SOS Ερωτήσεις 2 Flashcards Preview

Χειρουργική > SOS Ερωτήσεις 2 > Flashcards

Flashcards in SOS Ερωτήσεις 2 Deck (64):
1

Ενδείξεις για ΟΛΙΚΗ κολεκτομή (Ολική κοιλιακή κολεκτομή + ειλεοορθική αναστόμωση)?

1. Κεραυνοβόλος ελκώδης κολίτιδα.
2. Εξασθενημένη μορφή οικογενούς πολυποδίασης.
3. Σύγχρονα αδενοκαρκινώματα παχέος εντέρου.

2

Υφολική κολεκτομή - Τι διατηρείται?

Το σιγμοειδές.

3

Ο όρος πρόσθια εκτομή περιγράφει?

Την εκτομή του ορθού μέσω κοιλιακής προσπέλασης. (υψηλή και χαμηλή πρόσθια εκτομή)

4

Ενδείξεις για ΥΨΗΛΗ πρόσθια εκτομή?

1. Καλοήθεις παθήσεις της περιοχής του ορθοσιγμοειδούς.
2. Εκκολπωματίτιδα.
3. Νεοπλάσματα σιγμοειδούς.

5

Ενδείξεις για ΧΑΜΗΛΗ πρόσθια εκτομή?

Νεοπλάσματα ΑΝΩ + ΜΕΣΟΥ τριτημορίου του ορθού.

6

Πού είναι ψηλαφητή η αναστόμωση στη ΧΑΜΗΛΗ πρόσθια εκτομή?

Στον ΠΡΩΚΤΟ.

7

Ενδείξεις για Hartmann?

Παθολογικές καταστάσεις στην περιοχή σιγμοειδούς και όρθοσιγμοειδούς που ΔΕΝ επιτρέπουν την εκτέλεση αναστόμωσης --> Φλεγμονή, απόφραξη, αμφιβολία για τη διάγνωση.

8

Στην κοιλιοπερινεική εκτομή του ορθού, πώς γίνεται η αποκατάσταση του πυελικού εδάφους?

1. Με αποκατάσταση του περιτοναίου.
2. Την παρεμβολή του σώματος της μήτρας.
3. Την τοποθέτηση απορροφήσιμου πλέγματος.
4. Με έλικα τελικού ειλεού.

9

Ενδείξεις για ΟΛΙΚΗ κολεκτομή + ειλεοπρωκτική αναστόμωση με νεολύκηθο ειλεού σε σχήμα J?

1. Ελκώδης.
2. Οικογενής πολυποδίαση.

10

Διαστάσεις νεοληκύθου?

400mL και μήκος 15εκ.

11

Πού γίνεται η ειλεοπρωκτική αναστόμωση?

Πάνω στην οδοντωτή γραμμή με διακεκομμένα απορροφήσιμα ράμματα ή με κυκλικό αναστομωτήρα.

12

Κάθε πότε συνίσταται ενδοσκοπικός έλεγχος μετά από ολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση με νεολήκυθο σε σχήμα J?

Ανά 6 μήνες.

13

3 Προδιαθεσικοί παράγοντες διαφυγής ή στένωσης?

1. Ακτινοβολία.
2. Φλεγμονή της περιοχής.
3. Κακή γενική κατάσταση του ασθενούς.

14

Πότε μια αναστόμωση λέγεται τελικο-πλάγια?

Όταν το κεντρικό τμήμα είναι μικρότερης διαμέτρου, π.χ. ειλεοεγκάρσια, ή ειλεοορθική.

15

Ποιος είναι ο σκοπός της ειλεοπρωκτικής αναστόμωσης?

Η προσταςία επισφαλών αναστομώσεων (ειλεοπρωκτική) - Σύγκλειση γίνεται μετά από 8-12 εβδομάδες.

16

Πόσο πρέπει να είναι η διούρηση σε προσωρινή ειλεοστομία (loop) ειλεοστομία?

Να μην είναι λιγότερο από 1 λίτρο/24ωρο.

17

Ενδείξεις ΜΟΝΙΜΗΣ τελικής κολοστομίας?

1. Η κοιλιοπερινεική εκτομή του ορθού.
2. Σπανιότερα σε εγχειρήση Hartmann όπου κρίνεται αδύνατη η αποκατάσταση της συνέχειας.

18

5 Επιπλοκές κολοστομίας?

1. Στένωση.
2. Παραστοματική κήλη.
3. Πρόπτωση.
4. Πτώση της στομίας (στην κοιλιά).
5. Ισχαιμία.

19

Όριο εκτομής για νεοπλάσματα ΠΑΝΩ απο την ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΙΚΗ καμπή?

Το όριο εκτομής περιφερικά του όγκου πρέπει να είναι τουλάχιστον 5εκ. λόγω του κινδύνου τοπικής υποτροπής.

20

Για τα νεοπλάσματα του ΟΡΘΟΥ και τη χαμηλή πρόσθια εκτομή, το ασφαλές όριο εκτομής περιφερικά του όγκου είναι?

2εκ.

21

Τι ακολουθεί για τους όγκους Τ2 του ορθού?

Μετεγχειρητική ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

22

Πότε δίνουμε χήμειο στα νεοπλάσματα του ορθοκολικού καρκίνου?

Για νεοπλάσματα πάνω από την ανάκαμψη του περιτοναίου και ασθενείς σταδίου ΙΙΙ και IV --> ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ!
Στάδιο ΙΙ σε νέα άτομα με χαμηλή διαφοροποίηση.

23

Πότε έχει ένδειξη η νεοεπικουρική θεραπεία στον καρκίνο του ορθού?

Νεοπλάσματα Τ3/Τ4 και ανεξάρτητα από το Τ, σε ασθενείς με ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ.

24

Τι βελτιώνει η νεοεπικουρική θεραπεία? Τη συνολική επιβίωση ή το ελεύθερο νόσου διάστημα?

Το ελεύθερο νόσου διάστημα.

25

Συχνότητα υποτροπής σε στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ?

12-50%.

26

Ποια η πιθανότητα για ΜΕΤΑΧΡΟΝΟ νεόπλασμα παχέος?

5%.

27

Ποιοι πολύποδες έχουν ένδειξη ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ αφαίρεσης?

Πολύποδες κυρίως του ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ του ορθού.

28

Από ποιους 4 παράγοντες εξαρτάται η παρακολούθηση μετά την αφαίρεση πολυπόδων?

1. Αριθμό αφαιρεθέντων πολυπόδων.
2. Ιστολογικό τύπο.
3. Μέγεθος.
4. Πιθανότητα ανάπτυξης μετάχρονου καρκίνου.

29

Πολύποδας 3εκ?

Επανέλεγχος ανά 3-6 μήνες.

30

3 Επιπλοκές της νεοληκύθου?

1. Φλεγμονή.
2. Δημιουργία συριγγίων.
3. Διαφυγή.

31

Ποια είναι η προγραμματισμένη χειρουργική θεραπεία της εκκολπωμάτωσης λόγω υποτροπών?

Τυπική κολεκτομή και τελικο-τελική αναστόμωση.

32

Ένδειξη χειρουργείου σε ισχαιμική κολίτιδα?

Η μη ανταπόκριση στη συντηρητική αγωγή μετά από 4-5 ημέρες + Επιδείνωση της κλινικής εικόνας.

33

Ενδείξεις για ΔΕ εκτεταμένη κολεκτομή?

Νεοπλάσματα ΔΕ κολικής καμπής ή ΔΕ τριτημορίου εγκαρςίου.

34

Με τι συνδυάζονται οι περισςότερες τεχνικές για την αντιμετώπιση της ακράτειας κοπράνων?

1. Με προσωρινή κεντρική κολοστομία.
2. Ειλεοστομία.

35

Σε ακράτεια κοπράνων, τι εκτελείται επί ΜΗ διατομής του σφιγκτήρα?

Περινεορραφή.

36

Πώς αντιμετωπίζονται ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ αιμορροιδες 1ου βαθμού ή αρχικού σταδίου 2ου βαθμού?

Συντηρητικά είτε με σκληρυντικές ενέσεις είτε με κρυοπηξία ή ηλεκτροπληξία.

37

Πώς αντιμετωπίζονται αιμορροίδες σταδίου 2 ή 3?

Επίσης συντηρητικά δια τοποθέτησης ειδικού εργαλείου ενός ελαστικού δακτυλίου περί τη βάση της αιμορροίδας προκαλώντας την απολίνωση της.

38

Πού εφαρμόζεται η χειρουργική θεραπεία των αιμορροίδων?

Στα στάδια 3 και 4 και αποσκοπεί στην ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ και την ΑΦΑΙΡΕΣΗ των αιμορροιδικών όζων.

39

Ποια είναι η πλέον συχνά εφαρμοζόμενη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ τεχνική για την αφαίρεση αιμορροίδων?

Κατά Milligan-Morgan.

40

Ποια χειρουργική τεχνική προτιμάται όταν βρίσκονται και δευτερεύοντες όζοι?

Η κατά Whitehead.

41

Θεραπεία ΟΞΕΙΑΣ ραγάδας?

Συντηρητική --> Αποσκοπεί στην καταπολέμηση
1. Της δυσκοιλιότητας.
2. Του πόνου.
3. Του αντανακλαστικού σπασμού του πρωκτού.

42

Θεραπεία σε ΕΠΙΜΟΝΗ ΟΞΕΙΑ ραγάδα?

Υπό γενική αναισθηςία --> Πλήρης διαστολή του δακτυλίου μέχρι πρόκλησης προσωρινής παράλυσης του σφιγκτήρα.

43

Θεραπεία της ΧΡΟΝΙΑΣ ραγάδας?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ --> Εκτομή της ραγάδας και του ουλώδους ιστού, κατόπιν διαστολής του δακτυλίου, και τη μερική διατομή του έσω σφιγκτήρα --> Οπίσθια ή καλύτερα πλάγια υποδόρια σφιγκτηροτομή.

44

Πώς αντιμετωπίζεται η πρόπτωση ορθού στα παιδιά?

ΣΠΑΝΙΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ - Μετά την ηλικία των 5 ετών σπανίως επιμένει.

45

Πώς αντιμετωπίζεται η μερική πρόπτωση των ενηλίκων που έχουν ΕΠΑΡΚΗ σφιγκτηριακό μηχανισμό?

Είτε με ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΙΝΤΟΝΤΟΣ βλεννογόνου - Εγχείρηση Whitehead ή Logo.

46

Πώς αντιμετωπίζεται η μερική πρόπτωση των ενηλίκων που έχουν ΑΝΕΠΑΡΚΗ σφιγκτηριακό μηχανισμό?

Με την τεχνική Thiersch --> Υποδόριος τοποθέτηση περί τον έξω σφιγκτήρα του δακτυλίου σύρματος ή ναυλον ράμματος είς τρόπον ώστε να σμικρυνθεί η ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ του δακτυλίου τόσο, που μόλις να επιτρέπεται η δίοδος του δείκτου.

47

ΟΛΙΚΗ πρόπτωση ορθού - Κυριότερες επεμβάσεις?

1. Ανέλκυση ορθού + Περινεοπλαστική κατά Roscoe-Graham.
2. Ανέλκυση ορθού + εκτομή του προσπίντοντος τμήματος (ορθοσιγμοειδεκτομή) + τελικο-τελική αναστόμωση (χαμηλή πρόσθια εκτομή).
3. Ανέλκυση του ορθού και περιτύλιξη με σπόγγο.
4. Οπίσθια ορθοπηξία.
5. Thiersch.

48

Σε τι συνίσταται η θεραπεία των ορθοπρωκτικών αποστημάτων?

Στην ΕΓΚΑΙΡΗ + ΕΥΡΕΙΑ παροχέτευση δια της πλέον προσιτής οδού.

49

Ποια τα προβλήματα με την αναβολή της παροχέτευσης των ορθοπρωκτικών αποστημάτων?

Αναβολή για αναμονή σημείων κλυδασμού θα οδηγήσει ή σε αυτόματη ρήξη ή σε δηιουργία βαριάς αναεροβίου σηπτικής κατάστασης.

50

Θέση των αντιβιοτικών στη θεραπεία των ορθοπρωκτικών αποστημάτων?

Μικρή - Μόνο στην ΑΡΧΙΚΗ φάση της φλεγμονής.
--> Προσταςία από σήψη.

51

Υποτροπιάζοντα ορθοπρωκτικά αποστήματα συνοδεύουν περιπτώσεις?

1. Κρον.
2. Ελκώδους.
3. ΦΥΜΑΤΙΩΔΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ (σπανιότερα).

52

Η θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων είναι φαρμακευτική ή χειρουργική?

ΜΟΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

53

Σε τι συνίσταται η χειρουργική θεραπεία των συριγγίων?

Στην ευρεία διάνοιξη καθ' όλη την έκταση + εκτομή του συριγγώδους πόρου --> Μετατροπή τούτου σε ανοιχτή αύλακα.

54

Τι πρέπει να διαφυλάσσεται κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων?

Η ακεραιότητα των σφιγκτήρων λόγω του κινδύνου της ακράτειας.

55

Τι μπορεί να σημαίνει η ΠΑΡΑΜΟΝΗ του περιεδρικού συριγγίου?

ΑΝΩΜΑΛΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ πορεία.

56

Υποτροπή του περιεδρικού συριγγίου μπορεί να σημαίνει?

1. Εσφαλμένη διάγνωση (ήταν φλεγμονώδης νόσος).
2. Ανεπαρκής προσπέλαση.
3. Παράλειψη διάνοιξης μέρους του συριγγώδους πόρου ή εγκατάλειψη δευτερευόντων πόρων.

57

Επί κακώσεως της ενδοπεριτοναικής μοίρας του ορθού επιβάλλεται η?

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ.

58

Τι γίνεται σε ανεύρεση ενδοπεριτοναικής ΡΗΞΗΣ του ορθού?

Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση της βλάβης και πολύ συχνά γίνεται χρήση ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ.

59

Τι γίνεται επί βαριάς σηπτικής κατάστασης από παραμελημένες ρήξεις του ορθού?

ΤΕΛΙΚΗ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΤΟΜΙΑ + Παροχέτευση της ελάσσονος πυέλου = 1ος χρόνος θεραπείας.
Σε 2ο χρόνο --> Αποκατάσταση της συνέχειας του εντέρου.

60

Τι γίνεται επί τραυματισμού της ΕΞΩπεριτοναικής μοίρας του ορθού και του πρωκτού?

Σπανίως είναι δυνατή Ή ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ η συρραφή της --> Παροχετευτικός σωλήνας + Αντιοβιοτικά.
--> Επι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ καταστροφής --> Προσωρινή κολοστομία.

61

Η θεραπεία της κύστης κόκκυγος είναι πάντοντε?

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ.

62

Σε τι συνίσταται η θεραπεία της κύστης κόκκυγος στην ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ (αποστηματοποιηθείσα)?

Ευρεία ΔΙΑΝΟΙΞΗ + Παροχέτευση του πύου + Συναφαίρεση πιθανών ξένων σωμάτων (τριχών).

63

Ποια η θεραπεία επί ΧΡΟΝΙΑΣ κύστης κόκκυγος?

Απαιτείται πλήρης αφαίρεση ολόκληρης της κύστης μετά του (ή των) συριγγώδους (-ωδών) πόρου (-ων) και περιβάλλοντος ινολιπώδους ιστού και δέρματος.

64

Νόσος του Bowen - Θεραπεία?

1. Η τοπική εκτομή της βλάβης σε υγιή όρια 1εκ. .
2. Η διήθηση με fluorouracil.

Decks in Χειρουργική Class (58):