TOPLOTNI PASOVI IN PODNEBNI TIPI Flashcards Preview

Geografija > TOPLOTNI PASOVI IN PODNEBNI TIPI > Flashcards

Flashcards in TOPLOTNI PASOVI IN PODNEBNI TIPI Deck (8)
Loading flashcards...
1

Kaj so toplotni pasovi?

So velikanska območja, ki se v obliki pasov raztezajo okoli planeta.

2

Tropski pas ali vroči pas:
- temperatura,
- padavine
- tipi podnebij (6)

- Temperature so zelo visoke skozi vse leto.
- Padavine so različne (deževna in sušna doba)
- Ekvatorialno, savansko, tropsko polsuho, tropsko suho, gorsko

3

Ekvatorialno podnebje:
- oddaljnost od ekvatorja
- temperature, nihanja
- padavine, tip padavin
- rastlinstvo

- 10° s. in j. g. š.
- ni nihanj, visoke, ne pretirane
- veliko, enakomerno razporejene; konvekcijske
- tropski deževni gozd

4

Savansko podnebje:
- temperature, nihanja
- padavine, dobe, tip,
- rastlinstvo

- visoke, manjša nihanja
- sušna in deževna doba, konvekcijske
- savansko rastlinstvo

5

Tropsko polsuho in suho podnebje:
- temperature, nihanja (dan in noč),
- padavine,
- rastlinstvo

- visoke, nihanja čez dan in noč so velika
- padavin ni ali pa jih je zelo malo
- ni rastlinstva ali pa puščavsko.

6

Subtropski pas:
- temperature, nihanja, letni časi
- tipi podnebij (6)

- temperature visohe, nihanja pojavljajo - letni časi
- sredozemsko, subtropsko suho, subtropsko polsuho, monsunsko, gorsko, subtropsko vlažno

7

Sredozemsko ali mediteransko podnebje:
-poletja in zime
- temperature, nihanja
- rastlinstvo

- vroča in suha poletja, mile in deževne zime
- temperaturna nihanja med zimo in poletjem niso velika
- sredozemsko rastlinstvo, oljka.

8

Subtropsko polsuho in suho podnebje:
- temperature, nihanja
- padavine
- rasltinstvo

- temperature zelo visoke, nihanja med poletjem in zimo velika
- padavin skoraj ni občasno pridejo z cikloni
- puščavsko rastlinstvo