Układ rozrodczy męski Flashcards Preview

Histologia > Układ rozrodczy męski > Flashcards

Flashcards in Układ rozrodczy męski Deck (49):
1

Co znajduje się w zraziku jądra?

-kanaliki nasienne
-międzykanalikowa (śródmiąższowa) tkanka łączna zawierająca naczynia krwionośne, włokna nerwowe, makrofagi i komórki Leydiga

2

Jak zbudowany jest kanalik nasienny?

→błona graniczna
-blaska podstawna
-cienka warstwa fibryli kolagenowych
-komórki mioidne (okołokanalikowe)
-cienka warstwa naczyń chłonnych
→"nabłonek" plemnikotwórczy

3

Co wchodzi w skład "nabłonka" plemnikotwórczego?

→komórki plemnikotwórcze
→komórki Sertolego

4

Jakie wyróżniamy komórki plemnikotwórcze?

→spermatogonie A, B
→spermatocyty I rzędu
→spermatocyty II rzędu
→spermatydy

5

Spermatogeneza:

1. spermatocytogeneza (spermatogonie A → spermatogonie B)
2. mejoza (spermatogonie B → spermatocyty I rzędu (po 1 podziale mejotycznym) → spermatocyty II rzędu (po 2 podziale mejotycznym))
3. spermiogeneza (spermatocyty II rzędu → spermatydy → plemniki)

6

Jakie wspólne cechy mają komórki plemnikotwórcze?

-kulisty kształt
-okrągłe jądra komórkowe
-słabo rozwinięte organelle (wyjątek: spermatydy)

7

"Ciemne" spermatogonie A:

-macierzyste
-ciemna, rozproszona chromatyna
(macierzyste komórki spermatogenezy)

8

"Jasne" spermatogonie A:

jasna, rozproszona chromatyna

9

Spermatogonie B:

-ciemne skupiska chromatyny
-duże jąderko

10

Spermatocyty I rzędu:

-największe
-często widoczne chromosomy (mejoza I)

11

Spermatocyty II rzędu:

-mniejsze
-rzadko widoczne (krótki czas rozwoju)

12

Spermatydy:

-najmniejsze
-małe, ciemne jądro
-więcej organelli

13

Jakie procesy występują w spermiogenezie?

→wytworzenie akrosomu (fuzja pęcherzyków pochodzących z aparatu Golgiego)
→wytworzenie witki - aksonemy i otaczających ją struktur włóknistych (pochodne cytoszkieletu)
→zagęszczenie i zmiana kształtu jądra
→utworzenie mankietu mitochondrialnego
→utworzenie wyspecjalizowanych obszarów błony komórkowej
→usunięcie zbędnej cytoplazmy (ciałko resztkowe, kropla cytoplazmatyczna)

14

Wymień fazy chronologiczne spermiogenezy:

→faza Golgiego
→faza "czapeczki"
→faza akrosomalna
→faza dojrzewania

15

Tworzenie akrosomu:

→enzymy akrosomalne są produkowane na szorstkiej siateczce
→w aparacie Golgiego sa pakowane do pęcherzyków preakrosomalnych
→pierwsze pęcherzyki preakrosomalne łączą się, tworząc pęcherzyk akrosomalny, który osadza sie na przednim biegunie jądra - powstaje akrosom
→enzymy ulegają agregacji, tworząc ziarno akrosomalne
→kolejne pęcherzyki preakrosomalne łączą się z rosnącym akrosomem

16

Tworzenie witki plemnika:

→dalsza centriola indukuje wytworzenie i wzrost aksonemy, stając się ciałkiem podstawnym witki
→aksonema wydłuża się pociągając za sobą błonę komórkową
→specyficzne białka cytoszkieletu (spokrewnione z cytokeratynami) tworzą kolumny wokół dalszej centrioli i struktury włókniste wokół aksonemy

17

Co dzieje się na etapie zagęszczania jądra plemnika?

→zagęszczenie chromatyny
→zastąpienie histonów przez protaminy
→zanik porów w otoczce jądrowej

18

Jakie wyróżniamy wyspecjalizowane obszary błony komórkowej w plemniku?

1. obszar akrosomu (zawiera białka uczestniczące w zaplemnieniu)
2. obszar równikowy główki
3. obszar tylny główki
4. obszar części pośredniej witki
5. obszar części głównej witki

19

Z czego składa się dojrzały plemnik?

→główka
→witka

20

Co wchodzi w skład główki plemnika?

→jądro
→akrosom

21

Co wchodzi w skład witki plemnika i na jakie części się ona dzieli?

1. szyjka - centriole otoczone przez 9 "kolumn" białkowych
2. część pośrednia (wstawka) - aksonema, 9 gęstych włókien zewnętrznych, mankiet mitochondrialny
3. część główna - aksonema, 7 gęstych włókien zewnętrznych, osłonka włóknista
4. część końcowa - aksonema (przy końcu witki pojedyncze mikrotubule)

22

Jak zbudowane są komórki Sertolego?

-są wysokie
-boczne i przyszczytowe fałdy cytoplazmatyczne
-nieregularne jądro
-siateczka gładka i szorstka, aparat Golgiego
-cytoszkielet
-specjalizacje ektoplazmatyczne
-krople lipidowe i małe kryształki białkowe

23

Jakie są funkcje komórek Sertolego?

1. wspomaganie (strukturalne i metaboliczne) komórek plemnikotwórczych
2. fagocytoza ciałek resztkowych
3. bariera krew-jądro
4. synteza:
-białka wiążącego androgeny
-inhibiny
-transferyny jądrowej
-w rozwoju płodowym: czynnik hamujący rozwój przewodów Müllera

24

Jakie są specjalizacje ektoplazmatyczne komórek Sertolego?

→szczególna forma stref przylegania w rejonach kontaktów z komórkami plemnikotwórczymi i między sobą
→filamenty aktynowe, obok nich kanaliki gładkiej siateczki

Inne połączenia: neksusy

25

Co tworzy barierę krew-jądro?

Strefy zamykające pomiędzy fałdami komórek Sertolego

26

Co oddziela bariera krew-jądro w kanaliku nasiennym?

→przedział przypodstawny (spermatogonie i wczesne spermacyty I rzędu)
→przedział przyszczytowy (pozostałe stadia komórek plemnikotwórczych

27

Jaka jest funkcja bariery krew-jądro?

Chroni ona dojrzewające komórki plemnikotwórcze przed atakiem układu immunologicznego.

28

Jaka jest bariera krew-jądro?

Dynamiczna - naprzemienny rozpad i tworzenie połączeń umożliwiają przechodzenie komórek plemnikotwórczych z przedziału przypodstawnego do pszyczytowego.

29

Czym są komórki Leydiga i gdzie się znajdują?

Są to typowe komórki steroidogenne.

Znajdują się w jądrach.

30

Co jest cechą szczególną komórek Leydiga?

Obecność białkowych kryształów Reinkego.

31

Co produkują komórki Leydiga?

1. testosteron
2. TGF-beta (pobudza wydzielanie FSH)
3. MSH, endorfiny (stymulują komórki Sertolego)
4. reninę

32

Co bierze udział w wewnątrzjądrowej regulacji spermatogenezy?

Regulacja ta jest wynikiem parakrynowej wymiany sygnałów chemicznych, w której uczestniczą:
→komórki plemnikotwórcze
→komórki Sertolego
→komórki okołokanalikowe (mioidne)
→komórki Leydiga
→makrofagi jądrowe


Cytokiny: IL-1, IL-6, TNF, IFN-γ, SCF

33

Jak zbudowane są kanaliki proste jądra?

→nabłonek walcowaty
→blaszka podstawna
→komórki mioidne

34

Jak zbudowana jest sieć jądra?

→nabłonek sześcienny
→blaszka podstawna

35

Jak zbudowane jest najądrze?

Głowa najądrza zawiera 10-20 przewodzików wyprowadzających:
→ nabłonek wielorzędowy o zmiennej wysokości (sześcienny/walcowaty)
→ blaszka podstawna
→ cienka warstwa komórek mięśniowych gładkich

36

Nabłonek głowy najądrza:

→komórki z migawkami
→komórki z mikrokosmkami (resorpcyjne/wydzielnicze)
→komórki podstawne (macierzyste)

37

Co tworzy trzon i ogon najądrza?

Pojedynczy, zespiralizowany przewód najądrza
→nabłonek wielorzędowy
→blaszka podstawna
→warstwa mięśniówki gładkiej

38

Jakie komórki wyróżniamy w obrębie nabłonka trzonu i ogona najądrza?

→komórki główne
→komórki podstawne

39

Jak zbudowane są komórki główne najądrza?

→stereocylia
→siateczka, aparaty Golgiego
→lizosomy
→strefy zamykające

40

Jaka jest funkcja komórek głównych najądrza?

→resorbcja wody
→fagocytoza ciałek resztkowych
→wydzielanie glicerofosfocholiny i innych substancji odżywczych
→produkcja glikoproteidów hamujących kapacytację, ruchliwość i aglutynację plemników

41

Jakie warstwy wyróżniamy w nasieniowodzie?

1. błona śluzowa
2. warstwa mięśniowa (bardzo gruba)
3. warstwa włóknista

42

Błona śluzowa nasieniowodu:

→nabłonek wielorzędowy (taki jak w przewodzie najądrza)
→blaszka podstawna
→blaszka właściwa

43

Warstwa mięśniowa nasieniowodu:

Bardzo gruba

→warstwa podłużna
→warstwa okrężna
→warstwa podłużna

44

Jak zbudowane sa pęcherzyki nasienne?

Są to rozgałęzione gruczoły cewkowe.

→nabłonek wielorzędowy
→blaszka podstawna
→zrąb łącznotkankowy (blaszka właściwa)
→warstwa mięśniówki gładkiej
→zewnętrzna warstwa włóknista

45

Co produkują pęcherzyki nasienne?

Produkują około 70% płynu nasiennego.

Główne produkty:
-fruktoza
-prostaglandyny
-białka

46

Jak zbudowany jest gruczoł krokowy?

→nabłonek walcowaty/sześcienny
→blaszka podstawna
→zrąb łącznotkankowy z licznymi komórkami mięśniowymi gładkimi
→kamyczki sterczowe

47

Co produkuje gruczoł krokowy?

Produkują około 20% płynu nasiennego

Główne produkty:
-enzymy proteolityczne
-kwaśna fosfataza
-lipidy
-kwas cytrynowy

PSA (prostate-specific antigen)

48

Jak zbudowane są gruczoły opuszkowo-cewkowe (Cowpera)?

→budowa zrazikowa
→odcinki wydzielnicze: cewki śluzowe (nabłonek walcowaty, blaszka podstawna)
→przewody wyprowadzające - nabłonek sześcienny
→torebka i przegrody z tkanki łącznej zawierającej włókna mięśniowe szkieletowe

49

Jak zbudowana jest "tkanka erekcyjna" - ciała jamiste i gąbczaste?

Jest to sieć nieregularnych, zatokowych przestrzeni naczyniowych wyścielonych śródbłonkiem, pomiędzy nimi beleczki/przegrody łącznotkankowe zawierające liczne komórki mięśniowe gładkie.