Svamp + uppgifterna Flashcards Preview

Biologi 2 > Svamp + uppgifterna > Flashcards

Flashcards in Svamp + uppgifterna Deck (45):
1

Vad är svamp?

En egen grupp. Alltså inte en växt eller ett djur.

2

Är svampar en- eller flercelliga?

Mestadels flercelliga, men det finns undantag.

3

Svampar är heterotrofa. Vad betyder det?

Att de behöver konsumera organiska ämnen för att få energi.

4

Hur är svampar uppbyggda?

 • Hyfer
 • Fruktkropp
 • Cellvägg

5

Vad är hyfer?

Trådar under marken som bildar ett nätverk, mycel.

6

Vad är mycel?

Nätverket av hyfer under marken.

7

Vad är fruktkroppens funktion?

Könlig förökning.

8

Har svampar könlig eller könlös förökning?

Båda.

9

Vad finns i svampens cellvägg?

Kitin.

10

Hur delas svampar in?

 • "Algsvampar" - enklare uppbyggnad, ex: encelliga.
 • Sporsäckssvampar - har sporer i "säck", ex: murklor.
 • Basidiesvampar - har sporer i basidier, ex: hattsvampar.

11

Vad är flugsvamp för sorts svamp?

Basidiesvamp.

12

Vad har svampar för ämnesomsättning?

 • De är heterotrofa.
 • De är aeroba (finns dock undantag).
 • Deras energireserv består av glykogen.
 • Sänder ut enzym för att bryta ner större ämnen innan svampen tar upp det.

13

Vad innebär det att svampar är aeroba?

De behöver syre.

14

Vissa svampar är anaeroba. Vad innebär det?

Att de inte behöver syre.

15

Vad finns det för levnadssätt för svampar?

 • Nedbrytare
 • Parasit
 • Mutualism

16

Vad innebär det att vara nedbrytare?

 • Bryter ned och lever på energin från bindningarna i det döda organiska materialet.
 • Kräver syre.
 • Viktiga i ekosystemet.

17

Vad innebär det att vara parasit?

Lever på en annan organism (+- förhållande, bra för parasiten, dåligt för värden).

18

Ge exempel på parasiter.

Ticka (trädsvamp), mykos (fotsvamp).

19

Vad innebär ett mutualistiskt förhållande?

Båda drar nytta av förhållandet.

20

Ge exempel på mutualistiska förhållanden.

 • Lavar - två olika svampar och en alg.
 • Mykorrhiza - svamp och träd(rot).

21

Hur är en svamp uppbyggd?

 • Hyfer (trådar) som bildar mycel (nätverk av trådar) under marken
 • Har cellvägg med kitin (finns porer för kommunikation mellan celler)
 • Vid könlig förökning bildar vissa svampar fruktkropp

22

Vad kallas de grupper av svampar där kantareller respektive murklor ingår?

 • Kantarell – basidiesvamp
 • Murkla - sporsäckssvamp

23

Vad innebär det att jästsvamparna är fakultativt anaeroba, medan komagesvamparna är obligat anaeroba?

 • Fakultativ anaeroba klarar sig både med och utan syre.
 • Obligat anaeroba måste ha syrefri miljö.

24

Hur tar svampar upp större näringsämnen?

De tar enzymer utanför cellen, som bryter ner ämnet till mindre partiklar, sen tar de upp det via porerna i cellväggen genom aktiv transport.

25

Vilka tre levnadssätt kan svampar ha, samt vad innebär dessa?

 • Nedbrytare, lever på dött organiskt material
 • Parasit, lever på andra organismer som tar skada
 • Mutualism, lever med annan organism och båda drar nytta

26

Förklara hur en lav är uppbyggd!

Den har två delar:

 • mykobiont (svampdel)
 • fotobiont, fotosyntetiserande del (alg/blågrön bakterie)

27

Varför är det fördelaktigt för ett träd att leva i mykorrhiza med en svamp?

Svampen förenklar vatten- och näringsupptaget.

28

Hur kan svampar reagera på ljus?

 • Ljuset styr när fruktkropparna ska växa upp.
 • Finns även de som slungar sporer mot ljuset.

29

Vad har svamparna i gruppen Fungi imperfecti gemensamt?

De har inga fruktkroppar

30

Vad är skillnaden mellan asexuella och ”sexuella” sporer?

 • Asexuella bildas via mitosdelning
 • Sexuella bildas vid meios (könsdelning efter befruktning)

31

På vilka sätt är svamp bra för människan?

 • Mat
 • Producerar antibiotika
 • Bakning
 • Produktion av kemikalier
 • Forskning om celler & ämnesomsättning

32

Vilka soppsvampar kan ätas?

De som inte:

 • är röda på foten/sporlagret eller 
 • smakar illa

33

Vilka två olika konsistenser kan skivlingar ha?

Smulig eller trådig. 

34

Hur är kremlors konsistens?

 • Torra
 • Smuliga
 • Avger aldrig vätska vid brytning

35

Vilka kremlor bör ej ätas?

De som smakar skarpt. 

36

Hur är riskors konsistens?

Blöder - avger vätska då de bryts

37

Vilka riskor är ätliga?

Blodriskor - har morotsfärgad saft.

38

Vilka svampar, som inte tillhör soppsvampar eller skivlingar, är ätliga och saknar förväxlingssvamp?

 • Blek-rödgul taggsvamp
 • Stolt fjällskivling
 • Röksvampar
 • Fjällig bläcksvamp
 • Kantarell
 • Svart trumpetsvamp
 • Citrongul slemskivling

39

Vilka svampar bör ej plockas?

 • Fingersvampar (undantag druvfinger- och blomkålssvamp)
 • Vita svampar (undantag rök- och bläcksvamp)
 • Brunsporiga skivlingar
 • Stubbsvampar

40

Vilken sorts svamp tillhör majoriteten av de svampar vi plockar i skogen på hösten?

Basidiesvampar

41

Vad är brunrötesvampar?

Svampar som specialiserat sig på att bryta ned död ved. I första hand utnyttjar de cellulosan, vilket gör att ligninet blir kvar som bruna tärningar.

42

Vad är vitrötesvampar?

Svampar som specialiserat sig på att bryta ned död ved. I första hand utnyttjar de lignin, vilket gör att cellulosan blir kvar som vita trådar.

43

Varför dominerar svampar som nedbrytare i sura jordar?

För att de tål lägre pH-värde i marken än bakterier.

44

Hur går svampars könlösa förökning till?

 • Asexuella sporer (sporer som bildats genom mitos) 
 • "Delning" - mycelet kan slitas sönder i olika delar och bilda en "ny" svamp (genetisk kopia)

45

Hur går svampars könliga förökning till?

Sexuell spor (spor bildad genom meios) gror till ett mycel (n).