Ultralyd Flashcards Preview

Elterapi > Ultralyd > Flashcards

Flashcards in Ultralyd Deck (18):
1

Hvad er udregningen for ultralyd?

- De cm. man vil bruge, ganget med hinanden.
Eks. 5x5. Dette giver arealet (25cm2)
- Arealet delt med lydhovedet
Eks. 25/5 = 5
- De 5 ganges med den tid man vælger (se skema).
Eks. 5x2 = 10
- Tiden er derfor 10min!

2

Hvor mange minutters ultralyd må man max få om dagen?

15 min.

3

Hvad er MHz, den terapeutiske intensitet, dybden for ultralyd og arealet i case 5 (fibersprængning)?
Og hvor skal der gives ultralyd?

Arealet: 5x5
1 MHz
Terapeutisk intensitet: 0,3
Dybden: 4 cm
= Det giver 1,0 SAT i intensitet.

Der skal gives ultralyd på biceps femoris.

4

Hvad er MHz, den terapeutiske intensitet og dybden for ultralyd i case 6 (ødem på ankel).

Arealet: 5x5
1 MHz
Terapeutisk intensitet: 0,3W
Dybde: 1,5cm
= Det giver 0,5W i SAT intensitet.

5

Hvad er indikationen for ultralyd?

- Opheling af bløddelsskader
- Opheling af sår
- Fjernelse/spredning af ødemer/hæmatomer
- Insulininfiltrater
- Effect på alignment af kollagene fibre - efter opheling sammen med mobilisering af fibre
- Myoser, arvæv
- Frakturopheling

6

Hvad er kontraindikationer for UL?

- Akutte inflammationer
- Magligne tumorer
- Akut sepsis
- Implanteret metal
- Thrombophlebitis
- Akutte/lokale infektioner
- Øjne, forplantningsorganger og graviditet
- CNS væv
- Nedsat sensibilitet
- Epofyselinjer

7

Hvad er bølgelængde?

Afstanden mellem de to nærmeste punkter på bølgen, hvor bølgen er i nøjagtig samme position

Lydbølgen afgør hvor dybt lydbølgen kan trænge ned i vævet.

8

Hvad er frekvens?

- Frekvens er antallet af lydbølger pr. sekund
- Den måles/angives i Hertz
- Ultralydfrekvens: antallet af lydbølger pr. sek.

9

Hvad er amplitude?
- ikke så vigtig

Amplituden angiver lydbølgens styrke (lydstyrken)

10

Hvad er udbredelseshastighed?
- Ikke så vigtig

En bølges udbredelshastighed er et udtryk for hvor mange meter bølgen tilbagelægger i sin udbredelsesretning over tid.

11

Hvis bølgelængden er lav, hvad er frekvensen så?

Høj

12

Hvis bølgelængden er høj, hvad er frekvensen så?

Lav

13

Hvornår bruger vi 20% nytteværdi?

Til opheling af væv.

14

Hvordan er puls/pause forholdet?

20%/80%
- Man har altid 80% pause.

15

Hvordan er applikationen for UL?

Vinkelret og i guirlande bevægelser

16

Ophelingseffekter for UL?
- 4 ting der er vigtige

- Øget proteinsyntese (vigtig hvis man skal ophele muskelfibre)
- Øget fibroblast aktivitet (De danner de kollagene fibre, som danner vores bindevæv).
- Øget calcium optag (denne er meget vigtig da den danner alt andet).
- Øget aktivitet ion-pumpe aktivitet (natrium, kalium).

17

Hvilken undersøgelse skal man altid huske at lave inden man laver UL?

Sensorisk undersøgelse.
Pga. de skal kunn mærke om det bliver varmt, det må det nemlig ikke.

18

Hvornår må man ikke give UL?

I den akutte fase, der skal gå 36 timer. Ellers bliver inflammationen større.