Udviklingsmæssige equine ortopædiske sygdomme Flashcards Preview

MKR storedyr > Udviklingsmæssige equine ortopædiske sygdomme > Flashcards

Flashcards in Udviklingsmæssige equine ortopædiske sygdomme Deck (47):
1

Nævn 4 udviklingsmæssige orthopædiske sygdomme(DOD) hos hest

Physitis (Epiphysitis)
Angular limb deformities
Flexural limb deformities
Osteochondrosis

2

Definition, hyppigheden og hvornår physitis ses

Udviklingsmæssig orthopædisk sygdom(DOD) hvor der er forstyrrelse i endochondrale ossifikation i physis(vækstlinjen)

Mest almindelige DOD!!!!

Typisk afficerer det physis i den aktive vækstfase

3

Hos hvilken aldersgruppe ses physitis?

Unge/voksende dyr - altså IKKE hos voksne heste

4

Ætiologi for physitis

- Genetisk komponent (hurtigtvoksende heste)
- Overvægtigt føl
- Højt indtag af kulhydrater (--> hormonel ændring --> skade på physis)
- Mineral ubalance (eks. kobber og zink mangel)
- For stort eller for lille indtag af Ca2+
- Overdreven motion

5

Lokalisation af physitis hos forskellige aldersgrupper

Føl 3-6 mdr:
- Ofte distal metacarpal/metatarsal vækstlinje
Føl 8-24 mdr:
- Distale radius
- (sjældent distale tibia)

6

Symptomer på physitis

- Fast hævelse (evt. varm og dolent)
- Typisk hævelse MEDIALT (typisk øget vægtbæring medialt)
- Irregulær halthed

7

Radiologiske fund ved physitis

Sclerotis, ru physitis med irregulær metaphyseal form

8

Hvad kan physitis prædisponere for?

Præmatur lukning af vækstlinje og irreversibel "angular limb derformitet"

9

Diagnostik af physitis

Kliniske tegn
Røntgen

10

Behandling af physitis

Diæt:
- Cu, Zn
- reduktion i energiindtag til hurtigtvoksende føl
Smerte --> NSAID
Boks ro

11

Prognose for physitis

God hvis opdages hurtigt og tidlig behandling

12

Definition af osteochondrose

DOD
Mangelende eller defekt osteochondral ossifikation -->
- brusk flapper
- osteochondrale fragmenter
- subchondrale knoglecyster

13

Definition på osteochondritis

Synovial INFLAMMATORISK reaktion forårsaget af sygdom

14

Definition på osteochondrosis dissecans

Brusk-flap er identificeret

15

Patogenese for osteochondrose

fokal iskæmisk nekrose af vækst-brusk sfa. nekrose af blodkar som forsyner brusken med ilt og nærring

Dannes i en meget begrænset tidsperiode - kun perioden hvor epifyseal brusk er afhængig af skrøbelige blodkar

16

Ætiologi for osteochondrose

MULTIFAKTORIEL!
- biomekanisk
- manglende vaskularisering
- ernærring (energi, Cu, Zn...)
- vækst hastighed
- genetik
- hormoner (insulin mm)

17

Kliniske tegn og hvornår opdages osteochondrose

Typisk opdages når hesten begynder at komme i ridning
Forskellige kliniske tegn
- Ledeffusion (akut eller snigende) med eller uden halthed
- Halthed: ofte ingen eller mild halthed undtagen ved store OCD fragmenter
- Mest alvorlig i knæ-leddet

18

Differential diagnoser til osteochondrose

Physitis(unge heste)
Osteomyelitis tæt på led (unge)
Septisk arthritis(unge eller voksne)
Synovitis (unge eller voksne)
Osteoarthritis (voksne)
Traume (voksne)

19

Prædilektions lokalisationer for osteochondrose

Knæ-led
Hase-led

Ofte bilateralt i knæ og has
Kan ses samtidig i alle 4 kodeled

Kan ses i alle led men hyppigst overstående

20

Diagnostik af osteochondrose

Klinisk undersøgelse
Halhedsundersøgelse inkl. intraartikulær anæstesi
Billeddiagnostik:
- Røntgen
- Ultralyd
- Arthroskopi

21

Hvornår kan man tidligst tage røntgenbilleder for at være sikker på at hesten ikke lider af OCD?

18 mdr's alderen

22

Behandling af osteochondrose

Afhængig af hestens brug, alder, grad af OCD mm

Ikke kirurgisk behandling:
- ro
- kontrolleret motion
- diæt evaluering
- NSAID/intraartikulær medicinering

Kirurgisk behandling:
- Bedste behandling
- Artroskopisk fjernelse af fragmenter og debridgement

23

Prognose for OCD

Afhænger af:
- graden af læsioner
- udvikling af osteoarthritis
- alder

24

DOD
Flextions deformiteter - ætiologi

Medfødt:
- Intrauterin positionering
- Genetisk prædisponering
- Teratogene stoffer (moderen har fået noget der har skadet fosteret)

Erhvervet:
- Diæt
- Traume
- Polyarthritis

25

Former for medfødte flextions deformiteter

Digital hyperextension
Flextions deformiteter
- distale interphalangeale led
- metacarpo/metatarso-phalangeale led
- carpus

26

Former for erhvervede flextions deformiteter

Digital hyperextension
Flextions deformiteter:
- distal interphalangeal led
- metacarpo/metatarso-phalangeale led

27

Diagnostik af flextions deformiteter

Inspektion
Palpation/manipulation
Røntgen
Ultralyd

28

Behandling for medfødt flextions deformitet af distale interphalangeale led

Konservativ:
- IV oxytetracyclin
- Orthopædisk sko
- Splint/cast
- NSAID
- Let motion

Kirurgisk: sjældent

29

Gradopdeling af erhvervet flextions deformitet af distale interphalangeal led

Grad 1: vinkel < 90 grader

Grad 2: vinkel > 90 grader

(vinkel mellem jorden og dorsale hovvæg)

30

Behandling af erhvervet flextions deformitet af distale interphalangeal led

Konservativ (ofte grad 1)
- Optimer diæt
- Orthopædisk sko
- Slint/cast
- NSAID
- let motion

Kirurgisk
- grad 1 som ikke responderer på konservativ behandling
- grad 2

31

Behandling af medfødt flextions deformitet af metacarpo/metatarso-interphalangeal led

Konservativ:
- IV oxytetracyclin
- Orthopædisk sko
- Cast
- Splint (risiko for komplikationer)
- NSAID
- Let motion

Kirurgisk: sjældent

32

Behandling af erhvervet flextions deformitet af metacarpo/metatarsp-interphalangeale led

Konservativ:
- Optimer diæt
- Oxytetracyclin
- Orthopædisk sko
- Cast
- Splint (risiko for komplikationer)
- NSAID
- Let motion
- Fysioterapi

Kirurgisk: (alvorlig form)

33

Klassifikation af medfødte flextions deformitet af carpus

Grad 1: < 20 grader
Grad 2: 2-40 grader
Grad 3: > 40 grader

34

Behandling af flextions deformitet af carpus

Konservativ:
- IV oxytetracyclin
- Splint/cast
- NSAID
- Let motion
- Fysioterapi

Kirurgisk (hvis ikke respons på konservativ behandling eller fra 3)

35

Behandling for digital hyperextension

Konservativ:
- Motion/svømning
- Orthopædisk sko (hælforlænger)

(Kirurgi)

36

Behandling af ruptur af m. extensor digitorum communis sene

Konservativ:
- Ro
- Splint/cast
- Orthopædiske sko

Kirurgisk
- anbefales ikke

37

Komplikationer til behandlinger af flextions deformitet

Konservativ behandling:
- Sår dannelser efter splint/cast

Kirurgisk behandling:
- Infektioner
- Kirurgisk sår ruptur
- Få eller ingen forbedringer

38

Lokalisationer af vinkel deformiteter hos føl

- Carpus (valgus, varus)
- Tarsus (valgus)
- Metacarpus/metatarsus III (diaphyseal og metaphyseal afvigende)
- Kodeled (varus, valgus)

39

Vigtigste punkter i anamnesen om føl med vinklet ben deformitet

Alder, præmatur?
Medfødt eller erhvervet
Udvikling af deformitet
Halthed, led hævelse

40

Klinisk vurdering af vinklet ben deformitet hos føl

- Lokalisation
- Betydning og retning af deformitet
- Led involvering: instabilitet, inflammation
- Rotationer eller andre associerede skader (ben, mund..)
- Halthedsundersøgelse

41

Diagnostik af vinklet ben deformitet hos føl

Inspektion
Palpation/manipulation
RØNTGEN!

42

Vækstlinje aktivitet - hvornår lukker de forskellige vækstliner

Distale radius: 5-6 mdr
Distal tibia: 3-4 mdr
Mc/Mt III: 2 mdr

43

Indikationer for konservativ behandling af føl med vinklet ben deformitet (ALD)

ALD distal radius eller distale tibia:
- Afvigelse < 10% ved fødsel
- Afvigelse < 5% efter 2 mdr

ALD distal Mt/Mc III
- Afvigelse < 5% ved fødsel

44

Konservativ behandling af føl med vinklet ben deformitet(ALD)

Boksro:
- ALD med inkomplet ossifikation
- led slashed
- inkomplet ossifikation med lige ben
Splint eller cast(2-4 uger):
- Robert-Jones
- PVC
- Wood
Korrekt trimning og orthopædisk sko
- Valgus: extern trimning og sko med medial forlængelse
- Varus: intern trimning og sko med lateral forlængelse
- supplement til kirurgi
AB og kirurgisk udskrapning:
- hvis infektiøs epiphysitis

45

Kirurgisk behandling af føl med vinklet ben deformitet (ALD)

Vækst acceleration
Vækst nedsætning/forsinkelse
Korrigerende osteotomi/ostectomi

46

Prognose ved de forskellige kirurgiske behandling af føl med vinklet ben deformitet

Vækst acceleration/nedsætning
- God til fremragende
- God prognose for atletisk brug
Korrigerende osteotomi
- God til avl / fornøjelse
Korrigerende ostectomi (ulna/fibula):
- God for atletisk brug

47

Komplikationer til kirurgisk behandling af føl med vinklet ben deformitet

- Post-operative infektioner
- Hudnekrose pga kompresion (implantater)
- Implantatsvigt