ می دهد این شکل بیماری یا شکل خفیف یک بیماری خود ایمن جلدی است و یا همزمان با یک بیماری جلدی دیگر رخ می دهد

365

اگر در شرح حال و سابقه یک بیمار چه مواردی را ببینیم باید به بیماری های خود ایمن شک کنیمم

هر بیماری جلدی شدید با شروع حاد و سریع
سابقه خوب شدن و عود مجدد یک بیماری در یک بازه کوتاه 7 تا 10 روزه
اپیزودهای تکرار شونده افسردگی، تب و بی اشتهایی به ویژه همراه بارخداد جراحات بیماری
وجود چارش در خوردن و اشامیدن که از نشانه های زخم دهانی است
عدم پاسخ به یک درمان به ظاهر مناسب مثلا وجود جراحات پوستولی با وجود درمان انتی بیوتیکی عالی و یا گسترش جراحات دهان بهروی لثه بعد از درمان دندانی و یا عدم پاسخ به درمان اوتیت خارجی

366

علایم بالینی مهمی که دامپزشک را به بیماری خود ایمن باید مشکوک کند

خارش
تقارن جراحات جلدی و یا محدودبودن عجی جراحت به یک منطقه ی خاص مثلا نوک بینی
وجود یک بیماری خفیف جلدی اما وجود علایم سیستمیک مثل تب و بی اشتهایی
دلمه های ضخیم و چسبنده در نواحی مختلف بدن مثلا روی بالشتک پا
توسعه حاد سرخی جلدی با یا بدون ادم
دپیگمنتاسیون بینی یا نواحی تلاقی پوست و مخاط
انواع اشکال اولسر و اروزیون در نواحی مختلف بدن مثلا زخم در دهان همراه ترشح بزاق، یا حضور اولسر در محل تلاقی پوست و مخاط، و یا اولسر در زیر بغل یا کشاله ران
بوی شدید و زننده همراه با تجمع اگزودا که سبب نمدی شدن موها می شود
تعداد زیاد جراحاتی که به راحتی یافت می شوند مثلا پوستول های تازه یا تازه پاره شده در سطح داخلی لاله گوش یا نزدیک سرپستانک ها

367

نحوه تشخیص بیماری های پوستی خودایمن

مشخص نمودن پادتن ها یا کمپپلکس های ایمنی مربوط به اسیب ایمنولوژیک
بیوپسی جلدی

368

مشخصه ی مهم همه ی پنفیگوس ها

وجود اکانتولیز یا از بین رفتن اتصالات بین کراتینوسیت ها

369

در مجموع چند نوع پمفیگوس وجود دارد انها کدام اند

چهار نوع
فولیاسئوس
ولگاریس
اریتماتوز
وجیتانس

370

اولین و دومین نوع پمفیگوس های نادر به ترتیب

وجیتانس
ولگاریس

371

نوع انتی ژن اصلی در پمفیگوس ولگاریس

دسموگلوبین 3

372

نوع جراحات در پمفیگوس ولگاریس

جراحات وزیکولوبوس، اروزیونی تا اولسراتیو در دهان نواحی تلاقی پوست و مخاط و پوست

373

منظور از نواحی تلاقی پوست و مخاط کجاست

لب
بینی
غلاف قضیب
فرج
مقعد
پلک ها

374

ضایعات جلدی در پمفیگوس ولگاریس اکثرا در کدا م نواحی اند

زیربغل
کشاله ران
گاها در ناخن ها

375

معمولا اولین نشانه یماری پمفیگوس ولگاریس در کدا منطقه بدن است

دهان

376

راهای تشخیص قطعی پمفیگوس ها

سابقه
معاینه بالینی
تهیه گسترش مستقیم
بیوپسی
ایمنوفلورسانس
ایمنوهیستوشیمی

377

مشخصه ی مهم هیستوپاتولوژیک پمفیگوس ولگاریس

اکانتولیز روی لایه بازال همراه با ایجاد شکاف در لایه سلولی و تشکیل وزیکول

378

درمان پمفیگوس ولگارس

پیش اگهی بسیار ضعیف به عبارتی بدترین پیش اگهی بین پمفیگوس ها
تجویز سریع پردنیزون و ازاتیوپرین با حداکثردوز

379

ویژگی های پمفیگوس وجیتانس

شکل موضعی و محدود ولگاریس
ضایعات عمدتا در نواحی زیربغل و کشاله ران به شکل وزیکول یا پوستول
دهان به هیچ وجه مبتلا نمی شود

380

شایع ترین نوع پمفیگوس

فولیاسئوس

381

انتی ژن اصلی دخیل در فولیاسئوس

دسموگلوبین 1

382

مستعد تریت نژادها به فولیاسئوس در سگ ها

اکیتا
چوچو
دوبرمن
اشپیتز
داشهوند
کالی ریشدار
نیوفوندلند

383

نوع جراحات در پمفیگوس فولیاسئوس

درماتیت پوستولی همراه با دلمه که مرحله وزیکولی ندارد
این جراحات معمولا از صورت و گوش ها شروع می شوند و به پاها، بالشتک پاها و کشاله ران می رسند و طی 6 ماه کل بدن را درگیر می کنند
درگیری در سرپستان ها و ناخن ها در گربه شایع است

384

مشخصه هیستوپاتولوژیک پمفیگوس فولیاسئوس

اکانتولیز داخل لایه گرانوله و زیر لایه شاخی و ایجاد شکاف در لایه سلولی و تشکیل پوستول

385

درمان پمفیگوس فولیاسئوس

درموارد خفیف موضعی : کورتون های موضعی
در موارد پیشرفته و گسترده : پردنیزولون خوراکی

386

پمفیگوس اریتماتوز چیست و مشخصه اصلی ان چیست

فرم خوش خیم پمفیگوس فولیاسئوس است
مشخصه ی ان درماتیت اریتماتوز و پوستولی در نواحی صورت و گوش است

387

مشخصه هیستوپاتولوژیک پمفیگوس اریتماتوز

شبیه مشخصات هیستوپاتولوژیک فولیاسئوس است ما اما اغلب در این حالت ارتشاح لیکنوئید سلول های تک هسته ای، پلاسماسل، نوتروفیل یا ائوزینوفیل دیده می شود

388

درمان پمفیگوس اریتماتوز

پرهیز از مواجهه با نور خورشید
تجویز کورتون موضعی
تجویز ویتامین ایی

389

چرا لوپوس اریتماتوز سیستمیک بدترین فرم بیماری های لوپوس است

زیرا تنها شامل جراحات جلدی نیست و گسترش بیشتر می یابد

390

اتیولوژی بیماری لوپوس اریتماتوز

ژنتیک
عل هورمونی
عفونت های ویروسی
اختلل ایمنولوژیک مثل نقصان سلولهای تی یا کمپلمان ها یا بیش فعالی سلول های بی
اشعه فرابنفش

391

نشانه های بالینی لوپوس اریتماتوز در ((سگ))1

بیشترین تظاهرات شامل :
تب، پلی ارتریت، پروتئینوری، بیماری پوستی (از جمله انواع شوره در، الوپسی، سرخی منتشر یا موضعی، اولسره یا هایپر کراتوز بالشتک های پا و ضایعات اولسره یا وزیکولوبوس جلدی مخاطی)، تحلیل عضلانی به طوری که حیوان پیرتر از سن خود نشان می دهد
سایر یافته های(نسبتا)معمول شامل :
کم خونی، لوکوپنی، اسپلنومگالی، تورم غدد لنفاوی، زخم دهانی
دیگر نشانه های سیستمیک بیماری شامل :
پریکاردیت، پلی میوزیت، پنومونیت، پلوریت، اختلالات عصبی مثل مننژیت، میلیت، تشنج

392

جراحات جلدی در بیماری لوپوساریتماتوز بیشتر کدام بخشهای بدن را درگیر می کند

نواحی کم مو مثل
صورت به ویژه لب، بینی و لاله گوش
زیربغل
کشاله ران
زر شکم
اندام حرکتی به ویژه بخش جلویی دست ها

393

قطعی ترین روش تشخیصی برای بیماری لوپوس اریتماتوز

anti nuclear antibody or ANA

394

درمان لوپوس اریتماتوز

پیش اگهی بیماری غیر قابل پیش بینی
تجویز مقدار زیاد کورتون سستمیک مثل پردنیزولون با دوز 2 تا 6 مگ پر ک هر 24 ساعت
تجویز همزمان لوامیزول با دوز 2.5 مگ پر ک یک روز در میان

395

ترکیب مناسب دارویی برای درمان پمفیگوس ولگاریس در ((گربه))1

کورتون + کلورامبوسیل

396

اگر در یک حیوان دپیگمنتاسیون پوست فقط در ناحیه بینی رخ داده باشد به کدام بیماری ها باید ((بیشتر)) شک کرد

لوپوس اریتماتوز
نشانگاه شبیه وتیلیگو
نشانگان یوودرماتولوژیک
مراحل اولیه ی پمفیگوس ها

397

اگر در یک حیوان دپیگمنتاسیون پوست در ناحیه بینی، بالشتک های پا، لب ها و نواحی جلدی مخاطی رخ داده باشد به کدام بیماری ها باید ((بیشتر)) شک کرد

نشانگان یوودرماتولوژیک