Temes 5 y 6 Flashcards Preview

Biologia > Temes 5 y 6 > Flashcards

Flashcards in Temes 5 y 6 Deck (37):
1

Perquè el sistema nerviós capti els estimuls i hi respongui adequadamente són necessaris

Els receptors sensorials, que són neurones que detecten els estímuls; i els efectors, conjunt de glàndules i músculs que executen les respostes.

2

Receptors sensorials tipus

L'olfacte: El nas i la boca tenen receptors olfactoris capaços de detectar estímuls químics. Els receptors olfactoris es troben a la pituïtària groga.
El gust: A la llengua, al paladar i a la faringe hi ha els receptors del gust. Sabor: notam gust, olor i textura.
La pell: la pell respon els estímuls mecànics, de pressió, tèrmics i de dolor.
L'ull: he fet la llum i el color
L'orella: detecta els sons, la posició i els moviments del cos

3

Cèl·lules ciliades

Transformen una força mínima que actua sobre el seu àpex en un senyal elèctric

4

Aparell locomotor

És el responsable del moviment del cos. Està format per ossos, els músculs esquelètics que els envolten, tendons i lligaments. L'aparell locomotor funciona de manera coordinada amb el sistema nerviós.

5

Funcions dels óssos

Protegir, sostenir el cos, moviment, medul·la vermella (fabrica sang)

6

Què són els tendons? I els lligaments?

Els tendons uneixen els músculs amb els ossos. Els lligaments uneixen els ossos amb els ossos.

7

La contracció

La contracció consisteix en l'escurçament i relaxació posterior de les fibres dels músculs gracies a un impuls nerviós.

8

La destresa d'un múscul

La destresa d'un múscul depèn del nombre d'unitats de contracció que són estimulades per una neurona, quan més baix sigui aquest número, la destresa serà menor.

9

Músculs segons el tipus de contracció

Voluntaris i involuntaris

10

Músculs segons el moviment

Flexors i extensors (flexionar i estirar)
Pronadors i supinadors (moviment de rotació cap endins i cap enfora)
Abductors i adductors (allunyament i acostament)

11

L'esquelet

Axial i apendicular

12

Tipus d'ossos

Plans, curts i llargs

13

Tipus d'articulacions

Immòbils, semimòbils i mòbils

14

Equinç

És l'estirament dels lligaments o tendons que subjecten les articulacions

15

Fractura

Rompiment de l'os

16

Rampes

Després d'una contracció el múscul no es pot relaxar

17

Escoliosi

Desviació lateral de la columna

18

Funció aparell reproductor masculí

És l'encarregat de produir els espermatozoides, les hormones sexuals i el semen

19

Luxació

Desplaçament de l'os

20

Testicles:

Glàndules que fabriquen els espermatozoides i la testosterona. Es situen a l'escrot.

21

Vies genitals

Epídidim i conductes deferents

22

Glàndules annexes

Pròstata, vesicules seminals i les glàndules de cowper. Aporten nutrients i sals minerals als espermatozoides.

23

Els espermatozoides poden seguir dos camins dins el testicle:

Es poden anar per els tubs o transformarse en molècules.

24

Funcions de l'aparell reproductor femení

S'encarrega de produir els òvuls i les hormones sexuals femenines. És on té lloc la fecundació i el desenvolupament del fetus. El formen els ovaris, les vies genitals i la vulva

25

Ovaris

Produeixen els òvuls, els estrògens i la progesterona

26

Vies genitals femenines

Les trompes de Fal·lopi, l'úter i la vagina

27

Vulva

Està formada pels llavis majors i els llavis menors, que protegeixen l'orifici vaginal, l'orifici uretral i el clítoris.

28

Òvuls (producció, definició)

Els òvuls es produeixen els ovaris, en unes estructures arrodonides anomenades fol·licles. Es formen a l'embrió des d'un principi però no maduren fins l'adolescència. L'òvul madura cada 28 dies.
Els òvuls són cèl·lules grosses i el Seu citoplasma conté abundants substàncies nutritives per al futur embrió.

29

Folicle ovàric:

Cos que envolta l'òvul, el fa madurar i forma estrogens. Una vegada el fol·licle allibera l'òvul es converteix en un cos luti que genera progesterona per l'úter.

30

Objectiu del cicle reproductor femení

Tenir la matriu preparada per si es produeix una fecundació

31

Cons i bastons

Bastons: molt sensibles a la llum i no més permeten veure en blanc i negre
Cons: permeten veure els color i necesiten molta llum

32

Condó

Funda prima de goma que preveeix de quedarte embarassada i de les enfermetats venèries

33

MTS

Malalties de transmissió sexual són les malalties infeccioses greus en les quals el contagi es produeix durant les relacions sexuals. Les més comunes són: la sida, l'hepatitis B, la sífilis, la gonorrea, l'herpes genital i el virus el papil·loma humà

34

Òrgans encarregats de protegir l'embrió

L'amni (membrana on es troba suspés l'embrió, que forma el líquid amniòtic, que el banya i el protegeix de cops i vibracions)
La placenta (connecta l'embrió amb la paret de l'úter de la mare a través del cordó umbilical)

35

Diferències entre inseminació artificial i fecundació in vitro

La inseminació artificial és fa dipositant els espermatozoides directament a l'úter de la mare, en canvi, a la fecundació in vitro, s'extreu un o més òvuls de la mare i fecundar-los al laboratori.

36

Tipus de mètodes anticonceptius:

Barrera (condó), hormonals (píldora), mecànica (DIU), químics (espermaticides) i quirúrgics (vasectomia).

37

Duració ovulació i menstruació

4 ovulació 5 menstruació