TRANSPORT OG OMSETTING AV NÆRINGSSTOFFER Flashcards Preview

Naturfag > TRANSPORT OG OMSETTING AV NÆRINGSSTOFFER > Flashcards

Flashcards in TRANSPORT OG OMSETTING AV NÆRINGSSTOFFER Deck (7):
1

Hva skjer med næringsstoffene etter ar de ble transportert gjennom tarmveggen?

Næringsstoffer blir transportert med blodet og ført til leveren etter at de er sugd opp fra fordøyelseskanalen.

2

Hvilke oppgaver har leveren?

- Omdanning av glukose til glykogen, og omvendt.
- Omgjøre aminosyrene fra et proteinrikt måltid om til glukose eller fett.
- Gjør farlige stoffer som er tatt opp i blodet vannløselige slik at de kan skilles ut i urinen.
- Kan uskadeliggjøre fettløselige fremmedstoffer som alkohol.

3

Hva skjer hvis kroppen får for mye eller for lite blodsukker?

For mye blodsukker fører til at vann blir trukket ut av cellene.
For lite glukose i blodet fører til at cellene ikke får nokk brensel.

4

Hva er oppgaven til insulin?

Insulin blir skilt ut fra bukspyttkjertelen når blodsukkeret øker, og får muskel- og fettcellene til å ta opp glukose fra kroppen. Insulin får leveren til å ta omdanne glukose til glykogen.

5

Hva er oppgaven til glykagon?

Glykagon blir slikt ut fra bukspyttkjertelen når blodsukkeret synker, og får leveren til å avgi glukose til blodet.

6

Hva kjennetegner diabetes 1?

Ved diabetes type 1 lager ikke kroppen nokk insulin, immunapparatene i kroppen har sett på de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmede og ødelagt dem.

7

Hva kjennetegner diabetes type 2?

Diabetes type 2 skyldes at det insulinet kroppen lager ikke virker godt nokk på cellene.