Thoraxkirurgi - Lunge- og øsofaguscancer - forelæsning Flashcards Preview

9. semester > Thoraxkirurgi - Lunge- og øsofaguscancer - forelæsning > Flashcards

Flashcards in Thoraxkirurgi - Lunge- og øsofaguscancer - forelæsning Deck (17):
1

Forekomst af øsofagus og cardiacancer pr. år?

876 tilfælde. 5-års overlevelse på 40 % intenderet kurativ behandling ved operation. Kemo-stråle 12 %.

2

Disponerende faktorer til øsofaguscancer?

Alder (medianalder over 67 år)
Køn (mænd/kvinder, 3/1)
Rygning
Alkohol
GERD
Akalasi

3

Symptomer?

Synkebesvær, smerter (odynofagi, typisk pga. forøget dilatation af øsofagus), vægttab, træthed, hæmatemese, hæshed (recurrens-parese), hoste efter synkning.
Tegn på affektion af lungerne: pneumoni, pleuraeffusion (ved fisteldannelse).
Horners syndrom: ptose, enoftalmus, Miosis (pupil kontraktion), Anhidrose (nedsat svedproduktion lokalt).

4

Typer af øsofaguscancer?

Planocellulær karcinomer: pladecelleepithel (oralt i øsofagus)
Adenokarcinom: udgår fra cylinderepithel (analt i øsofagus)
Cardia-cancer: oftest adenokarcinom lige efter GEJ (i mavemunden/cardia).

5

Stadier af øsofaguscancer?

Stadium I - tumor invaderer lamina propria eller submucosa, ingen lymfeknude- eller fjernmetastaser
Stadium IIA - tumor invaderer muscularis propria evt. også adventitia, ingen lymfeknude- eller fjernmetastaser
Stadium IIB - tumor invaderer lamina propria, submucosa eller muscularis propria, og der er regionale lymfeknudemetastaser
Stadium III - tumor invaderer adventitia eller omliggende strukturer og der er regionale lymfeknudemetastaser
Stadium IV - fjernmetastaser

6

Udredning af øsofaguscancer?

Teknisk operabilitet: gastroskopi, CT, PET-CT (evt. MR, laparoskopisk UL eller endoskopisk UL)
Fysiologisk operabilitet: Lungefunktion, komorbiditet (PS-score) og kardiologisk vurdering (kan pt. tåle OP?).

7

Vævsersatning ved øsofaguscancer?

Ventrikel-interponat: vigtigt at bevare blodforsyningen fra a. gastroepiplorica, ellers dør interponat. Typisk laves "side-to-end" anastomose.
Kolon-interponat: typisk fra hø. kolon (andetvalg hvis ikke ventrikel kan bruges, eller hvis der opstår komplikationer til ventrikel-interponat). Vigtigt med tilstrækkelig blodforsyning.
Tyndtarms-interponat: Vigtigt med tilstrækkelig blodforsyning!

8

Operationstyper ved øsofaguscancer?

Åben: Lapratomi + torakotomi
Hybrid: Laparoskopi + torakotomi
Lukket: Laparoskopi
OBS: den mindst traumatiske operation forøger overlevelsen.

9

Komplikationer?

Almene: Pulmonale, kardielle, infektioner
Specifikke: anastomoselækage (giver ofte indlæggelse i 6-8 uger), nekrose af interponat, pylerusstenose.

10

Palliativ behandling af øsofaguscancer?

Stentbehandling, ballondilatation, ekstern stråling.

11

Disponerende faktorer til lungecancer?

Alder (medianalder over 67 år)
Rygning (90 % af alle patienter)

12

Overlevelse for lungecancer?

Meget stadieafhængigt. Generelt bliver overlevelsen på 5 år fra 50 % til 15 %.

13

Typer af lungecancer?

NSCLC: ofte neuroendokrin (opdages oftest først sent)
SCLC: typisk pga. rygning

14

Forskel på cTNM og pTNM?

cTNM: Klinisk stadie, vurderes fra CT eller andet billeddiagnostik
pTNM: Patologisk stadie, vurderes fra resektat

15

Udredning ifht. operabilitet ved lungecancer?

Teknisk operabilitet: gastroskopi, CT, PET-CT (evt. MR, laparoskopisk UL eller endoskopisk UL)
Fysiologisk operabilitet: Lungefunktion, komorbiditet (PS-score) og kardiologisk vurdering (kan pt. tåle OP?).
15-30 % bliver opereret (omkring 1000 pr. år)

16

Operationstyper ved lungecancer?

Åbne: Anterior, posteriolateral
70-80 % opereres thorakoskopisk på AUH.
Resektioner: sker typisk i de enkelte lobi i lungerne (det er særligt for at reducere recidivrisiko).
Segmenter:
Udvidede resektioner sker ved spredning til naboorganer (perikardie, thoraxvæg)

17

Komplikationer ved pneunektomi?

Reduceret overlevelse pga. patienter med allerede nedsat lungefunktion.
Øget belastning af særligt hø. ventrikel.
AMI
Embolier, apopleksia cerebri.
Lungeødem
Infektioner
Blødning
Sekretstagnation.