Unge strømmer til praktikpladser i Tyskland Flashcards Preview

Nyheder > Unge strømmer til praktikpladser i Tyskland > Flashcards

Flashcards in Unge strømmer til praktikpladser i Tyskland Deck (23):
1

at strømme til

to flow to

2

erhverv (et)

profession, industry

3

at oprette

to create / to establish
Erhvervsskole har oprettet lærlinge-kontor i Nordtyskland.

4

lærling (en)

apprentice

5

at opfordre

to encourage (someone to do something specific) / to recommend
Undervisningsminister Christine Antorini opfordrede i starten af januar praktikløse unge til at søge læreplads i Tyskland.

6

at tage til sig

to embrace / to take it upon oneself
Og det har mange unge taget til sig.

7

henvendelse

inquiry / request

8

at henvende

to contact / to address

9

at knibe

to pinch, to squeeze, to have difficulty (with something)
Det kan knibe med sproget.

10

knibe (en)

predicament / difficulty

11

at etablere

to establish

12

forløb (et)

progress / course (direction/class) / period (duration)

13

at opruste

to rearm (to increase number of weapon)
Men også Selandia i Slagelse har oprustet for at lokke flere unge i praktik i udlandet.

14

at lokke

to lure

15

målsætning (en)

target

16

at fordoble

to double

17

på sigt

In the long term

18

opfordring (en)

solicitation / request

19

omtale (en)

publicity / mention / conversation
Vi oplever, at omtalen har givet en stigende interesse blandt eleverne.

20

at bane vej

to pave the way

21

at pønse

to brew (over something) (to think over something…often secretly)
...og pønser på at indføre teknisk tysk på fag, hvor tysk praktik er særlig oplagt, skriver avisen.

22

at indføre

to introduce

23

oplagt (adj.)

obvious / in the mood (for)