Trawsieithu Flashcards Preview

Welsh > Trawsieithu > Flashcards

Flashcards in Trawsieithu Deck (25):
1

argument

dadl

2

information

wybodaeth

3

supports

cefnogi

4

suggests

awrgrymu

5

outlines

amlinellu

6

opening sentence

agoriadol brawddegau

7

opening paragraph

agoriadol baragraff

8

second paragraph

ail baragraff

9

The main point of the article is

Yr prif bwynt o'r erthygl ydy

10

The main argument is

yr prif dadl ydy

11

There are many points

Mae'r llawer o ddadleon

12

The article includes facts and statistic

Yr erthygl yn cynnwys ffeithiau ac ystadegau

13

I'm writing to you after reading your article about..

Ysgrifennaf atoch chi ar ol darllenwr eich erthygl am

14

i learn a lot about this important matter

Dysgais i llawer am y mater bwysig

15

There are a number of valid points in the first paragraph

Mae nifer o bwyntau dilys yn y paragraff cyntaf

16

i was interested/ surprised to read..

Roeddwn i wedi ddiddoru/ dynnu i darllen

17

In 2016, there was an increase of 8%

Yn 2016, roedd cynydd o 8%

18

increase

cynydd

19

decrease

lleihau

20

the government should do more

dylai llywodraeth wneud mwy

21

need

angen

22

Should we ignore the evidence?

ddylen ni anwybylddu'r trystioldaeth

23

Should the government do more? ofcourse they should

ddylen ni llywodraeth wneud mwy? wrth gwrs dylech chi

24

Thank you for reading my letter

diolch o darllen fy llyfr

25

i look forward to reading more on this matter

Edrychaf ymlaen i darllen mwy am y mater