skróty Flashcards Preview

Mikro skórty > skróty > Flashcards

Flashcards in skróty Deck (40):
1

AAC

N-acetylotransferazy/ poantybiotykowe zapalenie jelita grubego

2

AAD

biegunka poantybiotykowa

3

AAPMC

poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

4

ATCC

american type culture collection – amerykańska kolekcja czystych kultur

5

BSE

gąbczasta encefelopatia bydła (choroba szalonych krów)

6

CIP

clean in place

7

CMV

cytomegalowirus

8

CPS

gronkowce koagulazo-dodatnie

9

EDQM

Europejski Dyrektorat Jakosci Leków i Ochrony Zdrowia

10

EMA

(European Medicines Agency) – Europejska Agencja Leków.

11

EPEC

enteropatogenne szczepy E.coli

12

ESBL

beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym

13

ETEC

enterotoksyczne szczepy E.coli

14

GMP

Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Wytwarzania

15

HLAR

enterokoki oporne na wysokie stężenia aminoglikozydów

16

MAT

badanie aktywacji monocytów

17

HAV

wirus zapalenia wątroby typu A

18

HLGR

oporność wysokiego stopnia na gentamycynę (z wyjątkiem streptomycyny)

19

HLKR

oporność wysokiego stopnia na kanamycynę

20

HLSR

wysoki poziom oporności na streptomycyne i zachowana wrażliwość na inne aminoglikozydu

21

MATE

-Multi-antimicrobial extrusion protein / multidrug and toxic compound extrusion

22

MBC

– najmniejsze stężenie bakteriobójcze substancji przeciwbakteryjnej

23

MBL

metalo-beta-laktamazy

24

MIC

– najmniejsze stężenie hamujące wzrost mikroorganizmów

25

MOTT

Mycobacteria other than tuberculosis
prątki kwasooporne nie zaliczane do MTBcomplex

26

MRCNS

gronkowce koagulazo-ujemne oporne na metycilinę

27

MRSA

S. aureus oporny na metycylinę

28

MRSE

S. epidermidis oporny na metycyline

29

NGU

nie rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej

30

PAE

efekt poantybiotykowy

31

PBP

białko wiążące penicylinę

32

PRP

pneumokoki oporne na penicylinę

33

SCN

choroba Kostmana

34

SCP

single cell protein, białka z pojedynczych komórek

35

SIP

steam-in-place (sterilization-in-place)

36

SSIT

zakażenia skóry i tkanek miękkich.

37

STD

choroby przenoszone drogą płciową

38

TEM, SHV

beta-laktamazy klasyczne, o szerokim spektrum działania

39

UHP

ultra wysokie ciśnienie

40

VRE

enterokoki oporne na wankomycynę