Tentti 2017 Flashcards Preview

Kliininen Mikrobiologia > Tentti 2017 > Flashcards

Flashcards in Tentti 2017 Deck (43)
Loading flashcards...
1

Virusten lipidivaippa

a) muodostuu usein solumembraanista kun viruspartikkelit kuroutuvat irti solusta
b) sisältää myös kapsidiproteiineja
c) estää viruksen inaktivaation detergenteillä
d) sisältää myös nukleoproteiineja
e) sisältää myös viruksen soluun kiinnittäviä proteiineja

a) muodostuu usein solumembraanista kun viruspartikkelit kuroutuvat irti solusta

e) sisältää myös viruksen soluun kiinnittäviä proteiineja

2

Virusinfektio

a) aiheuttaa kaikissa infektoituneissa henkilöissä virukselle tyypillisiä oireita
b) aiheuttaa soluviljelmissä ns. sytopaattisen efektin
c) infektoi aina kaikki kohtaamansa solut
d) on riippuvainen virukselle spesifisestä reseptorista solun pinnassa
e) infektoi ainoastaan soluja, joiden pinnassa on MHC-molekyyli

b) aiheuttaa soluviljelmissä ns. sytopaattisen efektin

d) on riippuvainen virukselle spesifisestä reseptorista solun pinnassa

3

Seuraavista väittämistä pitävät paikkaansa:

a) Hepatiitti B-virus kuuluu pikornaviruksiin
b) Poliovirus kuuluu pikornaviruksiin
c) Echovirukset eivät ole pikornaviruksia
d) Pikornavirukset ovat vaipallisia
e) Pikornaviruksilla on positiivisäikeinen RNA-genomi

b) Poliovirus kuuluu pikornaviruksiin

e) Pikornaviruksilla on positiivisäikeinen RNA-genomi

4

Poliorokotteista

a) IPV-rokote on tehokkaampi kuin OPV-rokote
b) Sekä IPV että OPV sisältävät eläviä heikennettyjä viruksia
c) Suomessa käytössä on IPV-rokote
d) OPV-rokote voi aiheuttaa kliinisen infektion immuunisupressoiduille potilaille
e) OPV-rokotteen säilyvyys on parempi kuin IPV-rokotteen

a) IPV-rokote on tehokkaampi kuin OPV-rokote

c) Suomessa käytössä on IPV-rokote

5

Influenssa A virus

a) omaa sirkulaarisen RNA-genomin
b) epidemiat perustuvat viruksen antigeeniseen muunteluun
c) H ja N ovat viruksen nukleoproteiineja
d) uudenlaista H-molekyyliä koodaavan geenin ilmestyminen virukseen aiheuttaa, etteivä aiemmat infektion indusoimat vasta-aineet pysty neutraloimaan virusta
e) rokote valmistetaan elävästä heikennetystä viruksesta

b) epidemiat perustuvat viruksen antigeeniseen muunteluun

d) uudenlaista H-molekyyliä koodaavan geenin ilmestyminen virukseen aiheuttaa, etteivä aiemmat infektion indusoimat vasta-aineet pysty neutraloimaan virusta

6

Parainfluenssavirus

a) kulkee yleensä influenssa A:n seuralaisena
b) tehokasta rokotetta ei ole olemassa
c) tyypillisin oire on laryngiitti
d) tunnetaan myös respiratory syncytial-viruksen nimellä
e) aiheuttaa exanthema subitumin eli vauvarokon

b) tehokasta rokotetta ei ole olemassa

c) tyypillisin oire on laryngiitti

7

Herpesvirukset

a) jaetaan kolmeen ryhmään, jotka sisältävät mm. Herpes simplex, vesirokko- ja enterorokkovirukset
b) jäävät elimistöön infektion jälkeen loppuelämäksi
c) ovat kaksisäikeisiä vaipallisia DNA viruksia
d) eivät ole merkittäviä ihmisten syöpäkasvainten muodostumisessa
e) omaavat käänteiskopioijaentsyymin

b) jäävät elimistöön infektion jälkeen loppuelämäksi

c) ovat kaksisäikeisiä vaipallisia DNA viruksia

8

Sytomegalovirus

a) on saatu rokotuksilla pääosin eliminoitua
b) aiheuttaa Kaposin sarkooman immunosupressiopotilailla
c) tunnetaan myös nimellä HEV-C, ihmisen enterovirus C
d) aiheuttaa usein perinataalisen infektion
e) infektio on yleensä oireeton

d) aiheuttaa usein perinataalisen infektion

e) infektio on yleensä oireeton

9

Varicella-zoster virus

a) kuuluu enteroviruksiin
b) aiheuttaa vyöruusun
c) aiheuttaa vesirokon
d) aiheuttaa vauvarokon
e) infektoi yleensä jo vastasyntyneen

b) aiheuttaa vyöruusun

c) aiheuttaa vesirokon

10

Seuraavista hepatiittiviruksia koskevista väittämistä pitävät paikkaansa:

a) kuuluvat RNA-viruksiin
b) kroonisia infektioita aiheuttavat hepatiitti A ja C-virukset
c) hepatiitti C on yleisin virushepatiitti Suomessa
d) hepatiitti E-virus infektoi ainoastaan yhdessä hepatiitti A:n kanssa
e) hepatiitti B jää useammin krooniseksi lapsilla kuin aikuisilla

c) hepatiitti C on yleisin virushepatiitti Suomessa

e) hepatiitti B jää useammin krooniseksi lapsilla kuin aikuisilla

11

B-hepatiittidiagnostiikan serologisista testeistä pitää paikkaansa

a) positiivinen HBsAb merkitsee aktiivista infektiota
b) Positiivinen HBsAb voi merkitä rokotusvastetta
c) Positiivinen HBeAb tarkoittaa suurta tarttumisvaaraa
d) HBsAg ja HBeAg eivät voi olla positiivisia yhtä aikaa
e) positiivinen totaali HBcAb merkitsee joko sairastettua tai kroonista hepatiitti B infektiota

b) Positiivinen HBsAb voi merkitä rokotusvastetta

e) positiivinen totaali HBcAb merkitsee joko sairastettua tai kroonista hepatiitti B infektiota

12

Paikkaansa pitää:

a) HIV infektoi CD4-positiivisia soluja
b) CD8-positiiviste lymfosyyttien määrän väheneminen kuvastaa immuunikadon etenemistä HIV-infektiossa
c) CCR5 on HIV:n ko-reseptori
d) Immuunikadon kehittymistä HIV-infektiossa ei voida estää lääkehoidolla
e) Rokotuksella voidaan estää HIV infektion tarttuminen

a) HIV infektoi CD4-positiivisia soluja

c) CCR5 on HIV:n ko-reseptori

13

Paikkaansa pitää:

a) astrovirukset ovat yleisin gastroentriittiä aiheuttava virusryhmä
b) lapsuusiän norovirusinfektiot voidaan ehkäistä rokotuksilla
c) adenovirukset voivat aiheuttaa gastroentriittiä lapsilla
d) rotavirus on yleisempi gastroentriitin aiheuttaja kuin norovirus
e) kosketustartunta on yleisin noroviruksen tartuntatapa

c) adenovirukset voivat aiheuttaa gastroentriittiä lapsilla

e) kosketustartunta on yleisin noroviruksen tartuntatapa

14

Prionit

a) ovat pieniä RNA-molekyylejä
b) lisäävät syöpäkasvainten aggresiivisuutta
c) aiheuttavat ns. spongiformisia enkefalopatioita
d) aiheuttavat aivokasvaimia immunosupressoiduissa potilaissa
e) taudin todennäköisyys on riippuvainen prionigeenin polymorfismista

c) aiheuttavat ns. spongiformisia enkefalopatioita

e) taudin todennäköisyys on riippuvainen prionigeenin polymorfismista

15

Papilloomavirukset

a) aiheuttavat syyliä iholla ja limakalvoilla
b) piilevät latentteina selkäytimen dorsaaliganglioissa
c) HPV tyypit 16 ja 18 aiuheuttavat suurimman osan kohdunkaulan syövistä
d) toimivaa rokotetta näitä kohtaan ei ole
e) stimuloivat kasvunrajoiteproteiinien toimintaa

a) aiheuttavat syyliä iholla ja limakalvoilla

c) HPV tyypit 16 ja 18 aiuheuttavat suurimman osan kohdunkaulan syövistä

16

Rabies

a) tarttuu useimmin kontaktista villieläimiin
b) on estettävissä vielä pureman ja tartunnan tapahduttua
c) ei ole tavattu Suomessa toisen maailmansodan jälkeen
d) lepakko kuuluu levittäviin eläimiin
e) kuolleisuus on alle 50% länsimaisessa tehohoidossa

b) on estettävissä vielä pureman ja tartunnan tapahduttua

d) lepakko kuuluu levittäviin eläimiin

17

Puumalavirus

a) kuuluu arboviruksiin
b) aiheuttaa myyräkuumeen
c) infektion jälkeen ihottuma puhkeaa kolmantena päivänä
d) infektion oireena usein myös taittohäiriö silmässä
e) infektion oireet katoavat nopeasti muutamassa päivässä

b) aiheuttaa myyräkuumeen

d) indektion oireena usein myös taittohäiriö silmässä

18

Puutiaisaivokuume

a) aiheuttajana on sindbis-virus
b) on saman puutiaislajin levittämä kuin borreliainfektio
c) on yleisempi kuin borreliainfektio
d) tautitapaukset ovat peräisin lähinnä Kaakois-Aasiasta
e) on estettävissä rokotuksella

b) on saman puutiaislajin levittämä kuin borreliainfektio

e) on estettävissä rokotuksella

19

Keltakuume

a) esiintyy laajemmin trooppisilla alueilla kuin Dengue
b) rokotetta ei ole pystytty kehittämään
c) aiheuttaa mm. maksavaurioita
d) aiheuttajana on hyttysen levittämä flavivirus
e) apina on välttämätön väli-isäntä taudin leviämisessä

c) aiheuttaa mm. maksavaurioita

d) aiheuttajana on hyttysen levittämä flavivirus

20

Mitkä seuraavista rokotteista sisältävät eläviä viruksia

a) Hepatiitti B-rokote
b) Papilloomavirus (HPV)-rokote
c) Influenssarokote
d) MPR- rokote
e) Rotavirus- rokote

d) MPR- rokote

e) Rotavirus- rokote

21

Mitkä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa

a) komplementti muodostuu liukoisista proteiineista
b) perna tuottaa komplementin komponentteja
c) komplementti vaikuttaa ekstrasellulaarisessa tilassa
d) komplementin tärkein tehtävä on muodostaa solutuhokompleksi
e) CRP voi aktivoida komplementtia

b) perna tuottaa komplementin komponentteja

d) komplementin tärkein tehtävä on muodostaa solutuhokompleksi

22

Komplementtijärjestelmän toimintoihin kuuluu

a) immunoglobuliinien luokanvaihto
b) bakteerien opsonisaatio
c) luokka 1 MHC-molekyylien ekspression tehostaminen
d) antigeenien pilkkominen
e) solujen tuhoaminen

b) bakteerien opsonisaatio

e) solujen tuhoaminen

23

Tollin kaltaiset reseptorit (TLR)

a) sijaitsevat solujen pinnalla
b) sijaitsevat solujen sisällä
c) sitoutuvat mikrobeihin ja ohjaavat ne lysosomeihin
d) voivat esiintyä liukoisina reseptoreina
e) sitovat komplementin proteiineja

a) sijaitsevat solujen pinnalla

b) sijaitsevat solujen sisällä

24

Mitkä pitävät paikkaansa:

a) IgA voi aktivoida komplemetin
b) IgM-luokan vasta-aineet ovat yleisin vasta-ainetyyppi verenkierrossa
c) Vasta-aineet opsonisoivat patogeeneja tarttumalla C3b:hen
d) vasta-aineet voivat aktivoida NK-soluja
e) IgG-luokan vasta-aineet voivat tarttua Fc-reseptoreihin


d) vasta-aineet voivat aktivoida NK-soluja

e) IgG-luokan vasta-aineet voivat tarttua Fc-reseptoreihin

25

Klonaalinen selektio

a) on perustana spesifisen opitun immuunivasteen syntymiselle
b) tapahtuu sekä T- että B-soluissa
c) tarkoittaa tiettyjen tuumorisolujen kykyä välttää immuunivaste
d) merkitsee sopivien luovuttaja-vastaanottajaparien löytämistä elinsiirrossa
e) synnyttää kroonisen infektion

a) on perustana spesifisen opitun immuunivasteen syntymiselle

b) tapahtuu sekä T- että B-soluissa

26

Antigeenia esittelevät solut (APC)

a) ekspressoivat MHC luokka 2 molekyylejä pinnallaan
b) ovat fagosytoivia soluja
c) niitä ei löydy ihosta
d) erittävät interleukiini-2:ta
e) stimuloivat B-soluja

a) ekspressoivat MHC luokka II molekyylejä pinnallaan

b) ovat fagosytoivia soluja

27

Immunoglobuliinimolekyylin

a) Fc-osa sitoo spesifistä antigeenia
b) Fab-osa sitoo spesifistä antigeenia
c) Fab-osia on kaksi kappaletta molekyylin perusyksiköissä
d) Fab-osa kiinnittyy monosyyttiin ja tehostaa fagosytoosia
e) Fc-osa määrää vasta-aine affiniteetin

b) Fab-osa sitoo spesifistä antigeenia

c) Fab-osia on kaksi kappaletta molekyylin perusyksiköissä

28

HLA- molekyylit

a) ovat sytokiineja, jotka voimistavat fagosytoosia
b) ovat B-lymfosyyttien antigeenintunnistusreseptoreita
c) jaetaan luokan I ja II molekyyleihin
d) puuttuvat kateenkorvan epiteelisoluista
e) sitovat antigeenisia peptidejä polymorfiseen uurteeseensa

c) jaetaan luokan I ja II molekyyleihin

e) sitovat antigeenisia peptidejä polymorfiseen uurteeseensa

29

Sytokiinit

a) vaikuttavat kukin spesifisesti vain yhteen solutyyppiin
b) voivat omata keskenään samankaltaisia vaikutuksia
c) voivat vaikuttaa autokriinisesti, parakriinisesti tai endokriinisesti
d) vaikuttavat ainoastaan välittömässä läheisyydessä oleviin naapurisoluihin
e) vaativat toimiakseen HLA-yhteensopivuuden

b) voivat omata keskenään samankaltaisia vaikutuksia

c) voivat vaikuttaa autokriinisesti, parakriinisesti tai endokriinisesti

30

T-solut

a) tuottavat immunoglobuliineja
b) niillä on solukalvollaan pinta-immunoglobuliini
c) tunnistavat natiivin, kokonaisen antigeenin
d) tunnistavat pienen fragmentin antigeenista
e) erittävät interleukiini-2:ta aktivoiduttuaan

d) tunnistavat pienen fragmentin antigeenista

e) erittävät interleukiini-2:ta aktivoiduttuaan