TOEFL Words Flashcards Preview

Uncategorized > TOEFL Words > Flashcards

Flashcards in TOEFL Words Deck (96):
1

  Şoven

Jingoist

2

  Çapkın

Lothario

3

 uyumsuz  - başına buyruk

 

Maverick

Greatest Maverick is OSHO

4

kadın peşinden koşan erkek

 

Philanderer

Selahattin ve Orcun en buyuk Philanderer olarak Philadelphia ya gitmisler

5

Intikam Tanricasi - Intikam - Adil Ceza

Nemesis

6

ağır eleştiri

 

Philippic

eleştirilerinden dolayi Devlet Philippic Bahceli adini almis

7

Zorba - Zorla Yola Getiren

 

Procrustean

Esad Mualifleri Zorla yola getirdigi icin Protestan oldugunu aciklamis Yani Procrustean

8

değişken - dönek

Protean

9

Hayalperest
Don Kişot gibi

Quixotic

10

Suratsız
Soğuk

Saturnine

11

Halsiz
Tembel
Miskin
Mıymıntı

Slugissh

12

Kasvetli
Karanlık
Hüzünlü

 

Gloomy

London is a Gloomy city

13

Gramer yanlışı
Dilbilgisi hatası
Görgüsüzlük
 

Solecism

Kuraldışılık

Gulistan is the Symbol of Solecism

14

Zevk düşkünü
Hovarda

 

 

Sybarite

Thats Him  - New lover Cyber dunyadan

15

Zevksiz
Bayağı

 

 

Tawdry

Coraplarini Dry Clean yapan Gulistan tam bir tawdry

16

Ekşice
Mayhoş
Acı

Acidulous

17

Para canlısı
 

Avaricious

Tamahkâr
Paragöz

 

MG Avarlardan gelmis

18

Uğursuz
Kötü niyetli
 

Baleful

Zararlı

Bale Yapanlarin ayagi kirilir, baska is tutturamazlar

19

Kavgacı
Mücâdeleci

 

Bellicose

RT kavgaci because deli

20

Aksi
Huysuz
Safra ile ilgili (Od)

 

Bilious


Bilious Virjin

21

Kendini beğenmiş
 

Bumptious

Kibirli
Ukalâ

Kendini begenmis Bamp diye yere yuvarlandi

22

Kusur bulan
 

 

Captious

Captious S Y Hemen olumsuz bir hareketi kapar

Kılı kırk yaran 

Yanıltıcı - Asılsız

23

Vahşi
Ters
Kaba

 

Churlish


K D Kurdish kurlish

24

Müsamahakâr
Hoşgörülü

 

 

Complaisant

A O is the most Complaisant person

25

Pişman

 

Contrite

Kont eşiyle ride  yapmadigi icin pişman oldu

26

Korkak
Namert

 

Craven

Fearless Craven

27

Güler yüzlü
Neşeli

 

 

Debonair

Debonair HNF

28

Ağlayan
Sulugöz

Lachrymose

29

Dostluk
Yoldaşlık
Arkadaşlık

Camaraderie

30

Gizli
Gizli kapaklı
 

Clandestine

Saklı  Mr. Clandestine , Mr. Mistery

31

Ülkeler arasında huzur

 

Detente

Yunanistan Turkiye Dentsitler  cadirda Bulusma yapmis 2 Ulke Detente duruma gelmiş

32

Inat
Hırçınlık
Inatçılık

Obstinacy

33

Kademe
Diziliş

Echelon

34

Birlik duygusu
Ekip halinde çalışma ruhu

Esprit de corps

35

Birlikte takılmak
 

Hobnob (f)

Beraber vakit geçirmek
Samimi olmak

36

Irtibat
 

Liaison

Bağlantı
Ilişki
Yasak aşk

37

Uzlaşma
 

Rapprochement

Yeniden dost olma
Barışma

38

Marifet gösterisi
 

Bravura

Çalması marifet isteyen müzik parçası

Brave sanatci vura vura parcayi çaldi

39

Kalın sesli kadın sanatçı

Contralto

40

Artarak

Crescendo

41

Fırtına
Bora
 

Gale

Şiddetli rüzgâr

Garetth Bale - Berath Gale 

42

Tiz erkek sesi
Öfkeyle bağırma

Falsetto

43

Çok hızlı
Çok kuvvetli çalınacak kısım

Fortissimo

44

Karışık iş
 

İmbroglio

Karmaşık durum
Anlaşmazlık

45

Yavaş çalınan parça

Largo

46

Opera metni

Libretto

47

Belirsizlik
 

Limbo

Cehennemin sınırındaki yer
Muallak

48

Top atışı ile selâmlama
 

Salvo

Bombardıman
Alkış yağmuru
Baştan savma
Kaçamak

49

Kesik kesik
Kısa ve güçlü olarak

Staccato

beat of rain

50

Kan davası

Vendetta

51

Şirret
Cadaloz
Kadın savaşçı

Virago

52

Sekreter
Kâtip

Amanuensis

53

Kilise görevlisi
 

Beadle

Tören asasını taşıyan kimse

54

Böcekbilimci

Entomologist

55

Dahiliyeci

Internist

56

Mücevher ustası
Oymacı

Lapidary

57

Göz doktoru

Ophthalmologist

58

Kuşbilimci

Ornithologist

59

Kırıkçı

Osteopath

60

Gögüs Hastalıkları Doktoru

Pharyngologist

61

Yakışıklı genç
Züppe

Adonis

62

Kalkan
Koruma
Siper

Aegis

63

Içki alemi
Ayyaş
Şarap tanrısı Baküs'e tapan kimse

Bacchanal

64

Kötü olayları önceden haber veren kimse

Cassandra

65

Hırs
Açgözlülük

Cupidity

66

Suyılanı
Çok başlı yılan

Hydra

67

Yanardöner
Oynadıkça renk değiştiren

Iridescent

68

Uzun ve maceralı yolculuk

Odyssey

69

prototip  ilk örnek

archetype

70

korkuyu bilince cikarma

catharsis

 

71

salgın hastalıklar bilimi

epidemiology

72

bilinçaltı

subliminal

73

meraklı  bağımlı

aficionado

- sigara meraklisi gibi

74

bolluk  zengin maden yatağı, refah

bonanza

75

gözü dönmüş kimse

desperado

 umutsuz kimse çılgın

76

büyük çiftlik

hacienda

77

kement

lariat

78

çıkmaz ayın son Çarşambası

manana

79

dönek, hain

renegade

80

boğa güreşçisi

torero

81

tarih hatası  tarihini karıştırma

anachronism

82

hemen

anon

çok geçmeden bir an önce, derhal, şimdi

83

savaştan önceki 

antebellum

(occurring in the southern U.S. during the time before the American Civil War)

84

atalara çekme

atavism

85

alâmet  kehanet

 

augury

Augur was a  priest interpret will of gods

86

Günlük, her günkü 

 

diurnal

Diurnal cycle, any pattern that recurs daily

87

çok uzun zaman  sonsuzluk, ebediyet

eon

88

geçici  fani

ephemeral

89

üç yüzüncü yıldönümü

tercentenary

90

çağ  dönem 

epoch

period, term, semester cycle

91

bitişik olmak

abut

92

felâket  afet

bane

catastrophe, calamity, bane, misfortune

93

lütfetmek  alçakgönüllülük yapmak

deign

94

hem de  dahi

 

eke

also, besides, in addition

95

matem çanı  ölüm haberi

knell

96

ölçmek  bölüştürmek

 

mete

allocate, divide ,measure, gauge