UM1 Flashcards Preview

UM > UM1 > Flashcards

Flashcards in UM1 Deck (11):
1

częstomocz

pollakisuria

2

częstomocz nocny

nykturia

3

utrudnione oddawanie moczu

dysuria

4

zatrzymanie moczu

retentio urinae

5

nietrzymanie moczu

incontinentio

6

krwiomocz

haematuria

7

ropomocz

pyuria

8

skąpomocz

oliguria

9

bezmocz

anuria

10

wielomocz

polyuria

11

ciemne zabarwienie moczu

bilirubinuria