The Shortest History of Europe (Simms) Flashcards Preview

Historie > The Shortest History of Europe (Simms) > Flashcards

Flashcards in The Shortest History of Europe (Simms) Deck (13):
1

Den europeiske sivilisasjonen er unik ved at den er...

...den eneste sivilisasjonen som har satt preg på resten av verden

2

Den europeiske sivilisasjonen satte preg på resten av verden ved...

 • ...erobringer og bosettinger
 • ...økonomisk makt
 • ...ideers makt
 • ...vitenskap og teknologi
 • ...å ha ting som alle andre ønsket seg

3

Fra begynnelsen av var den europeiske sivilisasjonen bygget opp og sammensatt av tre elementer

 1. Gresk og romersk kultur fra antikken
 2. Kristendommen
 3. De germanske krigernes kultur

4

Kristendommens røtter

En utvekst på jødenes religion, jødedommen

5

Antikkens Hellas ga Europa...

 • filosofi
 • kunst og litteratur
 • matematikk
 • vitenskap og medisin
 • ideer om politikk

6

Antikkens Hellas var ikke én stat

Bygd opp av en mengde små stater, bystater

7

Bystatens geografiske struktur

En by med jordbruksland rundt; alle kunne gå inn til bykjernen i løpet av en dag

8

Det var i disse små bystatene at...

...de første demokratiene oppstod

9

Bystatene var ikke representative demokratier

Alle mannlige borgere samlet seg på ett sted for å diskutere samfunnsspørsmål, stemme over lover og fatte politiske vedtak direkte

10

En vikrning av at bystatene vokste i folketall

Bystater sendte mennesker for å starte kolonier i andre deler av Middelhavet

11

Romerne var bedre enn grekerne når det gjaldt...

 • Kamp
 • Lov
 • Ingeniørkunst

12

Geometri (en gresk oppfinnelse)

Begynner med et par grunnleggende definisjoner og bygger på disse

13

Punktet (geometri)

Har sted, men ikke størrelse