Unit 12 Flashcards Preview

English > Unit 12 > Flashcards

Flashcards in Unit 12 Deck (76):
1

Gałęzie władzy

Branches of government

2

Monarchia konstytucyjna

Constitutional monarchy

3

Siedziba główna

Headquarters

4

System wielopartyjny

Multi-party system

5

Oficjalna rezydencja

Official residence

6

Podział władz

Separation of powers

7

Nadać komuś prawo

Vest a right in sb

8

Poprawka do konstytucji

Amendment to the Constitution

9

Władza ustawodawcza

Legislative power/legislature

10

Uchwalać nowe ustawy

Pass new laws

11

Ratyfikować

Ratify

12

Senat

The Senate

13

Poseł /posłanka

Member of Parliament

14

Rządzić krajem

Administer the country

15

Rząd

Cabinet

16

Władza wykonawcza

Executive power

17

Wdrażać ustawy

Implement laws

18

Premier

Prime Minister

19

Sekretarz stanu

Secretary of State

20

Stosować prawo

Apply the law

21

Sąd

Court of law

22

Władza sądownicza

Judiciary power

23

Interpretować prawo

Interpret the law

24

Karać przestępców

Punish offenders

25

Rozstrzygać spory

Resolve disputes

26

Cenzura

Censorship

27

Swobody obywatelskie

Civil liberties

28

Głosić poglądy

Communicate ideas and opinions

29

Właściwa procedura prawna

Due process of law

30

Sprawiedliwy proces

Fair trial

31

Wolność zgromadzeń

Freedom of assembly

32

Wolność zrzeszania się

Freedom of association

33

Wolność sumienia

Freedom of conscience

34

Wolność słowa

Freedom of speech and expression

35

Mieć poglądy moralne/religijne

Hold moral/religious views

36

Uważać kogoś za niewinnego

Presume sb innocent

37

Udowodnić czyjąś winę

Prove sb guilty

38

Ograniczenia ze względu na rasę/pozycję społeczną/majątek

Restrictions based on race/social status/wealth

39

Prawo do noszenia broni

Right to bear arms

40

Prawa oskarżonego

Rights of the accused

41

Karta Praw

The Bill of Rights

42

Powszechne prawo wyborcze

Universal suffrage

43

Naruszać czyjeś prawa

Violate sb's rights

44

Pomoc humanitarna

Aid

45

Nędza, ubóstwo

Destitution

46

Dyskryminować kogoś

Discriminate against sb

47

Defraudacja

Embezzlement

48

Zdefraudować

Embezzle

49

Równouprawnienie

Equal opportunities

50

Uprzedzenie na tle etnicznym

Ethnic prejudice

51

Wyeksmitować

Evict

52

Kumoterstwo

Favouritism

53

Analfabetyzm

Illiteracy

54

Bezkarność

Impunity

55

Brak przejrzystości

Lack of transparency

56

Spać pod gołym niebem

Sleep rough

57

Świadczenia socjalne

Social benefits

58

Nierówności społeczne

Social inequality

59

Opieka społeczna, zasiłek

Social security

60

Głód

Starvation

61

Asystent

Aide

62

Poufny

Confidential

63

Spisek

Conspiracy/plot

64

Zatuszować coś

Cover sth up

65

Nadchodzące wybory

Forthcoming elections

66

Zbieranie funduszy

Fundraising

67

Wybory powszechne

General election

68

Wysłuchać zeznań

Hear evidence

69

Zdrada stanu

High treason

70

Postawić w stan oskarżenia

Impeach

71

Postawienie w stan oskarżenia

Impeachment

72

Polityka wewnętrzna

Internal politics

73

Przytłaczające zwycięstwo w wyborach

Landslide election victory

74

Badanie opinii publicznej

Opinion poll

75

Lider opozycji

Opposition leader

76

Prowadzić kampanię

Run a campaign