Staw skroniowo-żuchwowy Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > Staw skroniowo-żuchwowy > Flashcards

Flashcards in Staw skroniowo-żuchwowy Deck (13):
1

Jakim stawem jest SSŻ pod katem budowy morfologicznej?

Kłykciowym parzystym

2

Co stanowi główkę SSŻ?

Pow. stawowa głowy żuchwy

3

Co stanowi panewkę SSŻ?

Dołek stawowy i guzek stawowy kości skroniowej

4

Czym pokryte są pow. stawowe SSŻ?

Chrząstką włóknistą.

5

Czy każda z dwóch komór SSŻ ma osobną błonę maziową? Co ona wyścieła i od której strony, a czego nie pokrywa?

Tak.
Wyściełają od wewnątrz błonę włóknistą, nie pokrywają krążka stawowego.

6

Jak na kości skroniowej i żuchwie przyczepia się torebka stawowa?

Na kości skroniowej- wzdłuż brzegów powierzchni stawowej (standard).

Na żuchwie- wzdłuż górnego brzegu dołka skrzydłowego 🐥, z tyłu nieco niżej, bo do szyjki żuchwy

7

Jakie znasz więzadła SSŻ? Na jakie dwie części dzieli się pierwsze z nich?

Skroniowo-żuchwowe (więzadło boczne i przyśrodkowe).
Klinowo-żuchwowe
Rylcowo-żuchwowe

8

Jak przyczepia się więzadło poboczne boczne (część boczna więzadła skroniowo-żuchwowego)?

Od wyrostka jarzmowego do bocznej i tylnej pow. szyjki żuchwy

9

Jak przyczepia się więzadło poboczne przyśrodkowe?

Od szczeliny skalisto-bębenkowej do przyśrodkowej i tylnej pow. szyjki żuchwy

10

Jak przyczepia się więzadło klinowo-żuchwowe?

Od kolca kości klinowej (KKK) i brzegów szczeliny skalisto-bębenkowej do przyśrodkowej pow. gałęzi żuchwy i języczka żuchwy 👅

11

Jak przyczepia się więzadło rylcowo-żuchwowe?

Od wyrostka rylcowatego do kąta żuchwy i tylnego brzegu gałęzi żuchwy.

12

Które więzadła SSŻ biegną z dała od niego, ograniczając tylko maksymalne jego ruchy?

Klinowo- oraz rylcowo-żuchwowe

13

Jakie ruchy wykonujemy w SSŻ?

Zawiasowe- piętro dolne (ruchy unoszenia i opuszczania żuchwy)
Saneczkowe- piętro górne (,bo na sankach zjeżdżamy z górki)- wysuwanie i cofanie
Żucia/mielenia/boczne- kombinacja obu poprzednich