Taal hoofdstuk 2 Flashcards Preview

Kira Taal > Taal hoofdstuk 2 > Flashcards

Flashcards in Taal hoofdstuk 2 Deck (10):
0

Eerste taalontwikkeling

Behaviorisme:
Imitatie, bekrachtiging (positieve feedback) en conditionering (beloning van goed gedrag)
Nativisme:
1 regel op alle woorden toepassen
Interactionele benadering:
Hoe beter het taalaanbod, hoe beter de taalverwerving verloopt.
Nieuw onderzoek:
Stimulering door volwassenen, feedback, van begrijpen naar gebruiken, taal en denken stimuleren elkaar en noodzaak (je hebt taal nodig om te functioneren)

1

Tweede taalontwikkeling

Interferentietheorie:
Ontwikkeling van het Nederlands
Universalistische theorie:
De fouten die kinderen maken komen zowel bij een talige als twee talige voor.
Interactionele benadering:
Aanbod, interactie en feedback.
Tweetalige opvoeding:
Kinderen krijgen vanaf hun geboorte 2 talen aangeboden.

2

Taal vorm
(Hoe je iets zegt)

Fonologie, morfologie en syntaxis

3

Taalinhoud
(Wat je zegt)

Semantiek

4

Taalgebruik
(Wanneer zeg je iets)
(Hoe zeg je iets), (kanjertraining)

Pragmatiek

5

Pragmatiek

Gebruik van taal

6

Prelinguale of preverbale periode
0 - 1 jaar

Huilen (eerste 6 weken)
Vocaliseren (6-20 weken)
Vocaal spel (4-6 maanden)
Brabbelen (vanaf 7 maanden)
Stille periode

7

Vroeglinguale periode
1 - 2,5 jaar

Eenwoordfase en tweewoordfase
Woorden gaan uitspreken
Symboolbewustzijn

8

Differentiatiefase
2,5 - 5 jaar

Taalkennis gaat verfijnen
Zinnen worden vollediger en correcter

9

Voltooiingsfase
5 - 9 jaar

Afwerking: lezen en schrijven