Układ rozrodczy żeński - cz. II - łożysko i gruczoł mlekowy Flashcards Preview

Histologia > Układ rozrodczy żeński - cz. II - łożysko i gruczoł mlekowy > Flashcards

Flashcards in Układ rozrodczy żeński - cz. II - łożysko i gruczoł mlekowy Deck (48):
1

Jakie wyróżniamy etapy rozwoju kosmków jelitowych?

1. inwazja trofoblastu (10 dzień)
2. tworzenie kosmków pierwotnych (dzień 11-13)
3. tworzenie kosmków wtórnych (II tydzień)
4. tworzenie kosmków ostatecznych (III/IV tydzień)
5. dojrzewanie kosmków ostatecznych (II/III trymestr)

2

Inwazja trofoblastu:

Pierwszy etap rozwoju kosmków jelitowych (10 dzień)

Trofoblast nacieka endometrium, niszczy ściany naczyń. Tworzy się system połączonych przestrzeni wypełnionych krwią (krążenie otwarte).

3

Tworzenie się kosmków pierwotnych:

Drugi etap rozwoju kosmków jelitowych (11-13 dzień)

Występują:
-syncytiotrofoblast
-cytotrofoblast

4

Tworzenie się kosmków wtórnych:

Trzeci etap rozwoju kosmków jelitowych (II tydzień)

Wniknięcie mezenchymy pozazarodkowej do wnętrza kosmka.

Występują:
-syncytiotrofoblast
-cytotrofoblast
-mezenchyma pozazarodkowa

5

Tworzenie się kosmków ostatecznych:

Czwarty etap rozwoju kosmków jelitowych (III/IV tydzień)

Wniknięcie naczyń płodu do zrębu kosmka.

Występują:
-syncytiotrofoblast
-cytotrofoblast
-zrąb: mezenchyma pozazarodkowa z naczyniami (kapilary o ścianie nieciągłej)

6

Dojrzewanie kosmków ostatecznych:

Piąty etap rozwoju kosmków jelitowych (II/III trymestr)

Wbudowanie cytotrofoblastu do syncytiotrofoblastu.

Dojrzały kosmek:
-syncytiotrofoblast
-zrąb: mezenchyma pozazarodkowa z pojedynczymi komórkami cytotrofoblastu i kapilarami

7

Jak wyglądają kolejne etapy dojrzewania kosmków ostatecznych?

1. wbudowywanie cytotrofoblastu do syncytiotrofoblastu
2. zmniejszenie grubości syncytiotrofoblastu
3. usunięcie części jąder syncytiotrofoblastu przez wytworzenie tzw. węzłów
4. dalsze zmniejszanie grubości bezjądrzastych obszarów syncytiotrofoblastu
5. przyleganie naczyń włosowatych do tych obszarów (wytworzenie tzw. płytek nabłonkowo-naczyniowych)

8

Co to jest syncytiotrofoblast i jak jest zbudowany?

-największa zespólnia w organizmie (miliony jąder)
-wszystkie organelle
-bardzo liczne pęcherzyki różnych typów
-mikrokosmki

9

Jakie są funkcje syncytiotrofoblastu?

1. wymiana gazowa
2. transport jonów i substancji odżywczych
3. transport metabolitów płodu
4. transport receptorowy matczynych immunoglobulin, transferryny, LDL
5. produkcja i wydzielanie hormonów (hCG, hCS, ACTH, progesteron, estrogeny)
6. produkcja czynników wzrostowych (EGF, IGF, TGF)

10

Z czego skłąda się zrąb kosmka łożyskowego?

-substancja podstawowa
-komórki mezenchymatyczne (w tym macierzyste)
-cytotrofoblast kosmkowy
-komórki Hoffbauera (makrofagi)
-naczynia włosowate

11

Co wchodzi w skład wczesnej bariery łożyskowej?

1. syncytiotrofoblast
2. cytotrofoblast
3. blaszka podstawna trofoblastu
4. mezenchyma pozazarodkowa
5. blaszka podstawna śródbłonka
6. śródbłonek

12

Co wchodzi w skład późnej bariery łożyskowej (po optymalizacji)?

1. syncytiotrofoblast
2. zespolone blaszki podstawne
3. śródbłonek

13

Co jest transportowane przez barierę łożyskową?

→gazy, substancje hydrofobowe - dyfuzja
→jony, substancje proste, leki - transportery
→IgG, transferryna, lipoproteidy - endocytoza receptorowa

14

Co znajduje się w doczesnej i płycie podstawowej?

1. substancja międzykomórkowa, w tym fibrynoid
2. komórki doczesnowe (matki)
3. limfocyty T i NK (matki)
4. makrofagi (matki)
5. cytotrofoblast obwodowy (płodu)
6. komórki olbrzymie (płodu)

15

Jak są zbudowane komórki doczesnowe?

-zmodyfikowane komórki zrębowe endometrium
-duże, okrągłe/owalne
-jasna cytoplazma
-receptory rozpoznające wzorzec (RRW)

16

Co wydzielają komórki doczesnowe?

-elementy skłądowe substancji międzykomórkowej
-prolaktyna, renina, prostanoidy
-cytokiny (TNF, TGF, IL)

17

Cytotrofoblast obwodowy (pozakosmkowy):

-wywędrowuje na teren płyty z kosmków zakotwiczających
-zasadochnłonne komórki
-produkują niewielkie ilości aktywiny, inhibiny i PTHrP
-na terenie płyty podstawowej ulegają fuzji tworząc wielojądrzaste komórki olbrzymie

18

Jak przebiega przebudowa tętnic spiralnych w łożysku i kiedy zachodzi? Po co ona jest?

Zachodzi około IV miesiąca.

Komórki cytotrofoblastu wnikają do doczesnej, otaczają tętnice spiralne i niszczą komórki mięśniowe gładkie ich medii, które zostają zastąpione przez fibrynoid.
Cytotrofoblast migruje wzdłuż światła naczyń, zastępując komórki śródbłonka. Tętnice przekształcają się w poszerzone, niekurczące się naczynia.

Ta przebudowa zmniejsza opór naczyniowy dla przepływu krwi i pozbawia naczynia reaktywności na czynniki obkurczające. Zwiększa to przepływ krwi przez naczynia doczesnej, czego potrzebuje stale rosnący płód.

19

Co to jest fibrynoid, jak jest zbudowany i gdzie się znajduje?

Znajduje się w łożysku.
-zbudowany z włóknika oraz białek i proteoglikanów charakterystycznych dla blaszek podstawnych
-zlokalizowany wokół naczyń doczesnej i wzdłuż granicy pomiędzy tkankami matki i płodu
-wyznacza obszar oddzielania się łożyska po porodzie

20

Dlaczego płód nie jest atakowany przez układ immunologiczny matki?

-komórki układu immunologicznego w doczesnej: limfocyty NK(70%), makrofagi (20%) i limfocyty T (10%)
-trofoblast wykazuje słabą ekspresję "klasycznych" antygenów MHC
-na błonie komórkowej trofoblastu występują specyficzne antygeny MHC (HLA-G i HLA-E), które hamują aktywność limfocytów Tc i NK
-limfocyty NK matki obecne w doczesnej mają nieco inne własności niż "obwodowe" limfocyty NK, wykazują słabszą reaktywność receptorów

21

Jakie wyróżniamy błony płodowe?

1. błona owodniowa
2. błona kosmówkowa
3. błona doczesnowa

22

Jak zbudowana jest błona owodniowa?

-nabłonek jednowarstwowy sześcienny
-blaszka podstawna
-warstwa beznaczyniowej mezenchymy

23

Jak zbudowana jest błona kosmówkowa?

-mezenchyma z licznymi komórkami cytrotrofoblastu obwodowego

24

Jak zbudowana jest błona doczesnowa?

-tkanka łączna z licznymi komórkami doczesnowymi

25

Jakie komórki macierzyste znajdują się w owodni?

→owodniowe nabłonkowe KM
→owodniowe mezenchymatyczne KM

26

Jaka jest charakterystyka owodniowych komórek macierzystych?

→słaba immunogenność
→wydzielają czynniki hamujące procesy zapalne i reakcje immunologiczne

27

W co mogą różnicować się owodniowe nabłonkowe komórki macierzyste?

-hepatocyty
-komórki beta

28

W co mogą różnicować się owodniowe mezenchymatyczne komórki macierzyste?

-komórki mięśnia sercowego
-chondrocyty

29

Jak zbudowany jest sznur pępowinowy?

-pokryty nabłonkiem owodniowym
-zrąb z tkanki łącznej galaretowatej (galareta Whartona)
-dwie tętnice
-żyła

30

Co charakteryzuje tętnicę sznura pępowinowego?

brak blaszek sprężystych

31

Co charakteryzuje żyły sznura pępowinowego?

-gruba blaszka sprężysta wewnętrzna
-bardzo gruba, umięśniona media

32

Jakie komórki macierzyste znajdują się we krwi pępowinowej i co je cechuje?

-komórki macierzyste hemopoezy
-mezenchymatyczne komórki macierzyste
-komórki progenitorowe śródbłonka

Cechy:
-wyższy potencjał proliferacyjny niż KM szpiku
-niższa immunogenność

33

Jak zbudowany jest gruczoł mlekowy?

-złożony gruczoł cewkowo-pęcherzykowy
-15-25 zrazików, każdy ma własny przewód wyprowadzający uchodzący w brodawce sutkowej
-zmianom aktywności towarzyszą zmiany morfologiczne

34

Do jakich gruczołów należy gruczoł mlekowy?

do gruczołów skóry

35

Gruczoł mlekowy przed pokwitaniem:

-obfite podścielisko łącznotkankowe
-słabo rozwinięty system przewodów wyprowadzających, częściowo niedrożnych

Taką samą strukturę ma gruczoł mlekowy mężczyzny

36

W jakim stanie czynnościowym gruczoł mlekowy kobiety ma taką samą strukturę jak gruczoł mlekowy mężczyzny?

gdy jest to gruczoł mlekowy przed pokwitaniem

37

Gruczoł mlekowy po pokwitaniu:

-pełen rozwój przewodów wyprowadzających
-pojawienie się zawiązków odcinków wydzielniczych
-rozrost tkanki tłuszczowej

38

Gruczoł mlekowy podczas ciąży:

-rozwój odcinków wydzielniczych (pęcherzyki i cewki)
-redukcja tkanki tłuszczowej i łącznej

39

Gruczoł mlekowy podczas laktacji:

-wydzielanie
-część odcinków wydzielniczych poszerzona, wypełniona wydzielnią

W zrębowej tkance łącznej:
-gęsta sieć naczyń włosowatych
-liczne plazmocyty (produkują IgA)

40

Co się dzieje z gruczołem mlekowym kobiety po zakończeniu karmienia?

Przechodzi inwolucję.
-redukcja odcinków wydzielniczych (apoptoza i autoliza)
-rozrost tkanki łącznej/tłuszczowej
-struktura gruczołu wraca do stanu sprzed ciąży

41

Z czego składa się odcinek wydzielniczy gruczołu mlekowego?

1. komórki wydzielnicze
2. komórki mioepitelialne
3. blaszka podstawna

42

Jak zbudowana jest komórka wydzielnicza gruczołu mlekowego?

-siateczka szorstka i gładka
-aparaty Golgiego
-ziarna wydzielnicze
-krople lipidowe
-pęcherzyki okryte
-desmosomy, strefy zamykające

43

Jakie mechanizmy wydzielania są obecne w komórkach wydzielniczych gruczołu mlekowego?

→egzocytoza (merokrynowy) [białka, laktoza]
→apokrynowy [tłuszcze]
→transcytoza receptorowa [IgA]

44

Jaki mechanizm wydzielania jest obecny podczas wydzielania białek i laktozy w komórkach wydzielniczych gruczołu mlekowego?

merokrynowy (egzocytoza)

45

Jaki mechanizm wydzielania jest obecny podczas wydzielania tłuszczów w komórkach wydzielniczych gruczołu mlekowego?

apokrynowy

46

Jaki mechanizm wydzielania jest obecny podczas wydzielania IgA w komórkach wydzielniczych gruczołu mlekowego?

transcytoza receptorowa

47

Jakie wyróżniamy przewody wyprowadzające w gruczole mlekowym?

1. przewody śródzrazikowe (nabłonek jednowarstwowy sześcienny, komórki mioepitelialne)
2. przewody międzyzrazikowe (nabłonek jednowarstwowy walcowaty)
3. zatoka mlekowa (nabłonek dwu/wielowarstwowy sześcienny)
4. przewody mlekowe (nabłonek wielowarstwowy płaski)

48

Jak zbudowana jest brodawka sutkowa i otoczka?

-naskórek z licznymi melanocytami
-tkanka łączna włóknista
-pęczki komórek mięśniowych gładkich
-przewody mlekowe