Standardsvar: ana 1b (tyggeapparatet, mundhulen & svælget) Flashcards Preview

Modul 6 - Histologi > Standardsvar: ana 1b (tyggeapparatet, mundhulen & svælget) > Flashcards

Flashcards in Standardsvar: ana 1b (tyggeapparatet, mundhulen & svælget) Deck (42):
1

Læben: Benævn den/de epitheltype/-r der findes i huden.

Flerlaget, forhornet pladeepithel

2

Læben: Angiv hvilken type epithel tunica mucosa har.

Flerlaget, uforhornet pladeepithel

3

Læben: Benævn den type muskulatur der findes i læben.

Tværstribet skeletmuskulatur

4

Læben: Angiv funktionen af submucosa.

Submucosa nedbinder slimhinden til musklen, så det undgås at danne folder under tygning

5

Læben: Angiv hvilke typer kirtler der findes i læben og på hvilken side.

 • Sved- og talgkirtler på hudsiden
 • Sero-mukøse spytkirtler (gll. labiales) på slimhindesiden

 

Figur 18-2, s.455

A image thumb
6

Læben: Angiv hvorfor prolabiet i modsætning til huden er rødfarvet.

Der er høje bindevævspapiller med kapillærer, tynd epidermis, intet pigment

7

Tanden: Angiv af hvilke to dele, udviklet fra henholdsvis epithel og bindevæv, et tandanlæg består af.

Epithel ⇒Emaljeorgan

Bindevæv ⇒ Tandpapil

 

 

A image thumb
8

Tanden: Angiv hvilken vævstype tandpapillen består af.

Q image thumb

Mesenchym* der fortættes. Udvikles til pulpa** bestående af løst bindevæv.

 

*embryonalt bindevæv

**det kar- og nerveholdige bindevæv, der rummes i det snævre hulrum (pulpahulen) i en tands indre.

A image thumb
9

Tanden: Angiv hvilken af tandens substanser der udvikles fra emaljeorganet.

Emaljen (dannes af ameloblasterne)

 

 

A image thumb
10

Tanden: Angiv hvorfra tandens dentinlag udvikles.

Q image thumb

Fra tandpapillen (dannes af odontoblasterne)

 

 

A image thumb
11

Tanden: Angiv i klokkestadiet de enkelte lag fra pulpa til stellate reticulum.

Q image thumb

Pulpa ⇒ odontoblaster ⇒ prædentin ⇒ dentin 

⇒ ameloblaster ⇒ intermediærlag ⇒ stellate reticulum

A image thumb
12

Tungen: 1. Benævn den/de type/r muskulatur der findes i tungen.

Tværstribet skeletmuskulatur

13

Tungen: 2. Benævn typerne af papiller som findes på tungen.

Papillae filiformes, fungiformes, circumvallatae, foliatae (en på hver side af tungen)

 

 

 

A image thumb
14

Tungen: 3. Angiv om tungepapillerne består udelukkende af epithel.

Nej, epithelet sidder på en bindevævspapil (lamina propria)

 

 

A image thumb
15

Tungen: 4. Angiv hvilke papiller der har en mekanisk funktion.

Papillae filiformes

16

Tungen: 5. Angiv funktionen af papillae fungiformes og papillae circumvallatae.

De er Smagspapiller

17

Tungen: 6. Angiv hvor i smagspapillerne smagsløgene findes og hvilken form de har.

 

 

Q image thumb

Papillae fungiformes: på toppen

Papillae circumvallatae: på siden ind mod voldgraven

Form (gælder begge steder): kugleformede til ovale

 

 

 

A image thumb
18

Tungen: 7. Benævn de celletyper der forekommer i smagsløgene.

Smagsløg består af 4 celletyper som er en udvikling fra stamcellerne, der kaldes basalceller:

Basalceller → mørke celler → intermediære celler → lyse celler

 

Figur 18-9, s.458 (bedste figur, mens viser desværre ikke alle celletyper)

A image thumb
19

Tungen: 8. Angiv om spytkirtler, der er knyttet til voldgravene er serøse eller mukøse.

De er Serøse, benævnes von Ebner’ske kirtler.

 

 

A image thumb
20

Tonsilla palatina

1. Beskriv opbygningen af en tonsilkrypt.

En snæver epithelindsænkning omgivet af lymfatisk væv

 

 

A image thumb
21

Tonsilla palatina

2. Beskriv vægbeklædning i en tonsilkrypt.

Flerlaget, uforhornet pladeepithel

22

Tonsilla palatina

3. Angiv hvilken kirteltype der findes i tilslutning til tonsilla palatina, og hvor de munder.

Mukøse kirtler, der munder på epithelets overflade

23

Tonsilla palatina

4. Angiv om tonsilla palatina har en kapsel.

Ja, er omgivet af en tæt bindevævskapsel, der sender septa af mere løst bindevæv ind imellem krypterne. Kapslen er fast sammenhængende med det tonsillære væv.

 

 

A image thumb
24

Tonsilla palatina

5. Benævn de dele der indgår i Waldeyers svælgring.

Waldeyers svælgring består af:

 • tonsilla palatina
 • tonsilla lingualis
 • tonsilla pharyngea

A image thumb
25

Tonsilla palatina

6. Beskriv den lysmikroskopiske opbygning af tonsilla palatina.

 

 

Q image thumb

Tonsilla Palatina er på størrelse med en stor mandel og består af ansamlinger af lymfoidt væv i slimhindens lamina propria.

Overfladen er beklædt med et flerlaget pladeepithel, der danner 10-20 dybe nedsænkninger - tonsilkrypter. Disse krypter forgrener sig i sekundære krypter.

Lamina propria omkring hver krypt består af lymfoidt væv med primære og sekundære follikler med germinalcentre.

Tonsillen er omgivet af en kapsel af tæt bindevæv, der sender septa af mere løst bindevæv ind imellem krypterne.

 

A image thumb
26

Glandula parotidea

Angiv hvilken kirteltype gl. parotidea er.

Q image thumb

Lobulær, forgrenet, tubulo-acinøs, rent serøs spytkirtel

 

 

A image thumb
27

Glandula parotidea

Benævn bindevævet imellem lobuli.

Q image thumb

Interlobulære septa

 

A image thumb
28

Glandula parotidea

Beskriv opbygningen af et serøst endestykke.

 • snæver lysning
 • runde kerner
 • centrale kerner
 • basalt basofili (farves mørkelilla/blåt)
 • granula i cytoplasma

 

 

A image thumb
29

Glandula parotidea

Benævn de enkelte afsnit af udførselsgangsystemet og beskriv deres udseende.

 

 

Q image thumb

Indskudsstykke: enlaget, lavt kubisk epithel med kerner, der næsten udfylder cytoplasmaet, findes intralobulært

Spytrør: enlaget kubisk epithel med runde kerner, basalstribning, eosinofilt farvet

Udførselsgang: enlaget cylindrisk til pseudolagdelt epithel, flerlaget i hovedudførselsgangen (ductus parotideus) i mundhulen

 

Rækkefølgen er som ovenfor: Indskudsstykke ⇒ Spytrør ⇒ Udførselsgang ⇒ Mundhulen

 

A image thumb
30

Glandula parotidea

Angiv hvilke afsnit af udførselsgangsystemet der ligger henholdsvis intralobulært og interlobulært.

 

OBS: Figur 18-14, s.462: viser godt nok for anden kirtel, men kan bruges for forståelsens skyld

Q image thumb

Intralobulært: Indskudsstykker, spytrør

Interlobulært: Udførselsgange

 

 

A image thumb
31

Glandula parotidea

Beskriv opbygningen af en fedtcelle.

Stor celle med ringformet cytoplasma, der omslutter fedtdråbe i cytoplasmaet, affladet kerne

A image thumb
32

Glandula parotidea

Benævn den type celle, hvis funktion er at medvirke til udtømning af sekret fra endestykker og udførselsgange og beskriv dens udseende.

 

Q image thumb

Myoepitheliale celler. Det er affladede celler med lange forgrenede cytoplasmatiske udløbere, der omgiver endestykket.

A image thumb
33

Glandula submandibularis

Angiv hvilken kirteltype gl. submandibularis er.

 • lappedelt
 • forgrenet
 • tubulo-acinøs
 • sero-mukøs, men overvejende serøs spytkirtel

 

 

A image thumb
34

Glandula submandibularis

Angiv hvilken type endestykke der dominerer i gl. submandibularis.

De serøse endestykker

35

Glandula submandibularis

Beskriv et sero-mukøst endestykke og angiv hvor de serøse celler findes.

Som halvmåneformede kapper eller som rent serøse endestykker

A image thumb
36

Glandula submandibularis

Angiv om der findes indskudsstykker i gl. submandibularis.

Ja, men de er korte og ses sjældent

37

Glandula submandibularis

Benævn hvilke strukturer i gl. submandibularis der farves ved PAS-farvning.

 

Billedet er af præparat 30 fra microSDU

Q image thumb

Den mukøse del af de sero-mukøse endestykker

(Det mukøse farves lilla/rødligt)

38

Glandula sublingualis

Angiv hvilken kirteltype gl. sublingualis er.

 • Tubulo-acinøs og tubulær kirtel
 • Muko-serøs, men overvejende mukøs spytkirtel

 

A image thumb
39

Glandula sublingualis

Angiv hvilke typer endestykker der findes i gl. sublingualis og hvilken type der dominerer.

Muko-serøse ( de mukøse endestykker dominerer)

40

Glandula sublingualis

Beskriv opbygningen af et mukøst endestykke.

Vid lysning, affladet kerne, basale kerner, lyst, blæret cytoplasma

A image thumb
41

Glandula sublingualis

Angiv hvilke afsnit af udførselsgangsystemet der ses i et præparat af gl. sublingualis.

Udførselsgange, spytrør

42

Genopfriskning fra modul 1. 

 1. Tubulær kirtel betyder?
 2. Alveolær kirtel betyder?
 3. Hvad menes med acinært?
 4. Tubulo-acinøs kirtel betyder?

 

 

Q image thumb

 1. Tubulær kirtel: Rørformet endestykke
 2. Alveolær kirtel: Endestykkerne har form som små sække
 3. Acinært: Det sekretoriske endestykke har ydre form som en sæk, mens lumen er rørformet ⇒ gør at cellerne bliver kegleformet
 4. Tubulo-acinøs kirtel: Sekretoriske endestykker med både et tubulært og et alveolært/acinøst endestykke

 

Læs mere s.188-189 i Genesers (hvis du ikke har et liv)

A image thumb