T. szczękowa Flashcards Preview

Głowa i szyja 3 > T. szczękowa > Flashcards

Flashcards in T. szczękowa Deck (32):
1

W jakim dole odchodzi t. szczękowa, na poziomie szyjki czego?

W dole zażuchwowym, na poziomie szyjki żuchwy

2

Jakie odcinki ma t. szczękowa i w jakich dołach one przebiegają?

Żuchwowy (dół żażuchwowy), skrzydłowy (dół podskroniowy), skrzydłowo-podniebienny (dół jednoimienny).

3

Jakie znasz odcinki t. szczękowej w jej części żuchwowej?

T. uszna głęboka
T. bębenkowa przednia
T. oponowa środkowa
T. zębodołowa dolna

4

Podaj zakres unaczynienia t. usznej głębokiejw

Przewód słuchowy zewnętrzny
Błona bębenkowa
Staw skroniowo-żuchwowy

5

Jakie naczynie wnika do jamy bębenkowej przez szczelinę skalisto-bębenkową?

Tętnica bębenkowa przednia

6

Przez jaki otwór t. oponowa środkowa wchodzi do dołu środkowego czaszki?

Przez otwór kolcowy

7

Jakie dwie gałęzie ma t. oponowa środkowa i co umerwiają?

Przednia (gałąź czołowa)- dół przedni i cześć środkowego
Tylna (ciemieniowa)- cześć środkowego i dol tylny

8

Podaj jeszcze trzy inne gałęzie t. oponowej środkowej

Gałąź oponowa dodatkowa
Gałąź skalista
T. bębenkowa górna

9

To teraz wymień wszystkie gałęzie t. oponowej środkowej (od odcinka żuchwowego t. szczękowej)

Gałąź czołowa
Gałąź ciemieniowa
Gałąź skalista
T. bębenkowa górna
T. oponowa dodatkowa


CCSOB

10

Jaką gałąź oddaje t. zębodołowa dolna przy wejściu do otworu żuchwy?

Gałąź żuchwowo-gnykową

11

Jaka jest jedna z końcowych gałęzi t. zębodołowej dolnej?

T. bródkowa

12

W ramach przypomnienia wymień gałęzie t. twarzowej w odcinku szyjnym

T. podniebienna wstępująca
T. podbródkowa
Gałąź migdałkowa

13

Z jaką gałęzią t. twarzowej zespolenie tworzy t. bródkowa (od zębodołowej dolnej, od szczękowej)?

Z t. podbródkową

14

Na jakie gałęzie dzieli się t. podbródkowa?

Na powierzchowną i głęboką

15

Przez jaki otwór t. bródkowa opuszcza kanał żuchwy?

Przez otwór bródkowy

16

Jakie znasz gałęzie t. zębodołowej dolnej na całym jej przebiegu w kanale kostnym?

Zębowe i dziąsłowe

17

Podaj gałęzie części skrzydłowej t. szczękowej

T. żwaczowa
Tt. skroniowe głębokie
Gałęzie skrzydłowe
T. policzkowa

18

Co, oprócz mm. żucia i m. policzkowego, zaopatrują gałęzie t. szczękowej w jej części skrzydłowej (leżącej zresztą w pierdolonym dole podskroniowym)?

Mm. mimiczne otoczenia szpary ust

19

Skąd pochodzą: t. bębenkowa górna, przednia i dolna?

Bębenkowa górna- gałąź t. oponowej środkowej (od szczękowej)

Bębenkowa przednia- gałąź t. szczękowej

Bębenkowa dolna- gałąź t. gardłowej wstępującej

20

Wymień gałęzie t. szczękowej w jej czesci skrzydłowo-podniebiennej

T. zębodołowa górna tylna
T. podoczodołowa
T. podniebienna zstępująca
T. kanału skrzydłowego
T. klinowo-podniebienna

21

Co unaczynia t. zębodołowa górna tylna?

Zęby trzonowe i przedtrzonowe wraz z dziąsłami

22

Przez jaką strukturę t. podoczodołowa wchodzi do oczodołu i przez co następnie w nim biegnie?

Przez szczelinę oczodołową dolną.
Biegnie w bruździe a następnie w kanale podoczodołowym

23

Jakie gałęzie oddaje t. podoczodołowa w kanale podoczodołowym?

Gałęzie oczodołowe (dla dolnych mm. gałki ocznej i gruczołu łzowego 💧)

Tt. zębodołowe górne przednie (dla siekaczy i kłów górnych z dziąsłami)

24

Przez co na twarz wychodzi t. podoczodołowa i tkanki jakich struktur unaczynia?

Przez otwór podoczodołowy.
Policzek, warga górna, powieka dolna, nos zewnętrzny (struktury, które unerwia n. V2😍😍😍).

25

W jakim kanale biegnie t. podniebienna zstępująca i na jakie 3 gałęzie sie w nim dzieli? Co te gałęzie zaopatrują?

W kanale skrzydłowo-podniebiennym, na t. podniebienną większa i 2 mniejsze. Zaopatrujo one podniebienie miękkie i twarde ofc

26

Za komunikacje czego odpowiada kanał skrzydlowo-podniebienny?

Za komunikacje dołu skrzydłowo-podniebiennego z jamą ustną.

27

Z czym zespala się t. kanału skrzydłowego?

Z gałęzią kanału skrzydłowego od t. sz. wew. oraz z t. gardłową wstępującą i t. rylcowo-sutkową (od usznej tylnej, od sz. zew.).

28

Co unaczynia t. kanału skrzydłowego (od szczękowej)

Trąbkę sluchowa, jamę bębenkowa i gorna cześć gardła

29

Komunikacje czego zapewnia otwór klinowo-podniebienny?

Dołu slrzydlowo-podniebiennego z jamą nosowa

30

Przez jaki otwór do jamy nosowej wchodzi t. klinowo-podniebienna?

Przez otwór klinowo-podniebienny

31

Na jakie gałęzie dzieli sie t. klinowo-podniebienna?

Na nosowe tylne boczne i nosowe tylne przegrody

32

Która cześć jamy nosowej unaczynia t. klinowo-podniebienna?

Tylno-dolną (TEDE JOŁ ELO)