Staphylococcus epidermidis & saprophyticus Flashcards Preview

Bakterier > Staphylococcus epidermidis & saprophyticus > Flashcards

Flashcards in Staphylococcus epidermidis & saprophyticus Deck (16):
1

Gram(staph epidermidis+saprophyticus)

Positiv

2

Form(staph epidermidis+saprophyticus)

Kokker

3

Kapsel(staph epidermidis+saprophyticus)

Polysakkarid

4

Lejring(staph epidermidis+saprophyticus)

Klaser

5

Størrelse(staph epidermidis+saprophyticus)

0,5-1,5 µm

6

Andet(staph epidermidis+saprophyticus)

Koagulase-negativ

Ingen sporedannelse

7

Ilt(staph epidermidis+saprophyticus)

Fakulativt anaerob

8

Mobilitet(staph epidermidis+saprophyticus)

Ubevægelige

9

Katalase(staph epidermidis+saprophyticus)

Positiv

10

Forekomst(staph epidermidis+saprophyticus)

S. epidermidis:

 • Forekommer almindeligt på huden og næsen

S. saprophyticus:

 • Findes på huden og i vagina og distalt i urethra.

11

Smittekilder(staph epidermidis+saprophyticus)

Person-person smitte gennem direkte kontakt eller eksponering for kontaminerede genstande.

Endogen infektion: De fleste infektioner skyldes patientens egne bakterier.

Mere end 50% af alle infektioner af katetere og shunt skyldes koagulase-negative staphs.

12

Virulensfaktorer/patogenese(staph epidermidis+saprophyticus)

Biofilm:

 • De koagulase-negative staphylokokker danner et polysakkarid-slimlag(biofilm) der binder dem til katetre og andre fremmedlegemer.
 • Det beskytter dem mod antibiotika og inflammatoriske celler.

13

Sygdomme/infektioner(staph epidermidis+saprophyticus)

S. epidermidis:

 • Infektioner ved fremmedlegemer:
  • 2) Endocarditis:
   • Infektion af kunstige hjerteklapper. 
   • Mulig bscessdannelse.
   • Kræver hurtig behandling.
   • Kan i sjældne tilfælde inficere naturlige beskadigede hjerteklapper
  • 2) Fremmedlegemer, fx proteser. Fx hofteled. Lokaliseret smerte og feber. Behandling udgøres af at indsætte et nyt led og antibiotikabehandling.
  • 3) Kan ved hjælp af katetre komme ind i blodbanen og ved svækkede patienter give anledning til sepsis, - kan også sprede sig til proteser hæmatogent.

S. saprophyticus:

 • Overvejende associeret med urinvejsinfektioner hos yngre kvinder og inefektioner hos immunsupprimerede=opportunistisk infektioner. Symptomatiske kvinder har smerte ved vandladning og pus i urinen.

14

Diagnose(staph epidermidis+saprophyticus)

Prøver fra blod og vævsprøver fra proteser. Dog kan prøver nemt forurenes, da den findes overalt.

Mikroskopi

Kulturdyrkning:

 • Kolonier er hvide.

Koagulasetest for at adskille fra aureus.

15

Behandling(staph epidermidis+saprophyticus)

S. epidermidis er ofte multiresistent og eneste behandling kan være intravenøs vancomycin --> Typisk ikke i DK.

Fjernelse af protese, kateter, shunt osv.

Urinvejsinfektioner med S. saprophyticus behandles efter resistensbestemmelse med gængse antibiotika.

16

Forebyggelse(staph epidermidis+saprophyticus)(staph epidermidis+saprophyticus)

Hygiejne, - meget vigtig ved fx indoperering af proteser.