SpS 6: Nettet skaper tusenvis av nye studenter Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 6: Nettet skaper tusenvis av nye studenter > Flashcards

Flashcards in SpS 6: Nettet skaper tusenvis av nye studenter Deck (25):
1

think of

komme på

2

a single

en eneste

3

disadvantage

ulempe/n

4

inspiring

inspirerende

5

lecture

forelesning/en

6

connect to

koble seg til

7

any (at all)

hvilken som helst

8

forum

forum/et

9

lecturer

foreleser/en

10

to lead to

å føre til (-te)

11

as a rule, usually

som regel

12

governmental

statlig

13

regional

regional

14

subject area, field

fagområde/t

15

inside of, within

innenfor

16

loan fund

lånekasse

17

scholarship

stipend/et

18

to need, want or require

å behøve
behøver
behøvde
har behøvd

19

to finish, complete or see through

å fullføre
fullfører
fullførte
har fullført

20

interest

rente/a el. en

21

citizen, national

borger/en

22

stay, residence

opphold/et

23

basis, foundation

grunnlag/et

24

humanitarian

humanitær

25

loan

lån/et